قولاي تىزىملىك
كۆرۈش: 4972|ئىنكاس: 93

قىزلار نىمىشقا قىزلىق بىلەن يارىتىلغان

[ئۇلانما كۆچۈرۈش]

2

تېما

12

دوست

3 تۈمەن

جۇغلانما

ئالاھىدە باشقۇرغۇچى

Rank: 8Rank: 8

ئۆسۈش   100%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  35
يازما سانى: 1283
نادىر تېمىسى: 6
مۇنبەر پۇلى: 8338
تۆھپە : 4681
توردىكى ۋاقتى: 1763
سائەت
ئاخىرقى: 2013-4-6

تۆھپىكار باشقۇرغۇچى تۆھپىكار ئەزا

يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 10:29:21 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﻧﯩﺪﺍﺳﻰ

ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ        ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻪ ﻣﯩﯖﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺷﯩﯟﯨﺮﻻﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﯩﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﺍ:<<ﻗﯩﺰﯨﻢ،ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻗﻮﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ. ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﮔﻪﭘﻨﯩﻼ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ،ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻﻧﯩﯔ<<ﻳﯩﻐﯩﺮ>>ﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ.ﺋﯜﻣﯩﺪ -ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﯩﻦ>>.
       ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ-ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ.ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ،ﺑﯩﺰ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﺒﻪ-ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﻨﺎﭖ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ -ﭼﻮﯓ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﯚﺯﯛﭖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ،ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﯨﭗ،ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﯖﻜﯩﻤﯩﺰﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ،ﺗﻮﯞﺍ.ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯗﻕ.ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺘﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻮﻳﻮﻥ -ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ،ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ<<ﺋﺎﻧﺎ>>ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ. ﺩﻩﺳﻠﯩﭙﯩﺪﻩ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﻳﺎﻗﯩﻤﯩﺰ ﻧﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ،ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻠﻜﯩﺪﻩ <<ﺗﻮﯞﺍ>> ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ.
      <<ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ؟ﺑﯘ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ>>.ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﯩﻨﻰ. ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻤﯩﺰ ﺩﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰ -ﺋﻮﻏﻮﻝ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻘﯩﻐﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺩﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻮﭖ ﺑﻮﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﯩﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﯗﻕ.ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﻳﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﯩﯔ ﺋﻪﯞﺯﻩﻝ.ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻐﯘ،ﺋﺎﺧﯩﺮ.
      ﻧﺎﺯﯗﻛﯘﻡ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ-ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.ﺗﯩﺨﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻼ 13ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺭﺳﯩﺪﻩ ﻗﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ<<ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ>> ﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮔﯩﺰﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪﯗﻕ.ﯞﻩﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ -ﺗﯚﺕ ﺗﻪﯕﮕﻪ ﭘﯘﻝ،ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﻮﺷﻠﯩﻘﻰ،ﺗﯘﺗﺮﯗﻗﺴﯩﺰ ﮬﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﯗﻕ.ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،ﻧﻮﻣﻮﺱ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﯩﻨﯩﺴﻰ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ 2-ﺋﻮﺭﻭﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ،ﻧﯩﻜﺎﮬ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ،ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﻰ،ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﮬﺎﻣﯩﻠﻪ ﭼﯜﺷﯩﺮﯨﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﻰ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ <<ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ>>ﻗﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ-ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻻﻣﺪﯗﻕ؟
     <<ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ>>-ﺋﯘ،ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﯩﺮﻯ،ﮬﺎﻳﺎﺳﻰ،ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﺪﯗﺭ.ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﺘﻪ.ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻧﺎﺯﯨﻨﯩﻦ ﺑﻮﭖ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ،ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳﺪﯗ.ﭼﯜﻧﻜﻰ،ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﺴﯩﺰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﺴﻠﻪﺕ ﻳﻮﺷﯘﺭﻭﻧﻐﺎﻧﻜﻰ،ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﭖ،ﺋﻪﺯﯨﺰﻟﻪﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ،ﺋﯩﺰﺯﻩﺗﻠﯩﻚ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯔ ﺩﻩﭘﺴﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﻻﺗﯩﺪﻩﻙ ﻗﻪﺩﯨﺮﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯞﯨﺘﯩﺪﯗ.ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺘﯘﺭ.ﺑﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﺎﻻﻟﻼﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ <<ﺑﻮﺯ ﻳﯩﮕﯩﺖ>> -ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ.ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎ-ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﻰ،ﻗﻪﺩﯨﺮ -ﻧﻮﻣﯘﺳﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﻣﺎﻣﯩﻲ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ <<ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ>> ﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯞﺍﻳﻼﭖ ﺳﺎﻗﻼﭖ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺸﯩﮕﻪ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺑﯘﺭﭼﻰ،ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﺗﯜﭖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻳﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ،ﭼﻮﻗﻮﻣﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭ،ﭘﻪﺱ ﺭﻩﺳﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ.ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯘﻥ؟
    ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﻰ-ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺯﻩﭘﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.ﺋﻪﻣﻤﺎ،ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰﻛﻰ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﺪﺍ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ<<ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ>>ﻟﻪﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻩﻙ.ﯞﻩ ﮬﻪﺗﺘﺎ:<<ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻝ>>ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ،ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ <<ﻗﯩﺰ>>ﻳﺎﻛﻰ<<ﺋﻪﻣﻪﺱ>>ﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ،ﺩﻩﭖ ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ <<ﻳﯩﮕﯩﺖ>>ﻟﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﻗﯩﺰ ﺋﯧﺸﻪﻙ،ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ،ﻗﯩﺰ ﺧﻮﺗﻮﻥ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ،ﮬﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻣﯜ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ،ﮬﺎﻳﺎ-ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘﻟﻐﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
     ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻛﯩﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﭖ،ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺳﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ<<ﮬﻪ،ﺋﯘﻗﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻜﻪﻧﺪﻩ>>ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯘﺩﯗﻗﻴﯘ،ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﭼﯚﭼﯚﭖ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ.ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ<<ﺳﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ ﭘﺎﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻧﻐﯘ؟!ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻤﯘ؟ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻤﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺴﻪﻥ؟ﺭﺍﺳﺖ ﮔﯩﭙﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻞ،ﺑﯘ <ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ> ﻣﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟>>ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺭﯗﭖ- ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ.ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ -ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺩﻩﻳﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺩﻩﯞﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﻰ ﺩﻩﻳﻠﯩﻤﯘ؟
     <<ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ-ﺋﯘﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﮔﯚﺵ ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯚﺵ . ﺍ ﻟﻠﻪ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺷﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﺪﯗ.ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﺎﺭ . ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ؟ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺭﻭﮬﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﻠﯩﺶ .ﺭﻭﮬﺴﯩﺰ ﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻟﺘﺎ ﮔﯚﺵ .ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ؟ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺭﻭﮬﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯘﺧﯩﻞ ﭘﺎﻙ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﺭﻩﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻪﻳﯩﭙﺴﯩﺰ ، ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻙ - ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋﯩﺸﻰ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ .ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺭﻭﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﺎ ،ﺭﻭﮬ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﻳﺪﯗ >> (ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﮬﻪﺩ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺷﯩﺖ ﺑﻪﺭﻗﻰ :<<ﺋﺎﺭﺗﯩﺒﺎﻟﯩﻎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﺴﻪ،>> ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻧﻪﺷﯩﺮﻳﺎﺗﻰ 2004 - ﻳﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ .).ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻰ ،<<ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ>> - ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﻪﻣﯩﺌﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ - ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ،ﺭﻭﮬﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ،ﺋﻪﺭ - ﺧﻮﺗﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﯩﺘﻰ ،ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .
      ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺗﺎﺗﺎﺭ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﺳﻰ ﺭﯨﺰﺍﺋﯘﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻓﻪﺧﺮﻭﺩﺩﯨﻦ :<<ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯚﺷﯜﻙ ﺗﻪﯞﺭﻩﺗﺴﻪ ،ﻳﻪﻧﻪﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻪﯞﺭﯨﺘﯩﺪﯗ >>ﺩﯨﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘﮬﯩﻜﯩﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎﺭ ﻗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﺴﺰ ، ﺭﻩﺳﯟﺍ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﯞﺭﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﯛﻡ ﻛﯚﻣﺘﯜﺭﯞﯨﺘﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﭘﺎﺯﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯞﺭﯨﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻧﯘﻣﯘﺳﯩﻨﻰ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺩﺍﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻥ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﻰ ﺯﯙﺭﯙﺭ.ﻳﯩﮕﯩﺖ - ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﯞﻣﯩﻨﯩﯔ ﻏﻮﺭﻭﺭﻯ - ﺷﻪﺭﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﯩﺮﯨﻤﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻤﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯔ ﻏﻮﺭﻭﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻮﺭﻭﺭﻯ 40 ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﻥ ﻗﺎﻗﺸﺎﭘﻼ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜﺯﺗﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﺷﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻙ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﻪﯞﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﻩﻧﺠﯩﺸﻜﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﻳﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﺴﻪ ﻧﻪ ﻏﻪﻡ ،ﻧﻪﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ؟!
       ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺷﯘﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻗﻮﯞﯗﻣﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺶ ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺭﻭﮬﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ !ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻰ

