saltanat lutun elan berig
بۇ تېما 2170 قېتىم كۆرۈلدى
ahgul914
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 75
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 140
شۆھرەت: 1015 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 1015 سوم
تۆھپە: 555 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 555 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 106(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-08
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-12
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﻩﺕ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ!!!!!!!!!

رەسىم:
ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﻩﺕ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ!!!!!!!!!<1>
ﺳﯩﮭﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻟﻜﻪﯓ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺯﯨﻨﺎﻕ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ . ﻧﺎﺯﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﯔ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺧﭽﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ، ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﮭﻠﻪﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺴﻪﻥ ، ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺴﻪﻥ . ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﻳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ !
ﻗﯩﺰ _ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﯔ ﻗﯩﺰ ، ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮ !


<2>


ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﻣﺎ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ ! ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﯕﯩﻼ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ !
ﺳﻪﻥ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ﻛﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﯨﯔ . ﻣﺎﻧﺎ ، ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯔ ﺗﯚﻛﻜﻪﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ، ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻢ ﺗﯩﯖﺸﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .......................


<3>


ﺗﯜﺟﯜﭘﻠﻪﭖ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﮔﯜﻟﯜﯕﻨﻰ ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ، ﺑﯩﺮ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯚﭼﻨﯩﯔ ﭼﻪﻳﻠﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎ . ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ ! ﺑﯩﻠﺴﻪﯓ ، ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺵ ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﮔﯘﻧﺎﮬ ، ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﮔﯘﻧﺎﮬ !!!!
ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ، ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭﯞﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .


<4>


ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﺪﺍ . ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ - ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﺪﺍ ، ﺋﯜﻣﯩﺪ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﯖﺪﻩ . ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ ! ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ____ ﺋﯘ ﺋﯚﺗﻤﯜﺵ ، ﺋﻪﺗﻪ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﯜﮔﯜﺩﯨﻦ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ !!!


<5>


ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻤﻰ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﯔ ____ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﻏﯘﺭﯗﺭﯗﯓ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﻩﯕﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﯖﺪﻩ . ﺳﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﺴﺎﯕﻼ ﺟﯩﻤﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ ، ﺟﯩﻤﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺴﻪﻥ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ !!!


<6>


ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﻩﺕ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ! ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﺪﻩ ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩ !!!!
ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﻩﺕ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ ! ﭘﯩﺸﺎﻧﻪﯕﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﮭﻨﻪﺕ ﺗﻪﺭﻯ ﺳﺎﯕﺎ ﮔﯜﺯﻩﻝ ، ﭘﺎﻙ ، ﻳﯩﭙﻴﯩﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﻩﺕ ، ﺋﻪﻱ ﻗﯩﺰ ! ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺷﺎﻳﻰ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﻳﻪﻟﭙﯜﺗﻜﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ، ﺑﯘ ﭘﺎﻙ ، ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﯘﭼﺎﻕ ﺋﺎﭺ !!!!!!

ﻣﻪﻧﺒﻪ : ﻳﯩﯖﻰ ﻗﺎﺷﺘﯧﺸﻰ ﮊﻭﺭنىلى .
[ بۇ يازمىنىahgul914دە2012-03-02 23:30قايتا تەھرىرل ]
تېما تەستىقلىغۇچى : hawar
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2012-03-03, 00:47
- ئىچىڭدىكى ئىچىڭدىدۇر
چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2012-03-02 23:25 |
tohotur

دەرىجىسى : ئاكتىپ ئەزا


UID نۇمۇرى : 251
نادىر تېما : 4
يازما سانى : 1816
شۆھرەت: 9986 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 10048 سوم
تۆھپە: 5876 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 5886 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 2573(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-21
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-20
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺵ ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﮔﯘﻧﺎﮬ ، ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﮔﯘﻧﺎﮬ !!!!

ئوغۇرلاشمۇ گۇناھقۇ ، ئۇنداق ئەمەسمۇ يا ،  
lutun
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-03-03 00:57 |
iparhan

دەرىجىسى : دائىملىق ئەزا


UID نۇمۇرى : 383
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 673
شۆھرەت: 3415 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 3445 سوم
تۆھپە: 2045 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 2045 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 726(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-26
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-19
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

بۇگۇنكى دەۋىر ئۆزىنى تۇتۇۋالالايدىغان ، ئۆزىگە ، بۇگۇنگە ، ئەتىگە ئۇمىت ، ئىشەنچ بىلەن قارايدىغان ، مۇستەھكەم ئېتىقاتلىق ، شەرمى-ھايالىق قىزلىرىمىزغا مۇھتاج...
ئەلۋەتتە ھەممىمىزنىڭ بۇنچىلىك مۇكەممەللىككە ئىگە بولالىشىمىز ناتايىن . مەسىلە قانداق تونۇش، قانداق ياشاش مەسىلىسى .

دوستىمىزنىڭ ئېسىل قۇرلار بىلەن مۇنبىرىمىزنى بېزىگەنلىكىگە رەھمەت.
پوزىتسىيە __ ھەممىنى بەلگىلەيدۇ .
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-03-05 20:12 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
Bagdax bbs » خانىم -قىزلار سەمىگە