saltanat lutun elan berig
بۇ تېما 2038 قېتىم كۆرۈلدى
jagqi
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 7431
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 5
شۆھرەت: 45 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 45 سوم
تۆھپە: 24 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 24 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 10(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-05-07
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-05-09
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 مۇئەللىمنى ساراڭ قىلىش __ مۇئەللىمنى ساق قىلىش

مۇئەللىمنى ساراڭ قىلىش _ مۇئەللىمنى ساق قىلىش
.
.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ;   ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ;    ﺋﻪﺟﺎﺑﺎ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻠﯩﻜﯩﻢ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﺎ؟

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ;     ﭼﯜﺷﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ;    ﻛﻪﭼﻠﯩﻜﯩﻤﭽﯘ؟

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﻛﻪﭼﻠﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:     ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﯕﻼﺭ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ،ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ،ﭼﯜﺷﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ،ﻛﻪﭼﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:     ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ،ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ،ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪﻡ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﻗﺎﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ،ﺑﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﺑۈگۈن ﮬﺎﯞﺍ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮬﺎﯞﺍ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭ

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:     ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﭼﯘﻕ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺗﻠﯘﻕ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﻛﻮﭼﯩﺪﺍﺋﺎﺩﻡ ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﻳﺎﺵ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﻗﯧﺮﻯ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:     ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﯗﺵ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺩﯛﻡ ﻳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺶ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:     ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﺩﻯ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:   ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﻣﻮﻣﺎﻱ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺩﯛﻡ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:   ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﻳﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﯟﯨﻠﯩﭗ،ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﻳﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ،ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:     ﺧﺎﺗﺎ!!!!ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:     ﺗﻮﻏﺮﺍ!!!!ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:   ﺧﺎﺗﺎ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:   ﺗﻮﻏﺮﺍ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:     ﺑﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:     ﺑﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﻣﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﺩﯨﺪﯨﻢ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:      ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﺪﯗﻕ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﯕﻼﺭ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:   ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﯕﻼﺭ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﺩﯙﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:   ﺑﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:   ﺗﻮﺧﺘﺎﺕ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:   ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﯖﻼﺭ،ﺩﯨﻤﻪﯕﻼﺭ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:   ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ،ﻳﻪﻧﻪ ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﺳﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺩﯙﺕ،ﻣﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﯕﻼﺭ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ    :ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ،ﺑﯩﺰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:   ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻙ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:    ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:   ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:   ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺗﯜﮔﯜﺩﻯ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:   ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ :    ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ....

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:ﺑﯩﺰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ!

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ:    ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ!!! ﺳﺎﺭﺍﯕﻼﺭ!

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ     :ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ!!!ﺋﻮﯕﻼﺭ!ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻗﯩﺴﯩﺘﯩﻨﻰ چۈشەندۈرۈپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
مەنبە:تور دۇنياسى
تېما تەستىقلىغۇچى : duttarqi
تەستىقلانغان ۋاقىت : 2012-05-07, 16:50
چوققا [باش يازما] ۋاقتى : 2012-05-07 16:16 |
isyankar
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 2174
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 136
شۆھرەت: 683 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 706 سوم
تۆھپە: 411 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 417 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 138(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-06-07
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-16
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ھاھاھا!!! بەك پەيزىكەن.....                

بۇ قانداق بوپكەتكىنى ؟؟ ئىنكاسنىمۇ مەجبۇرى  مانچە سۆزدىن جىق يازىدىغان گەپمۇ ئەمدى ؟؟؟؟  
lutun
چوققا [1 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-07 18:20 |
jagqi
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 7431
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 5
شۆھرەت: 45 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 45 سوم
تۆھپە: 24 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 24 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 10(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-05-07
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-05-09
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئىشلىتىش
بۇ مەزمۇن 1قەۋەتتىكى isyankarدە2012-05-07 18:20يوللىغان يازمىسىغا نەقىل :
ھاھاھا!!! بەك پەيزىكەن.....                

بۇ قانداق بوپكەتكىنى ؟؟ ئىنكاسنىمۇ مەجبۇرى  مانچە سۆزدىن جىق يازىدىغان گەپمۇ ئەمدى ؟؟؟؟  


شۇنداق گەپ بارمىكەن ؟ ئۇنى بىلمىدىم غۇ....

