turkiya aranqa kiyimliri lutun elan orni
«12»Pages: 1/2     Go
بۇ تېما 1081 قېتىم كۆرۈلدى
zulkar214
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 3240
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 44
شۆھرەت: 250 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 260 سوم
تۆھپە: 144 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 144 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 94(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-09-13
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-12-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 ﺋﻪﺗﻪ قىيامەت ؟  چۇقۈم كورۈڭ !!!!!!!
ﺋﻪﺗﻪ قىيامەت ؟i  
ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ: ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻦ ﮬﯚﺭﻟﯘﻛﻰ 
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ ! ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ! ﻳﺎﺷﯩﯟﯨﻠﯩﯖﻼﺭ !  
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﻠﺲ ، ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭼﺎﺳﺘﯘﺗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻜﺮﯗﻓﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺟﻪﮬﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﯞﻟﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .....  
ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﮕﻪﻥ، ﺗﻮﯕﮕﯘﺯﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﺩﺍﻱ ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯚﻟﮕﻪﻳﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻧﺎﺯﯨﻨﯩﻦ ، ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ ...

‏- ﺋﻪﺗﻪ ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺑﺎﺭ! ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻏﺎﺭﺍﻳﯩﺒﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺳﯩﺰ . ﺑﯘ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯩﻠﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻳﯘﺳﯩﺰ ! ﺑﯩﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﯩﻚ! ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯓ ! ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﯔ ! !
 
ﺋﻪﺗﻠﻪﺱ ﻛﯚﻳﻨﯩﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺋﻪﺭﻩﭖ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﺰﻯ، ﺩﻭﺯﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ... ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﻪﺱ ﺑﻪﺳﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﻗﺘﺎ ....  
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯚﭺ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .... ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﯞﻩﮬﺸﯩﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺮﯨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﯘﺟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﺴﯩﺮﻏﺎﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻝ ﺑﯘﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ....
ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﻛﯜﻥ ﻏﻪﺭﯨﭙﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺍﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻛﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.  
‏  
- ﺗﻮﻏﺮﺍ ﯞﺍﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ ! ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯘﻡ ﻛﯩﺮﻩﻙ !
 
ﮬﯩﺮﯨﭗ ﭼﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻣﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﯩﺰﯨﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼ ﻳﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ‏- ﻣﻪﺩﺭﯨﺲ ،ﻗﯩﻤﺎﺭ‏ - ﺋﯩﺸﺮﻩﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﮬﻪﺳﺴﯩﻠﻪﭖ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ،ﺋﯚﺯ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﻣﻮﻣﻴﯜﺯﻟﯘﻙ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭ ﻣﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.... `  
ﺋﯘ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻼﻥ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﮔﯘﺯﻩﻝ ﺋﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯘﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﺎﺷﻤﺎﻗﺘﺎ ....
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ .... ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﺯﻣﺎﻗﺘﺎ !

ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺭﻧﻰ
....ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﺪﺍ ....  
ﻳﻪﺟﯜﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻟﻐﯩﻤﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻏﯘﻧﭽﻪ ﺑﻮﻱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﻤﺎﻗﺘﺎ....
 
-ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ! ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ! ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ ﺗﯩﺨﯩﭽﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟! ﻣﻪﺟﯘﺟﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﯨﻠﯩﯖﻼﺭ !!!  
ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﻪﯓ ﮬﻪﻗﻠﯩﻘﺘﯘﺭ !
ﺑﯘﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﻧﺎﺯﯨﻨﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﮬﻠﯩﻴﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺭﺍﮬﻪﺕ ‏- ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺕ ﺋﻪﻳﯩﺶ ‏- ﺋﯩﺸﺮﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺳﻪﻟﺪﻩﻙ ﺋﺎﻗﻤﺎﻗﺘﺎ ... 
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﻭﺯﺍﻗﺘﺎ ....  
 
ﮔﯩﺰﯨﺖ ﻳﻮﺭﻧﺎﻝ ﺗﯩﻠﯟﯗﺯﯗﺭﻻﺭﺩﺍ ﺋﺎﺭ ﻗﯩﻤﯘ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﯘﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .... "
ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯚﺭﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .....
ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯘﭖ.
ﭘﯘﻟﻰ ﻳﯘﻗﻼﺭ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺗﻪﻟﻤﯘﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ ...  
ﺗﯘﯞﺍ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯘﭘﻤﯘ ؟  
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ.......... ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ .
 
ﺗﻮﻏﺮﺍ ، ﺩﻭﺯﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺟﻪﻟﯩﺐ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ . ,  
ﻧﻪﻏﻤﻪ ﻧﺎﯞﺍﻻﺭ.... ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ...... ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﻰ ﮬﺎﺭﺍﻗﻼﺭ ..... ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯘﺵ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯﻩﮬﻪﺭ .....ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﯩﻐﯘﭼﻰ ﺗﯩﻠﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ..... ﺗﯩﻠﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﮔﯩﺰﯨﺖ ﻳﯘﺭﻧﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﻛﯘﭼﻪﭖ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯗﺯﺍﻕ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻠﯩﺮﻯ......
ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﯘﺭﻗﯘﻧﯩﭽﻠﯩﻖ !!!  
 
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻏﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯘﻟﺪﻯ ؟!
 