مەنبە:تور

0

تېما

0

دوست

1068

جۇغلانما

تىرىشچان ئەزا

ئۆسۈش   38.29%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  12940
يازما سانى: 56
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 199
تۆھپە : 191
توردىكى ۋاقتى: 65
سائەت
ئاخىرقى: 2013-4-6
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 11:02:57 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
ياخشى ماقالە ئىكەن، مەسىلىلەر ئەتراپلىق تەھلىل قىلىنىپتۇ. مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلارنى تېپىشقا قولاي بولسۇن ئۈچۈن تۆۋەندىكى ماقالىنى ئىنكاس شەكلىدە يوللاپ قويدۇم:
قىز ۋە قىزئەمەسلەرنىڭ پەرقى بىرقەۋەت پەردىنىڭلا ئېشى ئەمەس
دوستلار جەمىيىتىمىزدىكى نۇرغۇن قىزلارنىڭ تېخى توي قىلماي تۇرۇپلا ئىپپەت نومۇسىنى يوقۇتۇپ قويىۋاتقان ، يىگىتلىرىمىزنىڭمۇ ئىپىتى يوق قىزلار بىلەن توي قىلىشنى ئېغىر ئالمايدىغان بولۇپ كەتكەن ئەھۋاللارغا ئۇزۇندىن بېرى ئېچىنىپ يۈرەتتىم ، خەنزۇچە بىر توردىن تۆۋەنكى ماقالىنى كۆرۈپ قولۇمدىن كېلىشىچە تەرجىمە قىلىپ يوللۇدۇم ، ئازراق بولسىمۇ تەربىيۋى ئەھمىيتى باردۇ دەپ ئويلايمەن . ئەنگىليە تەتقىقات ئورگانلىرىنىڭ تەتقىقات نەتىجىسىگە قارىغاندا ، قىز ۋە قىز ئەمەسلارنىڭ فىزىلوگىيلىك جەھەتتە ئىنتايىن چوڭ پەرىقى بولىدىكەن ، ئەرلەرنىڭ ئۇرۇق سۇيۇقلۇقى قىزلارنىڭ بەدىنگە كىرگەندىن كېيىن جىنسى ئەزاسى تەرىپىدىن سۈمۈرۈلۈپ بەدىننىڭ ئىچىدە ئايلىندىكەن ، ئەرلەرنىڭ ئەركەك ھورمۇنلىرى قىزنىڭ بەدىندىكى چىشى ھورمۇنلار بىلەن ئۆز ئارا خىمىيلىك تەسىر كۆرسۈتۈپ يىڭى بىر خىل ماددا ھاسىل قىلىدىكەن ، بۇ خىل ماددا ئاياللارنىڭ بەدىندە ئازراق ئۆزگۈرۈش پەيدا قىلىپ ئاندىن تۇراقلىشىدىكەن ، شۇڭا ئاياللار ئۆزىنىڭ قىزلىقىنى ئالغان ئەرنى بىر ئۆمۈر ئۇنتىيالمايدۇ  ،ئىككىسى ئۇزۇن مەزگىل بىللە ياشىسا ئايالنىڭ چىرايى ئاستا ئاستا ئەرنىڭكىگە ئوخشاپ كېتىدۇ ، لېكىن ئەرلەر جىنسى مۇناسىۋات ئۆتكۈزگەندىن كېيىن بەدىندە ھىچقانداق تەسىر ، ئۆزگۈرۈش بولمايدىكەن .ئاياللار توغقان بالىنىڭ 10 دا يەتتىسى ئۇ ئايال تۇنجى قىتىم جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن ئەرگە ئوخشايدۇ . ئايال بىلەن ئۇنىڭ ئېرىدىن بولغان بالا قانداشلىق جەھەتتە ئۇنىڭ ئېرىنىڭ بولسىمۇ لېكىن تەققى تۇرقى ئايالنىڭ تۇنجى قېتىم جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن ئادىمگە ئوخشايدۇ . قىزلارنىڭ قىزلىقى ھەقىقەتەن قىممەتلىك ، پەن تېخنىكىلىق تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلشىچە ، ئاياللارنىڭ ئۆمىردىكى تۇنجى ئەرنىڭ بەدىندىكى ھورمۇنلار ئاياللارنىڭ ئۇرۇقدىندا ئۇزۇنغىچە ساقلىنىدىكەن ، بۇ خىل ھورمۇن بەلگىلىك دەرىجىدە ئايال تۇغقان بالىنىڭ مىجەز خاراكتىرى ،تەققى تۇرقى ،  قىزىقىشى قاتارلىقلارغا تەسىر كۆرسىتىدىكەن .