چېچېڭىزنى ئۈزىڭىز ياسىغانما؟
چوققا [2 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-07 21:16 |
arzuyum
دەرىجىسى : ئادەتتىكى ئەزا


UID نۇمۇرى : 111
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 335
شۆھرەت: 1900 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 1900 سوم
تۆھپە: 1105 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 1105 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 387(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-01-10
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-16
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

راستىنلا ئوقۇتقۇچىنى ساراڭ قىلىپتۇ، لېكىن ئوقۇتقۇچى باشلاپ بەرگەندىكىن ھە؟
saltanat
چوققا [3 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-07 22:21 |
tawsiya
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 670
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 17
شۆھرەت: 100 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 100 سوم
تۆھپە: 57 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 57 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 68(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-02-18
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-06
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

قىززىقارلىق ئىشكەن بۇ ؟ باشلاپ قويۇپ ئاخىرلاشتۇرالماي قاپتىدە ، بېچارە ئوقۇتقۇچى  
simfoniya
چوققا [4 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-07 23:43 |
ulugata
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 7452
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 4
شۆھرەت: 20 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 20 سوم
تۆھپە: 12 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 12 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 2(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-05-08
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-04
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

قىززىقارلىق ئىش بوپتىغۇبۇ!ئاخىرىدا مۇئەللىم غەزەپ بىلەن چىقىپ كەتكەندىن كىيىن ئوقۇغۇچىلار كۈلۇمسىرەم سىنىپتىن چىقىپ كەتسە ئاخىرلىشىدىكەنغئەمەسمۇ! 
lutun
چوققا [5 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-09 16:16 |
yoluqi76
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 7170
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 10
شۆھرەت: 50 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 50 سوم
تۆھپە: 30 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 30 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 5(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-04-26
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-05-31
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

تەربىيە يۈگىنىنىڭ ئارغامچىسى ئوقۇتقۇچى قولىدا، گەپ بۇئارغامچىنىڭ  تۇتقۇچىسدا. باشلاشنى بىلگەن ئادەم ئاياغلاشتۇرۇشقا ئىمكانىيەت قويمىغىنىدا ئۆزيولىنى توسۇپ قويىشى ئېنىق. مېنىڭچە بالىلار بەك ئەقىللىق ئىكەن. ئۇلار ھوقۇقىدىن ياخشى پايدىلىنىپتۇ.
simfoniya
يولۇچى 76
چوققا [6 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-09 22:21 |
isyankar
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 2174
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 136
شۆھرەت: 683 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 706 سوم
تۆھپە: 411 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 417 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 138(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2011-06-07
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-16
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئىشلىتىش
بۇ مەزمۇن 2قەۋەتتىكى jagqiدە2012-05-07 21:16يوللىغان يازمىسىغا نەقىل :


شۇنداق گەپ بارمىكەن ؟ ئۇنى بىلمىدىم غۇ....

چېچېڭىزنى ئۈزىڭىز ياسىغانما؟

شۇنداق دېسەكمۇ بولىدۇ.. بىر قالپىقىم بار ،  قالپاقنىڭ ئكرانىدىكى كۆرسەتمە بويىچە چاچ پاسونىنى تاللاپ مۇقىملاش كۇنۇپكىسىنى بىرلا باسسام مىنۇتتا ياساپ بولىدۇ چاچنى...  ھى ھى  پەيزىمىكەن ؟ 
saltanat
چوققا [7 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-10 12:36 |
sawer082
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 6664
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 4
شۆھرەت: 20 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 20 سوم
تۆھپە: 12 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 12 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 27(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-04-09
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-19
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

ئوقۇتقۇچى ئۆزى باشلاپ قويۇپ ئاخىرنى يىغالماي قاپتۇدە
بالىلار بەك ئەقىللىق ئىكەنغۇ ..........
ozgul munbar
چوققا [8 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-10 12:51 |
karluq02
دەرىجىسى : يىڭى ئەزا


UID نۇمۇرى : 7494
نادىر تېما : 0
يازما سانى : 17
شۆھرەت: 85 كىشىلىك
مۇنبەرپۇلى: 85 سوم
تۆھپە: 51 ھەسسىلىك
ياخشى باھا: 51 نۇقتا
توردىكى ۋاقتى : 7(سائەت)
تىزىملاتقان ۋاقىت:2012-05-10
ئاخىرقى كىرگىنى:2012-07-19
خەت چوڭلىقى : كىچىك نورمال چوڭ

 

دىمىگەن بىلەن بۈگۈنكى بالىلار كارامەت!    
چوققا [9 - قەۋەت] ۋاقتى : 2012-05-10 17:23 |
كۆرۈلگەن تېما خاتىرىسى كۆرۈلگەن سەھىپە خاتىرىسى
Bagdax bbs » يۇمۇر چاقچاقلار