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ﺋﺎﻱ ﻳﯩﺮﯨﻠﺪﻯ .  
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﻛﯜﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻏﻪﺭﯨﺒﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯗﻟﯘپ بۇلدى 
ﻳﻪﺟﯜﺟﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﭙﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﻧﻪﯞﺍﺥ !
ﺋﻪﺗﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﺋﻪﺗﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ .
ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺩﯨﺪﻯ؟  
 
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯗﻡ ،ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻧﻪﻓﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﯩﺴﯩﻠﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﻮﻗﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﺭﺗﻪﯞﺭﻩﭖ ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﻟﯘﻡ ﻳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ؟ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﻟﯘﻣﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯘﻣﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟
ﻳﺎﻕ ! ﺋﯜﻟﯜﻡ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﮔﯚﺭﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﯘﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺳﯘﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ .
ﺋﻪﺗﻪ ﭼﯘﯓ ﺳﯘﺭﺍﻕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.ﻛﯩﻢ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟
ﻣﯚﮬﻠﻪﺕ ﺗﻮﺷﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ؟
ﺗﻮﻏﺮﺍ ، ﺋﻪﺗﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.  
ﻛﯩﻠﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﯩﺸﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪﺋﻪﺗﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺳﯚﺯﻗﯩﻼﻱ ،ﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ
ﺋﻪﺗﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﮬﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﯘﻥ.  
V  
ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺭﻧﻰ..... ?
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯘﭼﺮﻩﺗﺘﻪ....  
ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯩﭽﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .......  
ﺳﯩﺰ ﮔﻪ ﺑﯘ ﺋﯚﭼﺮﻩﺗﺘﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﺎﺭ؟
ﻗﯘﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺩﻭﺯ ﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﯓ!  
ﺋﻪﺗﻪ ﻧﻪﺩﯨﻤﯘ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ، ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪﯛﺭ .
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﮔﯩﺮﯞﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﯨﻤﯘ ؟  
ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﯔ !
ﻗﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ؟!  
ﻗﯩﻨﻰ، ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ؟!  
ﺋﻪﯓ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯗﻣﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﯞﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ .   
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺩﯗ
ﺋﯚﺯﻯ !!!!!!!!  
 
ﺋﯩﺴﻼﻡ ...؟!
ﺑﯘ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﯘ ﮔﯘﺯﻩﻝ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻏﻼﻳﺪﯗ.  
ﺳﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﻧﮕﻪﻥ ﮔﯘﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻳﺎﺷﻨﯩﺴﯘﻥ!
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﮔﯜﻟﻠﯩﺘﯩﺪﯗ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﺪﯗ .
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ ....  
ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﺪﯗ . .... ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻤﯩﺮﻻﻳﺪﯗ ..... ﺋﺎﻱ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.......

ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ !  
ﻗﺎﺭﺍﯓ !ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺗﺎﻣﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ .
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﮬﯜﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﻩﻝ ﺳﯩﺰﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟!  
ﺳﯩﺰ ﺳﻪﺑﻪﺑﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺳﯩﺰ ﺩﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯘ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﯩﺪﯗ .
ﺳﯩﺰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﻩﺑﺒﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﯩﯖﯩﺰ .......
ﺭﻩﺑﺒﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻜﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻏﭽﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .  
ﺋﯘ ﺑﺎﻏﭽﺎ ﺩﻩﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﻨﺎﻳﺪﯗ . ﺋﯩﺴﻼﻣﺴﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﻗﺎﺭﺍﯓ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ...
 
ﺩﻭﺯﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ....ﺋﯩﺴﻼﻣﺴﯩﺰ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ... ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﯩﺴﻘﻰ ﭘﯘﺟﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ، ﮔﯘﻧﺎﮪ ﻣﻪﺋﺴﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ....
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ، ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﭘﻪﺱ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ؟

ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﯘﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.  
ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ،ﺑﻪﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰﺩﯗﺭ.

ﺭﻩﺑﺒﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﺗﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯘﺭﺍﻳﺪﯗ . ....  
ﺋﯚﻣﺮﯨﯖﯩﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺗﻜﯘﺯﺩﯗﯓ ....؟!!!!!!!  
ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ ؟!!!
ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ ؟!!!!!!!!! 

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯨﯔ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ، ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯘﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ.(ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ)
k
ﺋﻪﺗﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟

ﺋﯩﺴﯩﺖ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ﯞﺍﻱ ﺋﯩﺴﯩﺖ !!!!!!!!!!!! ﺑﯘ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﯘﻧﺪﯗﺭ .
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯩﺪﯗ.
ﺋﯘ ﺩﻩﻳﺪﯗ : !  
ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻼﺭ!!!!!!!!!!!! ﻗﺎﺭﻧﯩﯖﻼﺭ ﻗﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺷﺴﯘﻥ!
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ؟!
ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .
ﻳﺎﻕ !!! ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﻳﺘﯩﻢ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ .....
ﺗﯚﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ! ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯘﻟﯘﻣﺴﯩﺮﻩﻳﺪﯗ .
ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚﯞﻩ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯚﯞﻩ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ، ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻭﺯﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ . ?
 
ﺗﯘﯞﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﻧﯩﻤﻪ؟!
 
ﺋﯘ ﺷﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .
ﺳﺎﺗﻘﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﻛﯘﭖ .
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﯩﻤﯘ ﺗﯩﺰ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ . ﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻻﻱ ﺩﯨﺪﻯ. !
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ...... ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﻪﺷﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﺮﯨﻘﻰ ....
ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﯔ ! ﺩﯗﺯﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯓ !
 