كونكىرىت قىلىپ ئېيىتقاندا ، ئاياللار جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەندە ئەرلەرنىڭ ئۇرۇق سۇيۇقلۇقى ئاياللارنىڭ ئۇرۇقدىنىغا كىرگەندىن كېيىن ، ئۇرۇقدان بىر خىل سۇيۇقلۇق چىقىرىپ بۇ خىل سۇيۇقلۇق ئارقىلىق ئۇرۇقنىڭ تۇخۇم بىلەن بىرلىشىش پۇرسىتىنى ئۇزارتىدىكەن ، ھەمدە بەلگىلىك دەرىجىدىكى ناچار ئۇرۇقلارنى ئۆلتۈرىۋىتىپ ، سۈپەتلىك تۇغۇشقا كاپالەتلىك قىلىدىكەن ، لېكىن بۇ خىل سۇيۇقلۇق ، ئۇرۇقنى پارچىلىۋەتكەندىن كېيىن ئۇرۇقنىڭ بىر قىسىم گىنىنى ئۆزىگە سۈمۈرىۋىلىپ ساقلايدىكەن ، بۇ خىل ساقلاش مەڭگۈلۈك بولىدىكەن ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئايالنىڭ كىيىنكى ئەۋلادىغا ئىرسىيەت بولۇپ قالىدىكەن ، چىقىرىۋىتىش ئىمكانىيتى يوق ئىكەن . ئاياللار بىلەن ئەرلەر ئارلاشقان مەزگىللەردە ، ئەرلەرنىڭ تۈمەنلىگەن ئۇرۇقلىرى ئاياللارنىڭ بەدىنگە كرىپ بىر قىسمى سىرىتقا ئېقىپ كېتىپ بىر قىسمى ئاياللارنىڭ بەدىنىگە  سىڭىپ كېتىدىكەن ، بۇ ئۇرۇقلار سىڭىپ كېتىش جەريانىدا بىر خىل ئېرسىيەت ماددىسىنى قويۇپ بىرىدىكەن ، بۇ خىل ماددا ئايالنىڭ جىنسى ئەزاسىغا سىڭىپ كېتىدىكەن ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ، ئۇرۇقنىڭ ئارىسىدا يەنە كۆپ خىل ھورمۇنلار بولۇپ بۇ ھورمۇنلارنىمۇ ئاياللارنىڭ بەدىنى ئۆزىگە سىڭدۈرىۋالىدىكەن ، سىڭدۈرۈلگەن ئۇرۇق ۋە جىنسى ھورمۇنلار دىكى بىر خىل ئىرسىيەت ماددىسى ئانا بەدىندىكى ھۈجەيرىلەردە ئىرسىيەت ئۆزگۈرشى پەيدا قىلىپ ئاسمىلاتسىيلىشىدىكەن ، شۇنىڭ بىلەن كېيىنكى قىتىمدىكى تۇخۇم ھۈجەيرىلىرىدىمۇ ئۆزگىرىش يۈز بىرىدىكەن ، ئاندىن ئارلىقىسىز ئىرسىيەت ئۈنۈمى يۈز بىرىدىكەن ، شۇڭا بۇرۇن باشقىلار بىلەن جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن ئاياللار توي قىلغاندىن كېيىن تۇققان بالىسى ئۆزىنىڭ ئېرىگە ئوخشىماي باشقىلارغا ئوخشاپ قالىدىكەن .ئەڭ يىڭى تەتقىقات نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە ، ئاياللارنىڭ ئۇرۇقدىندىكى  ماددىلار ئەرلەرنىڭ ئۇرۇقىدىكى ماددىلار بىلەن تەسىر كۆرسۈتۈشۈپ كېيىكى ئەۋلاتلارغا ئىرسىيەت بولۇپ قالىدىكەن ، بۇ بىر پەن تېخنىكىلق تەتقىقات نەتىجىسى ، ئۇ پەقەت قىز بولغاندىلا پاك گىنى بولىدۇ ، ئاندىن پەقەت ئۆزىنىڭ ئېرىگە تەۋە بولغان بالاتۇغالايدىغانلىقىنى ئىسپاتلايدۇ تىببى جەھەتتىن قارىغاندا قىز ئەمەسلەرنىڭ ئاسانلىقچە بويىدا قالمايدۇ ، چۈنكى ،  بىرىنچىدىن ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى  بۇرۇن باشقىلار بىلەن جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ بويىدا قېلىپ بالىسىنى ئالدۇرىۋەتكەن بولىدۇ ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇلار باللىرىنى كىچىك شىپاخانىلارغا بىرىپ ئالدۇرىدۇ ، بالا ئالدۇرىۋەتكەن ئاياللارنىڭ ئاسانلىقچە بويىدا قالمايدىغانلىقى ھەممىمىزگە مەلۇم . ئىككىنچىدىن ، ئاياللارنىڭ جىنسى ھەمرايى كۆپ خىل بولسا ئالدىنقى ئەرنىڭ ئۇرۇق سۇيۇقلىقى كېيىنكى ئەرنىڭ ئۇرۇق سۇيۇقلىقىنى چەتكە قېقىپ ئاسانلىقچە بويىدا قالمايدىغان بولۇپ قالىدىكەن ، بۇ پاھىشە ئاياللارنىڭ ئاسانلىقچە بويىدا قالمايدىغانلىقىنىڭ سەۋەبىلىرىنىڭ بىرى  ئىكەن قىز ئەمەسلەرنىڭ تۇققان بالىلىرى ساپ بولمايدۇ . بىر جۈپ قايتا توي قىلغان ئەر ئايالنىڭ تاپقان بالىسى ئايالنىڭ ئالدىنقى ئېرىگە ئوخشاپ قالغانلىقتىن ، ئەر ئايالنى بۇرۇنقى ئېرى بىلەن مۇناسىۋەت قىپتۇ دەپ ماجرا پەيدا بولغان لېكىن ئەمىلىيەتتە بۇنىڭ سەۋەبى يۇقىردا ئېيتىلغاندەك بۇ ئايال تۇغقان بالا ساپ بولماي قالغان يەنە بىر جەھەتتىن ، ئايالنىڭ تۇنجى بالىسىنىڭ قۇلىقى سىرتىغا ئۆرۈلمىگەن بولىدۇ ، ئەگەر تۇنجى بالىسى بولمىسا قۇلىقى سىرتىغا ئۆرۈلگەن بولىدۇ ، ئەگەر ئايال تۇققان تۇنجى بالىنىڭ قۇلىقى سىرتىغا ئۆرۈلگەن بولسا بۇ ئايال بۇرۇن بالا ئالدۇرىۋاتكەن بولىدۇ .
بالىنىڭ ئۆسۈپ يىتىلىشىگە بولغان تەسىرى : ئەگەر سىز ناھايىتى ‹ كەڭ قورساق › بولۇپ بالىڭىزنىڭ سىزنىڭ ساپ ئۇرۇقىڭىزدىن بولغان ياكى بولمىغانلىقى ، بالىڭزنىڭ ئايالىڭىزنىڭ بويىدا قالغان تۇنجى بالا بولىشى ياكى بولماسلىقى بىلەن كارىڭىز بولمىسىمۇ ، ئايالىڭىزنىڭ پاك بولماسلىقى بالىڭىزغا قانچىلىك تەسىر كۆرسىتىلدىغانلىقىنى ئويلۇشۇپ كۆردىڭىزمۇ ؟ بىرىنچىدىن ، تەن ساغلاملىقىغا بولغان تەسىرى ، يۇقىردا ئېيتىلغاندەك ، قىز ئەمەسلەر ئەرلەرنىڭ ئۇرۇقىنى ئۆزىگە سىڭدۈرگەندىن كېيىن پەيدا بولغان تۇخۇم ھۈجەيرىلىرى ئۆزگىرىشسىز شەكىلدىكى گىننىڭ قايتا گۇرۇپپىلنىشى بولىدۇ ، ھەرقانداق بىر خىل ئۆزگۈرۈش بىر خىل كىسەللىك ئۆزگىرشى بولىدۇ ، تۈمەنلىگەن ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئىچىدە پەقەت ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىلا ئارتۇقچىلىق تەرەپكە ئۆزگىرىدۇ ، كۆپ قىسمى كىسەللىك ئۆزگىرشى بولىدۇ ، شۇڭا قىز ئەمەس ئاياللانىڭ تۇققان بالىسى كېيىن كۆپ ئاغرىيدىغان بولۇپ قالىدۇ ، گەرچە بۇ خىل ئەھۋالنى يۈزدە يۈز دەپ كەتكىلى بولمىسىمۇ سىز سىناپ بىقىشنى خالامسىز         ئىككىنچىدىن ، بالىنىڭ مىجەز خاراكتىرىگە بولغان تەسىرى ، رىيال تۇرمۇشتا ، بۇزۇق ئاياللارنىڭ باللىرىمۇ بۇزۇق بولىدۇ دىگەن گەپ بار  ، قىز ئەمەسلەرنىڭ باللىرىنىڭ مىجەزى ئىتتىك ، ئۆزگۈرۈشچان بۇلۇش نىسپىتى نورمال ئاياللارنىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ ، يۇقىردا دىيىلگەن سەۋەپلار تۈپەيلىدىن قىز ئەمەسلەرنىڭ بالىسىنىڭ ھاياتلىق ئۇچۇرلىرى كۆپ ئەر بىر ئايالدىن شەكىللەنگەن بولىدۇ .  