karamat sarkar xj 50
بۇ تېما 342 قېتىم كۆرۈلدى
دىلكەش
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 2792
نادىر تېما : 2
يازما سانى : 55
شۆھرەت: 438 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 487 سوم
تۆھپە: 235 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 236 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 336(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-08-06
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-21
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 زامانىمىز قىزلىرىغا نەزەر ( ھەمزە )

                            

                      زامانىمىز قىزلىرىغا نەزەر

                           ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم 

       ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺟﯩﻤﯩﻜﻰ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ، ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﯩﻤﻰ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﭘﯩﺴﻠﯩﻚ ﮬﻪﻡ ﺟﯩﻠﯟﯨﺪﺍﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟﻭﻟﻰ، ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﮕﺎﮬﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﯞﯨﺸﻜﺎﺭﯨﺪﯗﺭ. 

     ﺗﻪﮬﻘﯩﻘﻜﻰ، ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ، ﺟﯩﻤﯩﻜﻰ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺳﺎﮬﯩﺒﻘﯩﺮﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﺘﯧﺪﺍﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﭺ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻳﯘﻧﻐﺎﻥ، ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻏﺎﻳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ.
 

      "ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﻰ-ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ." ﺑﯘ ﻗﯩﻞ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ. ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺨﻠﯩﺮﻯ، ﺟﻪﺳﯘﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻨﻪﭘﻪﺳﻠﯩﺮﻯ، ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺑﯧﺰﻩﻛﻠﯩﺮﻯ. ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﯞﯨﺠﺪﺍﻥ- ﻏﯘﺭﯗﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ 

       ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ، ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﻖ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯩﺮﻟﯩﭗ، ﺷﻪﺭﻡ- ﮬﺎﻳﺎ، ﺋﻪﺩﻩﭖ- ﺋﻪﺧﻼﻕ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺰﻩﻟﮕﻪﻥ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﻛﯩﺮﺯﯨﺲ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻻﭖ ﭘﯧﺘﯩﭗ، ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﺍﻻﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﻕ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

    ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭﺳﺎﻟﺴﺎﻕ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺭﺗﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ، ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ " ﺑﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ، ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﺷﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜﭘﺘﯩﻦ ﻗﯧﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ "ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﺎﺯﺍﻥ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭘﺘﯘ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ، ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ- ﻧﯘﻣﯘﺳﯩﻨﻰ ﻣﻮﺩﺍ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺶ، ﭘﯘﻝﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ- ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ- ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﭗ ﻗﯘﻳﯘﭖ، ﺋﺎﺭ-ﻧﯘﻣﯘﺱ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺭﺍﺯﯨﻜﯩﻦ، ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﺗﯘﭖ ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﯨﻲ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭘﺎﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻲ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .
 

      ﺑﯘﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻲ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺳﻜﻪﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﺎﻙ، ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ، ﻣﻪﺳﯜﻡ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﺎﻗﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ، ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ .......... ﯞﯨﺠﺪﺍﻥ- ﻏﻮﺭﯗﺭ................  ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﻪﺧﺘﯩﮕﺎﮬﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺭﺩﻟﯩﻜﻜﻪ، ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜﭖ، ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﯘﻻﻻﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ. ﺧﻮﺵ،،،،، ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟؟؟

       

ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﺶ، ﮬﺎﺭﺍﻕﺋﯩﭽﯩﺶ، ﺋﯘﻳﯘﻥ- ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ بىلەن ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ "ﺋﻮﻏﯘﻝﺑﺎﻻ" ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺭﯗﻥ- ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﺎ، ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻥ، تاﻧﺴﯩﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﻮﺭﯨﺘﯩﭗ، ﺋﻪﻗﻞ- ﺋﯩﺪﯨﺮﺍﻙ، ﯞﯨﺠﺪﺍﻥ- ﻏﻮﺭﯗﺭﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ- ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺲ- ﺗﯜﺗﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﻪﺗﺒﯘﻱ ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﯨﻨﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥﺯﻩﺋﯩﭗ، ﺭﻭﮬﺴﯩﺰ، ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺗﯘﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭗﭼﯩﻘﻤﺎﻗﺘﺎ ................... ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻜﺎﺭﻯ ﻛﯩﻢ؟؟؟

       

 ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭ، ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ. ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﺪﻩ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﯩﺠﺎﺋﻪﺕ، ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ، ﻏﻮﺭﯗﺭ ﯞﯨﺠﺪﺍﻥ ﻳﻮﻗﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ، ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻤﻪﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟

      "ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ- ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ- ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﻪ" ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ. ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ، ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ. ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﻣﻪﮬﺮﯗﻣﻠﯘﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ؟؟؟

     ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻧﺎﺩﺍﻥ، ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﭗ، ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﻩ ﭘﺎﻙ، ﺑﯩﻐﯘﺑﺎﺭ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﭘﯘﭼﯘﻻﻧﺴﺎ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ قەﯞﻡ ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯘﻕ ﺑﻮﮬﺮﺍﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﺴﺎ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﺎﻗﻪﺕ  ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟؟؟

      ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯩﺰﻻﺭ، ﺑﯩﻐﯘﺑﺎﺭ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ، ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ، ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻥ- ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﻛﻪﻳﯩﭗ- ﺳﺎﭘﺎ، ﺋﻪﻳﯩﺶ- ﺋﯩﺸﺮﻩﺕ ﮬﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﯟﻩﺗﻤﻪﯕﻼﺭ، ﺑﯘ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎيسىلەر-ﻳﯘ، ﺑﯩﺮﻩﺭ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘﻳﯘﻣﯩﻨﻰ، ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯘﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ- ﻛﯧﭽﻪﻛﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﻳﯜﻩﻥ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﺍﺯﯨﺴﯩﻠﻪﺭ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﺴﻪ، ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﺎ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﮕﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.

       ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎلىمىنىڭ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ! ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ. ﻗﯧﻨﻰ، ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎنچىلىك ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﯩﻦ؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺷﯘﻏﯩﻨﯩﺴﻰ، ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﺘﻰ ﭘﯘﭼﻪﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪﺕ ﺟﯘﻻﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﻨﯩﺘﺎﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ، ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﻼ، ﺋﻪﻳﯩﺶ-ﺋﯩﺸﺮﻩﺕ، ﻛﻪﻳﯩﭗ-ﺳﺎﭘﺎ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ، ﻏﯧﺮﯨﭙﻠﯩﻖ، ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﺭﻭﮬﯩﻴﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﭖ، ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺗﺎﯕﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﮬﺮﻩ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﺩﯗﺭ!

        ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ... ﺳﯩﺰ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺳﯚﻳﯜﺷﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯚﻳﯜﻟﯜﺷﻜﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ.
        ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ......... ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﯔ............ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ. 
       ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺧﻮﺗﯘﻥ- ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﺎ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘﺯﯗلىدۇ، ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺸﯩﺪﯗ، ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺑﺠﻪﺵ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺴﺎ، ﺭﻭﮬﯩﻲ ﺯﻩﺑﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﺭﺍﺑﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜﺯلىنىدۇ. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﻳﯜﮔﻪﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﺗﺘﻪﻙ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﯩﺖ- ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
       ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯩﺰﻻﺭ، ﺳﻪﻣﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ، ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ-ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ، ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻻﺗﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ، ﺋﯩﭽﻜﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ، ﻳﻪﻧﻰ ﻗﻪﻟﯩﺐ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯘﺭ......

    

 ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻝ، ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ، ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﻪﺳﻜﻪﺵ، ﺭﻩﺯﯨﻞ، ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﺎﻳﺎ-ﻧﯘﻣﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﯜﻟﯜﺷﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ، ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻟﯜﺷﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻤﯩﺶ.

 


تېما تەستىقلىغۇچى : sebir
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2011-10-15, 15:38
بۇ يازمىنىڭ يېقىنقى باھالىنىش ئەھۋالى :
 • مۇنبەرپۇلى:+10(sebir) ئەجرىڭىزگە ر ..
 • مەسئۇلىيەتسىز كىشى ئۆلۇك تەندىن ئىبارەتتۇر.
  چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2011-10-15 14:38 |
  arman-taxkin
  دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 1749
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 10
  شۆھرەت: 72 كىشىلىك
  مۇنبەرپۇلى: 72 سوم
  تۆھپە: 39 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 42 نۇقتا
  توردىكى ۋاقتى : 6(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-05-10
  ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-20
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  تىمىڭىزغا رەھمەت، ئەجرىڭىزنى ئاللاھ ئىگەم ئۆزى بەرسۇن قىرىندىشىم .
  西部医院
  ئوۋچىنىڭ ئوقياسى بۇلسا كىيىكنىڭ خۇداسى يۇقمىكەن-
  چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-10-15 15:42 |
  qimanzar
  دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 3011
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 85
  شۆھرەت: 428 كىشىلىك
  مۇنبەرپۇلى: 441 سوم
  تۆھپە: 257 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 258 نۇقتا
  توردىكى ۋاقتى : 141(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-08-26
  ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-20
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  چۇڭقۇر ئويلىنىپ تەپەككۈر قىلىشقا تىگىشلىك .مۇشۇ قېرىندىشىمىزنىڭ يازمىلىرى ئادەمنى قاتتىق تەپەككۈر دەرياسىغا غەرىق قىلىدۇ .

  ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ... ﺳﯩﺰ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺳﯚﻳﯜﺷﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯚﻳﯜﻟﯜﺷﻜﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ.
          ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ......... ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﯔ............ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ.

  تەپەككۈرىمىز ئۆتكۈر بولسۇن ........ئويلىنايلى ،ئىزدىنەيلى ھەم تىرىشايلى .
  ئانا تىلىم، گۈھەر تىلىم !!!
  چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-10-15 21:18 |
  dilnaz
  دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 2771
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 162
  شۆھرەت: 815 كىشىلىك
  مۇنبەرپۇلى: 844 سوم
  تۆھپە: 488 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 488 نۇقتا
  توردىكى ۋاقتى : 149(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-08-03
  ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-21
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  قىزلىرىمىزنىڭ ماددى دۇنياغا شۇنچىۋالا بېرىلىپ ، ئۆزىنى خورلاش ھېسابىغا ئاز -تولا ماددىيەتكە ئېرىشىشى ھەرگىزمۇ ماددى مەئىشەتكە بېرىلىپ كەتكەتلىكى بولۇپلا قالماستىن ،يۇقۇرقى ماقالىدا دېيىلگەندەك ئۇلاردىكى روھى كىرىزىس پاتقىقىغا پاتقانلىغىنىڭمۇ  چوڭقۇر ئىپادىسىدۇر . شۇڭا يىگىتلىرىمىز قىز تاللىغاندا قىزلارنىڭ  ئىقتىسادى ئەھۋالىنى ئويلىشىپلا قارار چىقىرىدىغان ،ئەخلاق مەسىلىلىرىنى ئانچە ئېتىۋارغا ئالمايدىغان مەنپەئەتپەرەسلىكتىن ساقلىنىپ ، مەنىۋى جەھەتتىكى قوشۇلۇشقا ،بىر -بىرىنى ھەرقايسى جەھەتلەردىن ئوبدان سىنىشىپ، قارار چىقىرىشقا ئەھمىيەت بېرىدىغان ھالەتنى شەكىللەندۇرسە بۇنىڭمۇ ئۇنۇمى كۆرۇلىدۇ دەپ ئويلايمەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەۋلادلىرىمىزنى ﺷﻪﺭﯨﻖ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏۇرۇپ، ﺷﻪﺭﻡ- ﮬﺎﻳﺎ، ﺋﻪﺩﻩﭖ- ﺋﻪﺧﻼﻕ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ئۆزىنى ﺑﯧﺰﻩش تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ،مەنىۋى جەھەتتىكى تەربىيىلەشكە ئەھمىيەت بېرىپ، ﺭﻭﮬﯩﻲ ﻛﯩﺮﺯﯨﺲ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩدىن تارتىپ چىقىرىپ،  ئۇلارنىڭﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﺍﻻﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗقېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالايلى.
  hawar
  چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-10-15 23:16 |
  tugluk
  دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 678
  نادىر تېما : 2
  يازما سانى : 123
  شۆھرەت: 894 كىشىلىك
  مۇنبەرپۇلى: 894 سوم
  تۆھپە: 484 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 490 نۇقتا
  توردىكى ۋاقتى : 149(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-02-19
  ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-20
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  ئادەم تەربىيەلەش غورور يىتىشتۈرۈش دىمەكتۇر. ئەلبەتتە غورور يىتىلمىگەن بالىلاردىن ماڭقۇرۇتلار،تىلەمچىلەر پەيدا بولۇشى تەبىئىدە!
  چوققا [4 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-10-16 01:40 |
  zulkar214
  دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


  UID نۇمۇرى : 3240
  نادىر تېما : 0
  يازما سانى : 7
  شۆھرەت: 35 كىشىلىك
  مۇنبەرپۇلى: 35 سوم
  تۆھپە: 21 ھەسسىلىك
  ياخشى باھا: 21 نۇقتا
  توردىكى ۋاقتى : 22(سائەت)
  تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-09-13
  ئاخىرقى كىرگىنى:2011-10-21
  خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

   

  مەنمۇ بىر  ئايال بولغىنىم  بىلەن  بۇ پىكىرگە قۇشۇلۇمەن !  مومام  <ئاياللار  نىڭ  كىيىملىرى  وز  بە دىنىنى  ياپالماس  بولغاندا   ،،ھەممە يەردە  ئايال  سۇدىگەر لەر  يامىراپ  كەتكەندە  ئاخىرقى  زامان  بۇلىدۇ  دەپ  چۇشەنسەڭلار  بۇلىدۇ  >دەيدىغان   ،،قارىغاندا  ئاخىرقى  زامانغا  ئاز قالغان چېغې  !
  西部医院
  ئاخىرقى  نىشانغىچە غەيرەت قىلش!
  چوققا [5 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-10-16 20:00 |
  كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
  Bagdax bbs » تەرمىلەر