ﻣﺎﻧﺎ ،ﻣﺎﻧﺎ ! ﯞﻩﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .
ﻛﯜﻥ ﻣﻪﻏﺮﯨﭙﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺗﯘﯞﺑﻪ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﯩﺘﯩﻠﺪﻯ .ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯘﻥ ، ﺋﺎﻱ ، ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺋﻮﺭﺑﯩﺘﺎﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻴﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ.

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻤﯘ ،ﺋﺎﻳﻤﯘ ﺑﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻤﯘ ﺑﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.  
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﯞﻩ ﺟﯩﻦ ....
ﺋﯩﺴﯩﺖ !!!!!!!!!!! ﯞﺍﻱ ﺋﯩﺴﯩﺖ!!!!!!!!!!ﯞﺍﻱ ﺋﯩﺴﯩﺖ !!!!!!!!!! ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﻣﻪﮬﺸﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯨﯖﯩﺰﯨﻐﺎﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ.
ﺑﯘﮔﯘﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ.... ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ ....ﻗﯩﻴﺎ ﭼﯩﻴﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ .....
 
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﺎﻥ ! ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﻧﺎﺩﺍﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﻯ ...

ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻥ؟!
ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺱ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﯘﺭﯨﺴﻪﻥ . .
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺧﺸﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ......
ﺋﺎﺗﺎ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ......!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ . ... ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﻭﺯﺍﮬﻘﺎ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻣﻪﻧﻼ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ... !, 
ﺩﺍﺩﺍﻣﻤﯘ !!!!!!!!! ﺋﺎﻧﺎﻣﻤﯘ ﺩﯗﺯﺍﺧﻘﺎ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻣﻪﻳﻠﻰ ! ﺋﺎﮪ ! ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ !
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ ؟!
ﻳﺎﻕ ! ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﮔﻪ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ....!
ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭﺭ!!!!!
ﺑﯘﮔﯘﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯘﻧﻰ !!! ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺩﯗﺳﺘﻼﺭ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷﺘﻰ.
ﻛﯩﭽﻜﻠﯩﻜﯩﻤﺪﻩ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﺎﺵ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ ﺋﺎﺗﺎﻣﻤﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ .... ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯘﺯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ... ?
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﺎﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ...  
ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻨﻰ ﺗﯘﭘﺎ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ...
ﺋﺎﮪ ! ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯜﻥ !  
ﺋﺎﻧﺎ ! ﺋﺎﻧﺎ ! ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﯓ !
ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺘﻰ ... ﻛﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ....
ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎ ! ﻣﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ....ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﯖﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .... ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.!
ﻣﻪﻥ ﺷﻪﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.!!!!!!!
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯩﭻ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺟﯩﮭﺎﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟
ﻣﻪﻥ ﺷﻪﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯘﻧﻰ ... !

ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .... ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﯩﻤﯘ ﺑﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ...!!!!!!!!!!
ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﻪﻛﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻨﻰ؟!!!!!
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻧﯩﯔ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ!!! K8cdCyK  
ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﻛﯜﻟﯜﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟! ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ! ) 
ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻻﺭ ، ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ...... ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ......
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺳﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﯨﻐﯘ؟! .... ﺩﯨﻤﻪﻛﺘﻪ.
‏- ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﻪﺗﻨﻰ ﺯﻭﺭﻻﭖ ﺳﺎﺗﻤﯩﺪﯨﻢ ، ﺋﯜﺯﯛﯕﻼﺭ ﺧﺎﻻﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭ! ﻣﯩﻨﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺘﯩﯖﻼﺭ ؟!ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺪﻯ .
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﯜﻧﯜﮔﯘﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ . ﺗﯜﻧﯜﮔﯘﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟؟؟
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ !!!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ 500 ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .
ﭘﻪﻗﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ .ﺗﯜﻧﯜﮔﯘﻥ ﭘﯘﻟﯘﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻻﻣﺘﯩﯔ ؟!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻨﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻩﻣﺪﯗ ؟! =
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭ ﺩﯛﯕﻤﯘ؟
ﺋﻪﻧﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﯞﯨﻒ ....  
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ؟! /  
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯩﻢ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ؟
‏- ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ!
ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺳﯩﯩﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯞﺍﺗﯩﺪﯗ..... ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺳﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ .
ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﻩﻙ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ،؟! ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ !
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ.....
ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ ﻛﻪﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺗﺎﺭﺍﻗﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ....  
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﻪﺩﻩﮪ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺭﻟﻪﺭ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ !
ﺳﺎﯕﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ؟  
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﻛﯚﺗﯜﺭﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ .......
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯨﺘﯩﻤﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﺭﻧﻰ!
ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ... ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﻪﺭﺟﺎﻥ ‏-ﺟﻪﮬﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭼﻤﺎﻗﺘﺎ !... ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﻱ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻗﺘﺎ...  
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﻛﯜﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.....! ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪﺍ....
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﺯﻣﺎﻗﺘﺎ....!
ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﺧﻮﺗﯘﻧﻜﻪﻥ ﮬﻪ!
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﯞﻩﮬﺸﯩﻠﻪﺷﻤﻪﻛﺘﻪ .... ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ . .
ﮬﯚﺭﻟﻪﺭ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ..........  
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﻪﺭ.....
ﺳﺎﯕﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ؟
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﻪﻱ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﯞﻭﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﭼﯜﻣﺪﯛﺭﯛﯞﯨﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎر
ﭼﯩﭽﯩﻨﻰ ﻳﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﺎﺭ؟ 
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﭼﺎ ﻳﯩﻼﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ... 
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ؟!
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻛﯜﺭﺩﯛﻡ.
ﻧﺎﻧﻜﻮﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ !
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ !
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺑﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ !  
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﻧﺪﻯ ... ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺗﯚﻛﯘﻟﺪﻯ ... ﻛﯜﻥ ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ ...ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯗﺭﯛﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﻳﺎﻕ !  
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯘﭼﺘﻰ !  
ﺑﯜﮔﯘﻥ .!!!  
ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻻﺭ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﻯ .
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯗﺯﺍﮬﻘﺎ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻣﻪﻧﻼ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ !!!!
ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻐﺎﻧﻰ !!!!!!!
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ......! ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭘﯩﻠﺴﯩﺮﺍﺕ ﻛﯚﯞﺭﯗﻛﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ...
ﻛﯘﯞﺭﯗﻙ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯘﭼﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ،،،، ،ﻳﯜﮔﺮﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ،،،، ، ﭘﯩﻴﺎﺩﯨﻠﻪﺭ،،،، ..ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ،،،،،، ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ......  
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻰ ﺋﻪﺷﯘ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺟﺎﻥ ﺟﻪﮬﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .... ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺭﻟﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .... ﺗﻮﭖ ﺗﻮﭖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ !  
ﺗﻮﯞﺍ! ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﭖ ﻳﯘﻟﻐﺎﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﯩﺴﯩﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ .... ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭖ ﺗﻮﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﯗﺯﺍﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ..... ﺩﻭﺯﺍﺥ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ........ "  
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯘ ...!!!!
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭﻣﯘ...!!!!!!!  
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ..... ;  
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﻯ؟!   
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯘﻥ؟!
ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﯘﻣﯘﯞﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﯗﯓ؟ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ، ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﯗ !!!!!!!!
3ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﯚﻣﮕﻪﻧﻠﻪﺭ .... ﻗﻮﺳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ ﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﯩﻨﻰ؟!!
ﺋﺎﺗﯘﻡ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯘ؟!!!!!
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ !!!!!!  
ﺋﻪﯞﺭﻩﺯ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯘﻛﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﻟﺘﯘﺭﯛﺳﯩﻠﻪﺭ ؟!!!
ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻼﺭ ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ....
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ، ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻛﯘﺯ ﻳﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ . ﻳﯩﻐﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ !  
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺨﯘﻣﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﻳﻐﯘﺯﯗﻣﯩﺰ ....ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼﯩﻤﯩﺰ... ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﯩﺴﺘﺎﻳﻤﯩﺰ....ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﻣﺘﯜﺭﯛﻣﯩﺰ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﯗﻝ ﻛﯩﺴﯩﻞ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺋﯘﻟﺘﯘﺭﯗﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﻗﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭼﯚﻛﺘﯘﺭﯗﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭ ﺩﯗﯕﻤﯘ؟
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯘﺷﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﻣﯩﺰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯘﺗﻪﻙ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .
ﺯﺍﻟﯩﻢ ﮬﯘﻗﯘﻗﺪﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ، ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻣﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻳﯩﻐﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﺭﯨﭗ ﺋﯩﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯘﻟﺪﻯ؟!
ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺩﯗﺯﺍﺥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻐﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺷﺘﻰ!
ﮬﻮﻗﯘﻗﻼﺭ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﻣﺎﻝ ﻣﯘﻟﯩﻚ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮬﯩﭻ ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ !
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯩﺴﯩﻤﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .
ﻧﺎﻣﻪ ﺋﻪﻣﺎﻟﻰ ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯩﺮﯨﻠﺪﻯ:  
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍ ﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ 70 ﮔﻪﺯ ﻛﯩﻠﯩﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﻩﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ!  