سىتاتىسكىلاردە كۆرسىتىلشىچە ، قىزلار ئۆزىنىڭ قىزلىقىنى ئالغان ئەرنى ئاسانلىقچە ئۇنتۇپ كېتەلمەيدۇ ، تويدىن كېيىن ئۆزىنىڭ ئېرىنى دائىم باشتىكى ئوغول دوستلىرى( جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن ئوغول دوستى )  بىلەن سىلىشتۇرىدۇ( مەجبۇرى جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ شۇنداق بولىدۇ ) ، ئەگەر باشتىكى ئوغول دوستىغا بولغان مۇھەببىتى بەك كۈچلۈك بولسا دائىم باشتىكى ئوغول دوستىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى ھازىرقى ئېرىنىڭ كەمچىلىكلىرى بىلەن سېلىشتۇرىدۇ .بىر قىز توي قىلغان ۋاقىتتا قىز بولسا بۇ ئۇنىڭ ئائىلنى قەدىرلەيدىغان ، ئېرىگە ئەھمىيەت بىرىدىغان قىز ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدۇ ، ئۇلار ئۆزىنىڭ ئائىلسى ۋە ئېرى ئۈچۈن ھەر قانداق ھىسيات ۋە مال دۇنيانىڭ ئازدۇرشىغا تاقابىل تۇرالايدۇ ، ئائىلسى ۋە ئېرى ئۈچۈن قۇربانلىق بىرەلەيدۇ ،قىز ئەمەسلار بۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ ،  بۇ خىل ئۆزىنى كونتىرول قىلىش ئىقتىدارى كۈچلۈك ، غورورلۇق ، مەسئۇلىيەتچان خاراكتىر بىر ئىناق ئائىلە قورۇشنىڭ ئاساسى ، شۇڭا ئىپىتى يوق قىزنى ئالمايدىغان ئوغول بالىلارنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى پەقەت بىر قەۋەت قىزلىق پەردىسىلا ئەمەس .  قىز ئەمەسلەر قىزلىقىنى يوقىتىشى بەزىلىر ئوغول دوستىنى رازى قىلىش ئۈچۈن بەزىلىرى ئۆزىنى رازى قىلىش ئۈچۈن لېكىن ھىچقايسىسى بىر ئائىلە ئۈچۈن ئەمەس ، ئۇلار قىزلىقىنى يوقاتقان چاغدىلا ئەڭ مۇھىم يەنە باشقىلارنى سۆيۈش ئىقتىدارىنى يوقاتقان  بولىدۇ ، شۇڭا ئۇلار تويدىن كېيىن ئائىلىنى يىتەرلىك دەرىجىدە سۆيۈپ كىتەلمەيدۇ . قىزلار ئۆزىنىڭ قىزلىقىنى ئالغان ئەلەرنى ئۇنتۇپ كېتەلمىگەنلىكتىن قىز ئەمەسلەرنى ئالغان ئائىلدە يەنە بىر ئەرنىڭ سايىسى ئەگىپ يۈرىدۇ ، قىزلار ئۆزىنىڭ قىزلىقىنى ئالغان ئەر بىلەن توي قىلالمىسا ، جىنسى ھەۋەس ۋە ماددى ھەۋەس جەھەتتە قالايمىقانلىشىپ چۈشكۈنلىشىپ كېتىدۇ ( خەشەك ئارىمايدىغان بۇزۇق بولۇپ قالىدۇ  )قىز ئەمەسلەر بىلەن توي قىلغاندا ئەر ئايال ئىناق بولمايدۇ ،  چەتئەللىكلەرنىڭ تەجىربە قىلىشىچە ئاياللارنىڭ جىنسى يولىنىڭ ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارى بولۇپ ، ئۇ ئۆزىگە كىرگەن ئەرلەرنىڭ جىنسى ئەزاسىنىڭ رەزمىسىنى(چوڭ كىچىكلىكىنى )  ئىسىدە تۇتىۋالدىكەن ، لېكىن ئۇ يەنىلا ئۇنتىغاق بولۇپ پەقەت چوڭ رەزمىنىلا ئېسىدە ساقلايدىكەن ، بۇ دىگەنلىك ئەگەر سىزنىڭ جىنسى ئەزارىڭىز ئايالىڭىزنىڭ بۇرۇن ئارلاشقان ئەرلىرىنىڭكىدىن كىچىك بولسا سىز ئايالىڭىزنى مەڭگۈ قاندۇرالمايسىز دىگەن گەپ. مەنبەسى: http://www.yexil.com/2011/0514/578.html
قۇتلان تېلفۇنلىرى

