saltanat lutun elan berig
بۇ تېما 1852 قېتىم كۆرۈلدى
gaqa
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 6432
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 15
شۆھرەت: 80 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 80 سوم
تۆھپە: 47 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 47 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 70(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-03-25
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-10-14
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 ﮔﺎﭼﺎ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ

ﮔﺎﭼﺎﺑﯘﻟﺒﯘﻝ

1
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ
ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﺪﻩﻙ
ﺋﯜﻧﻠﯜﻛﺮﻩﻙ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﯖﻐﯩﻤﯘ
ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯗ كانىدەك.

2
ﭼﺎﻧﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﺗﺎﻣﭽﯩﺪﻯ،
ﻳﺎ ﺋﻮﻗﯩﺪﻩﻙ ﯸﺘﯩﻠﺪﻯ ﻣﯘﺷﺘﻼﺭ.
ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ؟
ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺳﺎﻳﺮﺍﺷﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍ ﮬﻮﻗﯘﺷﻼﺭ.
ﺑﯘﮔﯜﻥ
...
ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﯩﺴﻰ ﻗﯘﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺧﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ
ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻟﻨﯩﯔ <<ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯚﺗﯚﯕﻨﻰ ﺳﺎﺕ>>ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ
ﮬﻪﻡ ﺋﯩﺸﺘﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﻩﺗﻜﯩﻨﻰ
ﺷﺎﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ...
3

ﻳﯘﺯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗسىنى
ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﻳﺎﺟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﯘﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯚﻣﯜﻟﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻚ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯘﻕ ...
ﺧﺎﺩﺍ ﻗﯘﻳﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺕ ﮔﯚﺷﻰ
ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺑﻮﺭﺍﻧﺪﺍ ﻳﯘﻳﯘﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ.

4
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺋﻪﯞﺭﻩﺯﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯧﺴﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨل،
 ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﯞﻩﺯ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭ قانغا ،ئىمانغا.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﺭﻩﺕ - ﺭﻩﺕ،.
پالىنار زىندانغا،ﺟﺎﻧﻐﺎ، ﺟﺎﻧﺎﻧﻐﺎ...
ﺳﯘﻛﯘﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﻠﻤﯘ - ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﻪﻥ،
ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻝ.
ﻣﻪﻟﺌﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺴﺎ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،
ﺳﯘﭘﺴﯘﺯﯗﻙ ﺗﺎﯕﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ ﺯﺍﯞﺍﻝ..

ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯘﺭ، ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ،
ﻳﯜﺭﻩﻛﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺭ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ.
ﺭﻭﮬﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺪﺍﺳﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﺎﺵ،
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯧﻐﯩﺪﺍ ﮔﺎﺱ - ﮔﺎﭼﺎ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ.
 
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﺪﻩﻙ،
ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﭼﯩﺪﯗ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ.
ﺗﺎﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻣﯩﮭﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ،
ﻗﺎﻳﺪﺍ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻱ ﻏﯩﺮﯨﺐ ﻣﯩﮭﺮﻯ -ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ.
مەنبە:  ئىجادىيتىم
 

چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2012-08-13 22:13 |
gulpari729
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 9299
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 42
شۆھرەت: 210 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 210 سوم
تۆھپە: 126 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 126 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 89(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-08-03
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-10-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ھەقىقەتەن مەنىسى چۇڭقۇركەن...ئۇلۇغ اللاھ قولىڭىزغا دەرىت بەرمىسۇن......
lutun
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-08-14 10:37 |
begir
دەرىجىسى : ئادەتتىكى ئەزا


UID نۇمۇرى : 6865
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 336
شۆھرەت: 1721 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 1733 سوم
تۆھپە: 1035 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1047 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 260(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-04-16
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-10-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

شېئىر ئوقۇمىغىلى ئۇزۇن بوپتىكەن .
ئەجرىڭىزگە رەھمەت .
كىشى ئاخىر ئۆلۈپ كېتىدۇ....
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-08-14 10:40 |
mustapha
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 8734
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 103
شۆھرەت: 562 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 562 سوم
تۆھپە: 327 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 330 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 83(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-07-14
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-10-14
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

    ﺗﺎﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻣﯩﮭﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ،
ﻗﺎﻳﺪﺍ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻱ ﻏﯩﺮﯨﺐ ﻣﯩﮭﺮﻯ -ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ.

    ئىنسانلار ئارىسىدىن مېھر-مۇھەببەت كۆتۈرۈلۈپ كەتكىلى خېلى زامان بولدى. ئەمما، تەشۋىقات ۋاستىلىرى ۋە مەتبۇئاتلاردا ئاندا-ساندا ئۇچرىتىپ تۇرىمىز.
istanbol
چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-08-14 13:17 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
Bagdax bbs » باغداش مۇكاپاتلىق ئەسەر قوبۇل قىلىش پائالىيتى