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯚﯞﻩﺕ ﭘﺎﺭﺍ ﺑﻪﺭﮔﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ ﻳﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﻰ.
ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻤﻪﻥ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻴﯩﻠﺪﻯ؟
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺩﯗﺯﺍﺧﻨﻰ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﻣﻪﻥ.  
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﺘﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﻗﯘﻧﯩﭻ ﺋﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ....
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ‏(ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ.)
ﺋﻪﻱ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ !!!(ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ)  
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻛﯘﻡ ﺗﯘﺭﻛﯘﻡ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﻩ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﻟﺪﻯ .
ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﺳﯩﺰ ﺑﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ؟!
ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﯞﺍﻱ !  
ﺗﯜﻧﯜﮔﯘﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯘﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯘﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.  
ﺑﯜﮔﯜﻥ ، ﺗﯜﻧﯜﮔﯘﻥ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺗﯘﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯗ. ?hzlks& ,   
ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺷﻪﮬﯩﺘﻠﻪﺭ ﮔﻪ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻳﻮﻕ !
ﺋﻪﻧﻪ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﭘﻪﺭﯞﺍﺯ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﮬﯩﺖ .....
ﺋﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ 10 ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﻼﺷﻘﺎﻥ ...ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ 100 ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯩﺮﻩﻣﺪﯗ؟! U 
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯘﻣﯘﺭ ﻛﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﯘﻻﻻﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ؟!    
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ.
ﻣﻪﻥ ﺷﻪﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ!
ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ 70 ﻛﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . OO&+VNQ&  
ﺋﺎﻧﺎﻡ....
ﺩﺍﺩﺍﻡ...
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯩﻨﻰ ﺷﻪﮬﯩﺘﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪﯨﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻢ ﻗﯩﻨﻰ ﺳﻪﻥ !!! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺳﯩﻨﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟
ﻛﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ؟!
ﻛﯩﻢ ﻣﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ
ﺑﯜﮔﯜﻥ، ﺷﻪﮬﯩﺘﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻤﻨﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .
ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺷﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﯨﺪﻯ .
ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻗﺎﮬﻼﭖ ﻛﯘﻟﺪﯗﻡ . ?
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﯘﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ؟!  
ﺩﯗﺯﺍﺥ ﺋﻪﮬﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ !
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻻ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﯘﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ !  
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯩﻢ .
ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻠﻪﺭ !ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﻨﻰ ﭼﯘﯞﯗﭖ ﺗﺎﺷﻼﻱ !
ﮬﯩﻢ !
ﻗﯘﺭﺍﻝ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎﻣﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ.
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﯘﻟﺴﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟
ﻳﯘﻕ !
ﺩﯗﺯﺍﺥ ﺑﺎﺭ!  
ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﻏﺮﺍ ! ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺯﺍﺥ ﺑﺎﺭ!
ﻗﯘﺭﺍﻟﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺴﺎﯕﻼ ﮬﻪ،ﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ! ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﯘﻝ !
ﻳﺎﻕ!  
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟!
ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﯘﻟﻐﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ، ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ، ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯘﮔﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .  
ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻼﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﮬﺎﻟﻘﺎ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺩﯨﻠﯩﺸﯩﻤﻪﻥ. ﺟﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﯩﺪﺍﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﯩﻤﻪﻥ. : 
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﺎﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ! ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ!
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻛﻼ ﮬﻪﺩﺩﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﯩﯖﻼﺭ ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﯟﻩﺗﺘﯩﯖﻼﺭ!  
)ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭﻣﯘ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ!
ﺋﻪﻣﻤﺎﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﺘﯩﯖﻼﺭ ! ﺑﯩﺮﻧﺠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ؟! ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ، ﺋﯜﺟﯩﻨﺠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺯﻏﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ؟! ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﯗﺭ ﻗﯘﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ! ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺘﯩﯖﻼﺭ ! ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯚﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﻢ ﺟﺎﯞﺍﺑﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ؟! ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﯘﺭﻗﯘﻧﯩﭽﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .  
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ !
ﺋﻪﯓ ﺭﻩﺯﯨﻠﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯙﯕﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﭽﻠﯩﻘﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ! ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﻮﺯﻏﺎﯞﺍﺗﯩﺴﻠﻪﺭ؟! ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺳﻪﻟﯩﺐ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ....!ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯨﯖﻼﺭ!
ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﻻﻱ ؟ ﺳﻪﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯞﻩﺭﺳﻪﻡ ﺧﯘﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻢ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﺍﺳﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﻴﯩﺘﺴﺎﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .    
ﮬﯚﺭﻟﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﭼﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ ؟!ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎﻏﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.  
ﺋﻪﻱ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻦ ! ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﺎﺗﯩﻤﻪﻥ ، ﻧﻪﻗﺸﺒﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﯩﯖﺪﺍ ﭼﻪﺭﯨﺦ ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﺭﮔﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻧﺪﻩ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﯞﯨﺘﯩﻤﻪﻥ !ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯘﺭﯛﺩﻭ!    
ﻣﻪﻥ ﺗﻪﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﯩﻢ ﺩﻩ ، ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﯘﻣﺎﻧﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﭼﺮﺍﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭘﺎﺗﻘﺎﻕ ﻻﻳﺪﻩﻙ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﭼﯩﭽﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ.... "  
ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.....  
ﺋﯘﻗﻼﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﻣﻐﯩﯘﺭﺩﻩﻙ ﻳﺎﻏﺪﻯ ...    
ﻛﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯘﻙ ﺋﻮﻗﻼﺭ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻏﻼﻳﻤﻪﻥ! ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺳﯩﻨﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻥ!  
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ... ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﯗﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻱ؟!   
ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺭﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﭼﺎﭼﺮﯨﻤﺎﻗﺘﺎ .... ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻤﻐﯩﻤﯘ ﻳﯘﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ......  
ﺑﯘﻣﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ، ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭ ﺳﯜﻥ .
ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ،ﻛﯚﺭﺩﯗﯕﻼﺭﻣﯘ ! ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ....  
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺴﺎﯓ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ....
ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﮬﯚﺭﻟﯧﺮﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯘﻟﯘﻣﺴﯩﺮﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ...
ﻣﻪﻥ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺪﯨﻢ .ﻗﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﻐﯩﻨﻤﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻱ...ﻱ ...ﺯﯨﻤﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﮔﯘﯞﺍﮪ ﺑﯘﻟﻐﯩﻦ ! ﺋﻪﺗﻪ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﺳﯩﻨﻰ ﮔﯘﯞﺍﮬﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚﺭ ﺳﯩﺘﯩﻤﻪﻥ !
ﺭﻭﮬﯩﻢ ﺑﯘﻟﺴﺎ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯚﺭﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ ...... ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﭼﯩﻐﯩﻢ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯘﭘﺴﯘﺯﯗﻙ ﺳﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﻛﯘﺭﻩﻟﯩﺪﻯ؟ﺭﺍﮬﻪﺕ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺷﻪﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ .
ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯘﺭﯨﻤﻪﻥ . !
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯩﭻ ﻳﯩﺮﻯ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﻤﻪ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺑﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻤﯩﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻦ.
ﮬﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯗﺩﻭ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ !
ﺗﻮﻏﺮﺍ ، ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﯩﺪﯗ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻥ؟! k  
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯘﻧﻰ !!!
ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻧﻪﻣﺮﯗﺩ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﻪﻣﺮﯗﺩ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ !!!
ﻣﯩﺴﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﯩﺮﺋﻪﯞﯨﻨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ! !!
ﺋﯘ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﺭﭼﻪ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯘﺭﯛﯞﻩﺗﺘﻰ!  
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﻏﺎﻣﭽﯩﻨﻰ ﺋﻮﻣﻮﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﻳﯩﻐﯩﻤﯩﺰ !  
ﺋﯘ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺩﻭ ؟!
ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ.... 
ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺗﻘﺎ : ?  
ﺋﻰ ﺋﻮﺕ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻐﺎ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﺯﻟﯩﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ! ﺩﯨﺪﻭﻕ . j < Ga:69  
ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﻟﺪﻯ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﻪﻣﺮﯗﺩ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﯨﻨﮕﻪ 800 ﻳﯩﻞ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻤﯩﺰ .
ﺋﯩﺒﺮﻩﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻓﯩﺮﺋﻪﯞﯨﻨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯗﯕﻤﯘ ؟! ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﻳﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ ﻣﯘﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﮔﯘﯞﺍﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺋﯘ ﺑﻪﻙ ﺑﯩﺨﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺪﻯ.ﺳﯩﺴﯩﻖ ﻧﺎﻣﻰ ﭘﯘﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﺎﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﻝ ﻣﯘﻟﻜﻰ ﮬﯩﭻ ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ....ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﯘﻟﻤﯩﺪﻯ ....... ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺗﯘﮔﻪﺷﺘﻰ..... .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﯕﮕﯘ ﻛﯘﻳﯩﺪﯗ.... ,
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﯗﺯﺍﺥ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ .... ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯚﮬﻠﯩﺘﻰ ﺗﯘﺷﺘﻰ .....
ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﭽﯩﻘﻤﺎﻱ ﺋﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻣﺪﯗ ؟! ﺩﯨﮕﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺑﯘ ﺳﯘﺯ ﺗﯘﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﺎﯞﺍﺑﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .  
ﻣﻪﺟﯘﺳﯩﻼﺭﻏﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ! ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯘﺷﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺋﻪﮔﯩﯩﺸﯩﺪﯗ !
ﺟﺎﻛﺎﭼﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ...........
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ !!!!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ !!!!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺟﻪﮬﻪﻧﻨﻪﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﻟﯩﺪﯗ..........ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ............ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﻤﯩﺰ...... ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﯞﻩﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﺰ.
ﺗﯜﻧﯜﮔﯘﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ ﮔﯩﺪﯨﻴﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﻭﺯﺍﻗﻘﺎ ﺋﯘﺗﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ....!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﻝ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ، ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯜﻛﯜﺭﻩﻣﺪﯗ ؟!
ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻳﯜﺯﭼﯩﻼﭖ ﺳﯚﺭﯨﻠﯩﭗ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ !  
ﻗﯩﻨﻰ ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ... ؟!ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯚﺭﮔﯘﻟﯘﻛﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯗﺳﯩﻠﻪﺭ !!!!
ﻗﻮﺯﯨﭽﺎﻗﻘﺎ ﻣﯜﯕﮕﯘﺯ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ...... ﻗﻮﺷﻘﺎﺭﻧﯩﯔ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻯ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﺪﯗ ...  
ﻣﻪﮬﺸﻪﺭﮔﺎﮬﺘﺎ.....
ﺗﻮﯕﮕﯘﺯ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ .... ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧﺪﻯ .... ﺋﺎﺭﻗﯩﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ..... ﺳﻮﺗﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭼﻮﯓ ﺟﺎﻣﻪ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻤﯘ ؟ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﮭﺎﺑﯘﻝ ﻛﻪﮬﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻤﯘ ؟!  
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺭﻩﺳﯟﺍ ﺑﯘﻟﺪﻯ ......... ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﭼﻜﻪ 70 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ. ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺯﯗﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﺍﭖ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﺋﺎﺯﺍﭖ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺑﯘﺳﻮﺭﺍﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ !  
ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ!!  
ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯚﮬﻠﻪﺕ ﺗﻮﺷﺘﻰ !  
ﮔﯘﻧﺎﮬﻼﺭ ﺋﻪﻓﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .... ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﻪﻓﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ؟ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ ﺋﻪﻓﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ !!!
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ ....
ﻗﺎﺭﺍﺗﯩﺰﯨﻤﻠﻜﺘﯩﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ .... ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﺍﺗﯘﺭﻟﯘﻗﻼﺭ ..... ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﭽﯩﻠﻪﺭ...... ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ....... ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﭽﯩﻠﻪﺭ..... ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﺎﺗﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ.... ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﺮﯨﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﭼﺎ ‏- ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﮬﻴﯘﺯﻟﻪﺭ ........ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘﻻﺭ ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ .........
ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ؟
ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ .... ﯞﻩﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻏﯩﻴﺮﻩ .... ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺟﻪﻣﯩﻞ........
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭘﻪﺭﺷﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ!
ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺴﻪﻥ.
ﺯﯨﻤﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .  
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.  
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﻣﯘﻟﻼﻏﺎ ﺳﯘﻳﻘﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻏﻮﭘﯘﺭﺍﺟﻰ ﺷﺎﭘﺘﯘﻟﻨﻰ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻘﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ!  
ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺧﻮﺟﺎ ﻧﻪﺩﻩ ........! 
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﮬﯚﻛﯘﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ!  
ﺋﻪﻧﻪ.....
73 ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﻟﻪﭘﯩﻠﺪﯨﻤﻪﻛﺘﻪ ...
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﯩﻨﻼﺭ ﺳﻪﭘﻪ ﺳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﯩﺰﯨﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ...
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ؟!  
ﺋﺎﮪ..! ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ!ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﯔ ؟ 
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ...،ﻧﯘﮬﻨﯩﯔ ...، ﻣﯘﺳﺎﻧﯩﯔ...، ﺋﻪﻳﺴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎ ﭼﯩﻴﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ....  
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ...
ﮬﻪﺭﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯ ﮬﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ....ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﮕﻪﻥ ..... ﺑﺎﺷﻼﺭ ﺳﺎﯕﮕﯩﻠﯩﻐﺎﻥ........ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺗﻮﻧﯘﺷﻼﺭ ﻣﯘ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﮬﯩﭻ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﯘﻕ..... ﺋﺎﮪ..! ﺋﺎﺯﺍﭖ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻﺳﯚﺯ ...
ﺋﯩﺴﯩﺖ.... ! ﯞﺍﻱ ﺋﯩﺴﯩﺖ !!!  
ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ؟  
ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺍﭖ ! ﺋﻪﻱ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ (ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ)
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ.... (ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ)  
ﺋﺎﮪ !ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﯩﻢ! ﺋﺎﮪ......... '  
ﺋﯘ ﺳﻪﺟﺪﯨﺪﻩ ... ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺗﯩﺘﺮﯨﻤﻪﻛﺘﻪ....
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ﺧﺎﺱ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﺎﻗﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ!  
ﻣﻪﮬﺸﻪﺭ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﻩﻳﺪﯗ ...(ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ)
ﺋﻪﻱ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ !!!
ﺋﻪﻱ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ !!!(ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ)
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﯞﺍﻝ ! ﺋﻰ ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ....... !!!!    
ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ .،،، (ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻟﺴﯘﻥ ).


   مەنبە : ماكانىم مۇنبىرى


جان كەتسمۇ كەتسۇن، تەندن ئمان كەتمسۇن
تېما تەستىقلىغۇچى : sebir
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2011-11-29, 22:06
ئاخىرقى  نىشانغىچە غەيرەت قىلش!
چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2011-11-29 17:20 |
anwarkapak
دەرىجىسى : ئادەتتىكى ئەزا


UID نۇمۇرى : 98
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 371
شۆھرەت: 1895 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 1915 سوم
تۆھپە: 1131 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1131 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 237(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-10
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-01-14
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

          ئۇلۇغ ئاللاھ،  بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى ھىدايەت يولىغا باشلىغايسەن .  
          ئەجرىڭىزنىڭ تىگىشلىك ساۋابىنى ئاللاھ ئۆزى بەرسۇن
lutun
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-11-29 23:28 |
altunalma
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 4410
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 52
شۆھرەت: 269 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 272 سوم
تۆھپە: 162 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 165 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 5(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-11-17
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-01-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

بۇ ماقالىنى تولۇق ئۇقۇمۇدۇم ، ئۇزۇنلىقدىن ئەمەس بەلكى يېرمىغىچىلا ئوقۇپ كۈڭلۇم بىرخىل  خەش بولۇپ قالدى ، قاچانمۇ يوقىلار بىزدىكى ناچار ئىللەتلەر  ،  ئىلگىرى  مەندە بار بولغان ھاراقكەشلىك ھازىر يوق ، ياشاش يولۇمنى توغۇرلىۋالدىم ، مەن قاراپ باقسام 4يىل ئىلگىرى ھاراققا چىلىشىپ قالغان چاغلىرىم بىلەن سېلىشتۇرغاندا بۇيىل ياز تۈت كوچىدا كىچىلەپ ھاراق ئىچىدىغانلار يوق ، 4يىل ئىلگىرى بىر نەچچە ئاغىنىلىرىم بىلەن تۈت كوچىدا تاڭ ئاتقۇچە ئىچەتتۇق ، بىر نەچچە كاۋاپغانا تاڭ ئاتقۇچە ئوچۇق تۇراتتى ، ئەمما بۇيىل بۇنداق كاۋابغانىلارنى كۈرمۇدۇم ، بولسا تۈت كوچىدىكى ئاشۇ كاۋاپغانا ئېچىۋاتقانلارنى دۇكىنىدا خېرىدارغا ھاراق ساتمىسا ، ئىچكۈزمىسە دەيمەن ، ھاراقتىن قول ئۈزسەكلا باشقا ناچار ئىللەتلىىرمىزمۇ تەبىيلا يوقايدۇ ، بۇنداق دىيىشىمنىڭ ئاساسى مەن ئۈزەم مىسال بوللالايمەن .
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-11-29 23:39 |
oychan
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 1788
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 85
شۆھرەت: 548 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 559 سوم
تۆھپە: 318 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 319 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 298(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-05-12
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-01-12
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

داۋامى بار ئىكەن،  تولۇق يوللىماپسىز.
hawar
مەن _ مۇرەككەپ يارىتىلغان ئاددىي ئادەم!
چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-11-30 00:03 |
razigul.sali
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 2962
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 44
شۆھرەت: 240 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 250 سوم
تۆھپە: 142 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 142 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 51(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-08-22
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-12-21
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 Re:ﺋﻪﺗﻪ قىيامەت ؟  چۇقۈم كورۈڭ !!!!!!!

