saltanat lutun elan berig
بۇ تېما 872 قېتىم كۆرۈلدى
elxatrahim
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 6824
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 18
شۆھرەت: 195 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 197 سوم
تۆھپە: 101 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 101 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 6(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-04-14
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-16
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﯞﻩ نەزەرىۋى ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﯞﻩ نەزەرىۋى
 ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ
                                             ﺋﺎﺑﺪﯗﺷﯘﻛﯜﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺗﺌﯩﻤﯩﻦ


 
       <ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ > ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻘﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ 1- ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ, ﺧﻪﻥ ﺯﯨﻴﯘﯓ, ﻟﯥ ﻟﯩﻦ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ <ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ, ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ, ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ > ﻧﺎﻣﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ, ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺩﯨﻴﺎﺭﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
       ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﻩ ﻏﻪﺭﺑﻲ ﺩﯨﻴﺎﺭﻧﯩﯔ < ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ > ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﺍ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ, ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﺷﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺟﯩﺰ, ﺳﻮﺩﺍ ﯞﻩ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ, ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰ, ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ, ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰ, ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﯩﯧﺰﯨﻘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ, ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺴﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ, ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺭﻭﮬﯥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ. ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﻏﻪﺭﺑﻲ ﺩﯨﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﺵ ﻛﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ, ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ, ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ, ﭘﯧﺸﯩﻘﻪﺩﻩﻡ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ, ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ, ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﺵ, ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ, ﺑﯩﭙﻪﺭﯞﺍﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺩﺭﻭ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ, ﺗﯚﺕ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻥ, ﻳﺎﺩﺭﻭ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ, ﺳﻪﺭﮔﻪﺭﺩﺍﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻜﻰ , ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭ ﺗﻪﺯﻛﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﻣﻰ ﭼﯜﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﻡ ﺩﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ-ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
      ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻲ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻮﻗﯘﻝ <ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ> ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺯﻩﻟﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ, ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻲ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ. ﺑﯘﻧﻮﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ-ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺋﯩﻠﻤﻲ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﻴﺴﯩﮕﻪﺗﻪﺳﻪﻧﻨﺎ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
     ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ < ﺭﻭﮬﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ-ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﻰ >, < ﮬﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ >, < ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻣﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭺ ﺑﯜﺭﺟﯩﻜﻰ >, < ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ >, ﻧﺎﻣﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﺪﻩ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻴﻪﺕ ﺗﯜﺯﯨﻠﻤﯩﺴﻰ, ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﻰ, ﺗﯘﻣﯘﺵ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯜﺯ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ. ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ (ﻳﯘﺭﺗﯟﺍﺯﻟﯩﻖ, ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﮬﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ, ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﺋﯩﻐﯟﺍﻏﺎ ﮬﯩﺮﯨﺴﻤﻪﻧﻠﯩﻚ,ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯚﻛﯜﺭﯛﺵ, ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺭﺍ ﻛﻮﻻﺵ, ﻗﻪﺳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ) ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ.
       ﮬﯧﺴﻴﺎﺗﻘﺎ ﺑﯧﺮﻟﯩﺶ, ﮔﺎﮬﻰ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ, ﮔﺎﮬﻰ ﻏﻪﺭﯨﺒﺎﻥ, ﮔﺎﮬﻰ ﺧﻮﺷﺨﯘﻱ, ﮔﺎﮬﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ ﺭﻭﮬﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﺵ, ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﭗ, ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﯞﯗﭖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﻏﻪﺯﻩﭘﻜﻪ ﭘﺎﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪﭖ, ﺳﯚﻟﻪﺗﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯘﻟﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ. ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺷﯘﻛﻰ, ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻣﯘﻣﻪﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ, ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻰ, ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﯟﻯ, ﺋﯩﻠﻤﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﮬﯧﺴﯩﺴﯩﻴﺎﺕ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﮬﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺸﻜﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻣﺎﻳﯩﻞ. ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﻖ, ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﻖ, ﺋﺎﺭﺗﯩﺴﻠﯩﻖ, ﺳﺎﺯﻩﻧﺪﯨﻠﯩﻚ, ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ﺋﯩﻠﻤﻲ ﯞﻩ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ.
       ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﺎﯓ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰ, ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ, ﭘﯧﺸﯩﻘﻪﺩﻩﻡ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻠﯩﺮﻧﻰ, ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ, ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ, ﺋﯚﺯﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ-ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ, ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﭼﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺯﯛﻛﺮﻩﻙ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﻮﻕ. ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﮔﺎﮬﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﺎﻥ, ﮔﺎﮬﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺭﯨﺖ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯜﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ. ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺰﺩﺍ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻣﯩﻠﻠﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﯘﺭﺍﻟﺪﻯ. ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ- ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ, ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﯨﻔﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯚﺭﻩﻟﺪﯛﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﻨﺎ ﻛﺎﺭﻟﯩﻖ, ﻣﯩﻠﻠﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﯩﺴﭙﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﻜﯩﺮﯦﺖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ, ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻲ, ﻣﯩﻠﻠﻲ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ, ﻗﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺗﻪﻟﯩﻢ- ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ.
      ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯩﻠﻠﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ, ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺗﻪﻟﯩﻢ- ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﺪﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ. ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ, ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺭﻭﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﺴﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ. ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ, ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻠﻰ, ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
         ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ, <ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ-ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ> (ﭼﯧﺮﻧﯧﺸﯟﯨﺴﻜﯩﻲ), ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ-ﺗﯜﯞﻩﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ. ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺩﻩﻝ ﻣﺎﺭﻛﯩﺲ ﺗﻪﺭﭘﯩﺪﯨﻦ <ﺋﯚﺯ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺗﺎﺟﻰ> ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﯞﻩ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﺕ.
           ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ, ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﻯ, ﻗﺎﻧﯘﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ, ﺟﻪﻣﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ, ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﻜﺎ, ﻟﻮﮔﯩﻜﺎ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻲ- ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻗﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
          ﻓﯧﻴﺨﺘﯩﯟﺍﻧﮕﯧﺮ <ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﯕﺮﯨﺴﻰ > ﺩﯦﺴﻪ, ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺲ < ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺗﯘﺭﻣﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪ, ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ > ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ, ﺑﯘ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ-ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ, ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ-ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﺘﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ, ﺑﯘ, ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ- ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ, ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ-ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ, ﮔﯧﺰﯨﺖ-ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪ, ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ-ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ, ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﻯ, ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ, ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ, ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ, ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲٍ, ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ, ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ.
          ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪﻣﺌﻴﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ, ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ, ﺋﯚﺯ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ, ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﮔﯜﺯﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎﻕ, ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﭖ, ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﻛﯘﺭﯗﮊﯗﻛﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ, ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﻩﻟﯩﺴﻪﻙ, ﺑﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﺷﺎﺷﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﻗﯧﺘﯩﺮﻗﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﻪﻙ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻻﻳﻤﯩﺰ.
           ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﯞﻩ ﺋﻪﯞﺯﻩﻝ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ, ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﯧﯖﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ
تېما تەستىقلىغۇچى : duttarqi
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2012-05-06, 22:00
چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2012-05-06 21:23 |
zekrila
دەرىجىسى : ئادەتتىكى ئەزا


