karamat sarkar xj 50
بۇ تېما 347 قېتىم كۆرۈلدى
ahgul914
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 75
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 85
شۆھرەت: 560 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 560 سوم
تۆھپە: 309 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 309 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 56(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-08
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-07
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 ئۇﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺭﯦﺴﺘﯩﭙﻼﺭ


ئۇﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﺒﺎﺑﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺭﯦﺴﺘﯩﭙﻼﺭ

ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯚﺗﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،ﺋﺎﻣﯘﺕ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﺗﯧﺰ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻗﺎﭘﺎﻕ(ﭼﯚﻣﯜﭺ)ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﻳﯧﺴﻪ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﻗﻮﻱ ﺳﯜﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻟﻪﻣﭙﯘﺭﻧﻰ،ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻕ ﻳﯧﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﮕﻪﺭﻧﻰ(ﺩﯛﻣﺒﻪ ﺟﯩﮕﻪﺭ)ﻳﯧﺴﻪ،ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﺎﯕﻐﯘﺭﺍﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﺴﺎ،ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻟﯘﻧﯩﻨﻰ ﭘﺎﺧﺘﯩﻐﺎ ﻣﯩﻠﻪﭖ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻳﺎﭘﺴﺎ،ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ،ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺳﯜﺭﺳﻪ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﭼﺎﭺ-ﺳﺎﻗﺎﻝ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ،ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﺎﭺ-ﺳﺎﻗﺎﻝ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﺭﺭﯗﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﺩﺍ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭼﺎﭺ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﺎﻕ ﭼﯜﺷﺴﻪ،ﻳﺎﯞﺍ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﺴﺎ،ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﺎﻟﭙﯘﺯﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﮔﯚﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﻩ ﭼﯚﭼﯜﺭﻩ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﻳﯧﺴﻪ،ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭘﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ،ﺗﺎﻳﭽﺎﻗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﭖ ﻳﯩﮕﯜﺯﺳﻪ،ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ ﺳﻪﭘﻜﯜﻥ،ﺩﺍﻍ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ،ﻳﺎﯞﺍ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯜﺭﻛﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰﻩ ﻳﯘﻳﯘﯞﯦﺘﯩﭗ،ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﻨﻰ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﻳﯜﺯﻯ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﺎﻻﺳﯜﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭼﻜﻪ ﺳﯜﺗﯩﺪﯨﻦ 10ﮔﯩﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ،10ﮔﺮﺍﻡ ﺳﺎﻧﺎ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﺘﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ،ﺋﯘﺩﺍ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﻧﺎﺷﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ-ﭼﯜﺷﺸﻪﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻼﺭ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻳﺪﻩ ﻏﯩﮋﯨﻠﺪﯨﺴﺎ،ﻗﺎﺭﺍ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻕ ﻳﯧﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻣﻐﯘﺭ،ﭘﯩﻴﺎﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﭖ،ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯚﺯ ﻏﯘﯞﺍﻻﺷﺴﺎ،ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭻ ﻳﯧﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﭗ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ،ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ. ﭼﺎﭺ-ﺳﺎﻗﺎﻝ ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ،ﻗﺎﺭﺍ ﻗﺎﻏﺎ(ﺗﻮﯓ ﻗﺎﻏﺎ)ﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺗﯘﭖ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﻣﺪﻩﭖ ﺋﺎﻗﺎﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﭺ-ﺳﺎﻗﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺳﯜﺭﻛﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻗﺎﺭﯨﻴﯩﺪﯗ.

ﻣﻪﻧﺒﻪ : ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
تېما تەستىقلىغۇچى : hawar
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2011-07-26, 22:33
چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2011-07-26 21:08 |
kapitan
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 259
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 30
شۆھرەت: 163 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 164 سوم
تۆھپە: 96 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 97 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 99(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-21
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-20
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

بەك ياخشى رېتسىپلاركەنغۇ! ئاتنىڭ مېڭىسىنى نەدىن تاپارمەن، بۇ چاچنىڭ چۈشۈپ توختىمايۋاتقىنى.
西部医院
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-07-27 19:31 |
iwirghol
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 20
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 77
شۆھرەت: 403 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 404 سوم
تۆھپە: 239 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 240 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 271(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-07
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-21
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئىشلىتىش
بۇ مەزمۇن 1قەۋەتتىكى kapitanدە2011-07-27 19:31يوللىغان يازمىسىغا نەقىل :
بەك ياخشى رېتسىپلاركەنغۇ! ئاتنىڭ مېڭىسىنى نەدىن تاپارمەن، بۇ چاچنىڭ چۈشۈپ توختىمايۋاتقىنى.

ئاتنىڭ مىڭىسىنى قازاق يولداشلاردىن سوراڭ،ساقلاپ قويىدىغانلىرى بارمىكىن.
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-07-27 20:01 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
Bagdax bbs » تەن ساقلىق -زور بايلىق