رةهمةت سصزگة،بذ يازمصنص ظوقذپ،بةكمذ تةسصرلةندصم،هةم تةشإصشلةندصم،ظاللاه سصزگة مصثلارچة ساإاپنص ظاتا قصلسذن،بولسا بذ يازمصنص نذرغذنلصغان مذسذلمان قصرصنداشلصرصمصزنصث كأرؤشصنص،يامان يوللاردصن قول ظؤزؤشصنص ظؤمصت قصلصمةن،ظاللاه هةممصمصزنصث كصيصنلصگصنص ظاسان قصلسذن ‹ظامصن›
پصكرصم"-بولسا بذ يازمصنص باشقا تور مؤنبةرلصرصگصمؤ يوللصغان بولسا،
دېھقان شائىر
چوققا [4 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-11-30 15:19 |
muslema
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 4635
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 10
شۆھرەت: 50 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 50 سوم
تۆھپە: 30 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 30 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 25(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-11-28
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-01-12
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

تۇنۇگۇن بۇ تىمىنى كورگەن ئىدىم.ئوزەمنىڭ نىمىدىن بەك قورقىسام بولدىغانلىقىنى بىلۋالدىم .رەھمەت سىز گە. ئاللا ھەممەمىزگە ھىدايەت بەرسۇن.
lutun
چوققا [5 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-11-30 19:46 |
zulkar214
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 3240
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 44
شۆھرەت: 250 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 260 سوم
تۆھپە: 144 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 144 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 94(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-09-13
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-12-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 Re:ﺋﻪﺗﻪ قىيامەت ؟  چۇقۈم كورۈڭ !!!!!!!

ئىشلىتىش
بۇ مەزمۇن 3قەۋەتتىكى oychanدە2011-11-30 00:03يوللىغان يازمىسىغا نەقىل :
داۋامى بار ئىكەن،  تولۇق يوللىماپسىز.

مىنىڭ باشقا توردىن كۇرگىنىممۇ مۇشۇنچىلىك ،،مىنىڭچە بەك مەزمۇنلۇق ،بەك ياخشى ئاياقلاشقانغۇ بۇتېما !!! سىزنىڭ مالال كۇرمەي قايتا ئۇقۇپ بىقىشىڭىزنى سۇرايمەن !!! مىنىڭ بىلىمىم چەكلىك ، مەن شۇنداق چۈشەندىم ! شۇ ئەڭ ئاخىرقى مىسرا بىلەن ئاياقلاشتى دەپ !!! سىزگە ئامەت يار بولسۇن !!
sarkar
ئاخىرقى  نىشانغىچە غەيرەت قىلش!
چوققا [6 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-11-30 21:06 |
bahdaxohli
دەرىجىسى : دائىملىق ئەزا


UID نۇمۇرى : 3149
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 601
شۆھرەت: 3262 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 3279 سوم
تۆھپە: 1918 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1950 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 236(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-09-06
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-01-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

نىمە ئىشنى قىلىش ،نىمىنى قىلماسلىق بۇماقالا ئېنىق جاۋاپ بېرىپتۇ .
hawar
چوققا [7 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-12-02 23:14 |
uyghurizlari
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 3877
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 89
شۆھرەت: 475 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 475 سوم
تۆھپە: 285 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 285 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 58(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-10-22
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-01-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

  ئۇلۇغ ئاللاھ،  بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى ھىدايەت يولىغا باشلىغايسەن ،، سىزگە ئامەت يار بولسۇن !!
sarkar
چوققا [8 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-12-03 00:45 |
meptun
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 3497
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 10
شۆھرەت: 88 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 98 سوم
تۆھپە: 42 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 54 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 14(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-10-01
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-12-03
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

تېمىغا قاراپلا تېخى قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغىنىنى كېسىپ ئېيتالايدىغان كىمكىنە ئۇ دەپقاپتىمەن .
چوققا [9 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-12-03 14:46 |
xerinim
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 4952
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 13
شۆھرەت: 65 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 65 سوم
تۆھپە: 39 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 39 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 6(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-12-13
ئاخىرقى كىرگىنى:2011-12-25
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

قىيامەت دېگەن خەتنى كۆرۈپ بەدەنلىرىمگە تىترەك ئولىشىپ كەتتى.
بەك سۈرلۈك! ئەمما قېرىنداشلىرىم: قىيامەتتىن ئەمەس ئاللادىن قورقايلى!!!!!
ھەممىمزگە جەننەت نىسىب بولسۇن!!!!!!
چوققا [10 - قەۋەت] ۋاقتى : 2011-12-13 22:19 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
«12»Pages: 1/2     Go
Bagdax bbs » خەۋەر ئۇچۇرلار