UID نۇمۇرى : 5765
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 210
شۆھرەت: 1081 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 1083 سوم
تۆھپە: 645 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 647 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 1396(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-02-06
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-20
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

     ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪﻣﺌﻴﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭ ﺑﻮﻳﭽﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ, ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ, ﺋﯚﺯ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ, ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﮔﯜﺯﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎﻕ, ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﭖ, ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﻛﯘﺭﯗﮊﯗﻛﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ, ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﻩﻟﯩﺴﻪﻙ, ﺑﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﺷﺎﺷﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﻗﯧﺘﯩﺮﻗﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﻪﻙ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻻﻳﻤﯩﺰ.
           ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﯞﻩ ﺋﻪﯞﺯﻩﻝ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ, ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﯧﯖﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ
بەك ياخشى  يېزلىپتۇ مەزمۇنى مۇل كەن
lutun
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-07 00:38 |
uyghur_buyuk
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 7247
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 7
شۆھرەت: 45 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 45 سوم
تۆھپە: 26 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 26 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 1(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-04-30
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-06-13
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ دىگەن نىمە ؟ قانداق تەپەككۇرنى نەزەرىيىۋى تەپەككۇر دەيمىز ؟
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-07 19:01 |
tugluk
دەرىجىسى : ئادەتتىكى ئەزا


UID نۇمۇرى : 678
نادىر تېما : 3
يازما سانى : 298
شۆھرەت: 1942 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 1951 سوم
تۆھپە: 1099 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1106 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 329(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-02-19
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-19
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

 ﺋﯩﻠﻤﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﯞﻩ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟﻯ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﺕ.
saltanat
چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-07 21:54 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
Bagdax bbs » خەۋەر ئۇچۇرلار