0

تېما

0

دوست

2064

جۇغلانما

ئاكتىپ ئەزا

ئۆسۈش   16.11%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  8790
يازما سانى: 85
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 478
تۆھپە : 313
توردىكى ۋاقتى: 301
سائەت
ئاخىرقى: 2013-4-6
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 11:19:45 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
مەنمۇ ئىككى ئىغىز گەپ قىلاي
مەن كۆرگەن مەلۇم بىر ماقالىدە مۇنداق دىيىلگەن:ئاۋىستىرالىيەلىك مەلۇم بىر تەتقىيقاتچىنىڭ (ئىسمى ئىسىمدە قالماپتۇ)ئەڭ يىڭى تەتقىيقاتىغا ئاساسلانغاندا ئاياللارنىڭ بەدىنىدىگە سۈمۈرۈلگەن ئەرنىڭ ئىسپىرمىسى ئۈچ ئاي ئون كۈن(ئۈچ ھەيىز مەزگىلى)دىن كىيىن پاك-پاكىز تازىلىندۇ دىگەن قاراشنى ئىسپاتلاپ ئىسلام دىنىغا كىردى دىيىلگەنكەن
پەرۋاز

1

تېما

0

دوست

2204

جۇغلانما

ئاكتىپ ئەزا

ئۆسۈش   20.11%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  10671
يازما سانى: 106
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 494
تۆھپە : 341
توردىكى ۋاقتى: 153
سائەت
ئاخىرقى: 2013-4-6
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 11:27:36 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
قىزلىرىمىزنىڭ پەزىلىتى خەلقىمىزنىڭ سائادىتىدىن ئىبارەت.ئاللا قىزلىرىمىزنىڭ ئىنسابىنى بەرگەي.

0

تېما

0

دوست

1050

جۇغلانما

تىرىشچان ئەزا

ئۆسۈش   35.71%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  1322
يازما سانى: 39
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 257
تۆھپە : 146
توردىكى ۋاقتى: 42
سائەت
ئاخىرقى: 2013-1-30
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 11:34:16 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
بۇ مەزمۇن 2قەۋەتتىكى sultaniدە2013-01-30 11:19يوللىغان يازمىسىغا نەقىل :
مەنمۇ ئىككى ئىغىز گەپ قىلاي
مەن كۆرگەن مەلۇم بىر ماقالىدە مۇنداق دىيىلگەن:ئاۋىستىرالىيەلىك مەلۇم بىر تەتقىيقاتچىنىڭ (ئىسمى ئىسىمدە قالماپتۇ)ئەڭ يىڭى تەتقىيقاتىغا ئاساسلانغاندا ئاياللارنىڭ بەدىنىدىگە سۈمۈرۈلگەن ئەرنىڭ ئىسپىرمىسى ئۈچ ئاي ئون كۈن(ئۈچ ھەيىز مەزگىلى)دىن كىيىن پاك-پاكىز تازىلىندۇ دىگەن قاراشنى ئىسپاتلاپ ئىسلام دىنىغا كىردى دىيىلگەنكەن  

مەن كۆرگەن ماقالىدا سىنگاپورنىڭ تەتقىقاتچىلىرى ئىسپىرما تازلانغىنى بىلەن زىنا قىلغان ئەردىكى ناچار قىلىقلار ئىسپىرمىدىكى گىنلار ئارقىلىق ئايالنىڭ بەدىنىگە سۈمىرىلىپ ،ئاندىن باشقا بىر بىلەن نىكاھلىنىپ تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ گىنىغا ئۇچۇر ھالەتتە كىرىدىكەن .بۇنىڭ بىلەن بۇ بالىغا نىسبەتەن ئەخلاقى تەربىيەنى بوشاشتۇرسا ئاشۇ زىنا قىلغان ئەردىكى زىناخورلۇق ۋە ئاللىقانداق ناچار ئەخلاقلار تېخىمۇ تىز ئىپادىلىنىپ چىقىدىكەن .

0

تېما

0

دوست

1 تۈمەن

جۇغلانما

پاكلىق ئەلچىسى

ئۆسۈش   1.8%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  2547
يازما سانى: 507
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 2586
تۆھپە : 1526
توردىكى ۋاقتى: 614
سائەت
ئاخىرقى: 2013-3-29
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 11:58:28 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
«   ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻛﯩﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﭖ،ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺳﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ<<ﮬﻪ،ﺋﯘﻗﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻜﻪﻧﺪﻩ>>ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯘﺩﯗﻗﻴﯘ،ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﭼﯚﭼﯚﭖ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ.ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ<<ﺳﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ ﭘﺎﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻧﻐﯘ؟!ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻤﯘ؟ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻤﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺴﻪﻥ؟ﺭﺍﺳﺖ ﮔﯩﭙﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻞ،ﺑﯘ <ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ> ﻣﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟>>ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺭﯗﭖ- ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ.ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ -ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺩﻩﻳﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺩﻩﯞﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﻰ ﺩﻩﻳﻠﯩﻤﯘ؟ »
   يازمىنىڭ ئىدىيىسى توغرا بولسىمۇ ماۋۇ يۇقىرىقىدەك غەيۋەتچى خۇتۇنلارنىڭ گەپلىرى قۇشۇلۇپ قېلىپ ئەسلىدە ئىگە بۇلۇشقا تىگىشلىك ئۈنۈمى سۇسلىشىپ كىتىپتۇ . بىراق ئاخىرقى جۈملىسى ھەرھالدا بۇ يىتەرسىزلىكنى ئاز - تولا ياماپ قۇيۇپتۇ .
  مەن ئۆيلىنىشتىن بۇرۇن بىر قارىم « نىكاھلىنىش سۈننەت ، قىز خۇتۇن ئېلىش پەرز » دىگەن ئىدى ، ئەلۋەتتە مۇقەددەس دىنىمىزنىڭ ھەربىر كۆرسەتمىسىدە مىڭلاپ ھىكمەت بار !

0

تېما

0

دوست

114

جۇغلانما

يىڭى ئەزا

ئۆسۈش   57%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  14228
يازما سانى: 6
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 30
تۆھپە : 18
توردىكى ۋاقتى: 5
سائەت
ئاخىرقى: 2013-1-30
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 12:12:44 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﺴﺰ ، ﺭﻩﺳﯟﺍ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﯞﺭﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﯛﻡ ﻛﯚﻣﺘﯜﺭﯞﯨﺘﯩﺪﯗ .

نارات

0

تېما

0

دوست

1539

جۇغلانما

ئاكتىپ ئەزا

ئۆسۈش   1.11%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  14180
يازما سانى: 109
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 302
تۆھپە : 272
توردىكى ۋاقتى: 67
سائەت
ئاخىرقى: 2013-4-5
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 13:40:11 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
بۇنداق ېسىل ماقالىلار ئىدىيەسى ئەشۇ مىللىتىمىز ھازىرقىزامان قىزلىرىمىزغا تەسىرقىلسىكەن ھەمىگە رەھمەت قىلغۇچى ئاللاھ،
ئادەم ئۆزى ئۆچۆن قايغۇرمىسا  يەر يۇتىدۇ

0

تېما

0

دوست

7045

جۇغلانما

تۆھپىكار ئەزا

ئۆسۈش   40.9%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  12274
يازما سانى: 362
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 1585
تۆھپە : 1089
توردىكى ۋاقتى: 462
سائەت
ئاخىرقى: 2013-4-6
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 13:42:16 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
توي كىچىسى ھەقىقىي قىز چىقمىغان قىز - ئاياللار كۆزۆمگە ئادەم ئەمەس كۆرۆنىدۇ.

0

تېما

0

دوست

1305

جۇغلانما

تىرىشچان ئەزا

ئۆسۈش   72.14%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  8602
يازما سانى: 56
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 310
تۆھپە : 187
توردىكى ۋاقتى: 30
سائەت
ئاخىرقى: 2013-2-11
يوللىغان ۋاقتى 2013-1-30 13:59:50 |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش
بۇ مەسىلە ئاساسەن ئەركەكلەردىكى مەسىلە ، يىگىتلەردىكى مەسىلە ، ئاتىلاردىكى ، ئاكىلاردىكى مەسىلە ئەگەر  شۇلار شۇ قىزلارىمىزنى تالاغا چىقىرىپ قويمىغان بولساق ، ياخشى تەربىيلەرنى قىلغان بولساق ، ھايۋانچىلىك بولسمۇ كۈنلەپ قويغان بولساق قىزلار بۇنداق يامان ئەقىۋەتكە ئاساسەن قالماس ئىدى . ھازىر  كۈنلەيلەيدىغانلار ئازلاپ  ئاتالمىسش مەدەنىيەتلىك ،توغرا چۈشنىدىغان يىگىتلەر ، ئاتىلار ، ئاكىلا  بەك كۆپ ، بۇ ئىشلارمۇ كۆزىمىزگە سىغىپ قالىدى       
كۆزى كورلۇقتىن قەلبى كورلۇق يامان
كىرگەندىن كېيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | دەرھال تىزىملىتىش

ئۇلىنىش قوشوش|بايقاش|رەسىمسىز نۇسخا|يانفون نۇسخىسى|باغداش مۇنبىرى ( 新ICP备06003611号-1 )  

GMT+8, 2013-4-6 18:42 , Processed in 0.062370 second(s), 5 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5(NurQut Team)

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش