قولاي تىزىملىك
كۆرۈش: 1459|ئىنكاس: 8
بېسىپ چىقىرىش ئالدىنقى تېما كېيىنكى تېما

مەشئەل كۆتۈرگەن كىشىلەر

[ئۇلانما كۆچۈرۈش]

35

تېما

54

دوست

400 تۈمەن

جۇغلانما

بېكەت مەسئۇلى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

ئۆسۈش   100%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  8883
يازما سانى: 193
نادىر تېمىسى: 8
مۇنبەر پۇلى: 800086
تۆھپە : 803331
توردىكى ۋاقتى: 3798
سائەت
ئاخىرقى: 2017-3-13

تەشۋىقات ماھىرى مۇنەۋۋەر مەسئۇل تۆھپىكار باشقۇرغۇچى

مەلۇم قەۋەتكە يۆتكىلىش
ساھىبخان
يوللىغان ۋاقتى 2013-9-15 02:22:45 |ئايرىم كۆرۈش |تەتۈر تىزىش
                                                                  ﻣﻪﺷﺌﻪﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
                                                                                   (ﭘﻮﯞﯨﺴﯩﺖ )
                                                                                 ﺧﺎﻟﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ

     1857-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﭽﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻛﯘﻟﯘﺑﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺩﻯ.
     1863-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ 11 ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﺩﻯ،
     1870-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﮬﻪﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ -‹‹ ﻳﻪﯕﮕﯜﭼﻰ ›› ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﺪﻩ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﻛﻪﯓ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﯩﻴﯩﭗ، ﺋﺎﯞﯨﺴﺘﯩﺮﯨﻴﻪ، ﺋﺎﯞﯨﺴﺘﯩﺮﺍﻟﯩﻴﻪ، ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪ، ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ، ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ، ﺑﯩﻠﮕﯩﻴﻪ، ﮬﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﺪﻯ.
    1896-ﻳﯩﻠﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﻪﺭﻛﻪﺕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ.
    1904-ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﻳﺪﺍ ﭘﺎﺭﯨﮋﺩﺍ ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ‹‹FIFA›› ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
    1928-ﻳﯩﻠﻰ ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ 1930-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯚﺕ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻟﻮﯕﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ....
        1870-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﻴﻪﻧﯩﯔ ﻣﺎﻧﭽﯩﺴﺘﯩﺮ ﺷﻪﮬﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻏﭽﺎ، ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻼﺭﺩﺍ ﺗﻮﭖ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﭘﯩﺮﯨﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺸﭽﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻪﺳﺘﻠﯩﻚ، ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ، ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﯨﺮﻩﻙ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻳﯩﯖﯩﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﺘﻰ.ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ : ‹‹ ﺳﻪﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ؟ ›› ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ، ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ :
   - ﻣﻪﻥ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺌﺎﺗﯘﺷﻠﯘﻕ، ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ، - ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﺍﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﺗﯘﺵ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﺎﺗﺘﻰ.
     ﺋﯘﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺌﺎﺗﯘﺵ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .
     ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺌﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﻛﻪﻧﺘﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻥ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﯘ، ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‹‹ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ›› ﺳﺎﯞﺍﺩﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﻛﯚﭼﻪﺕ ﺋﯘﻻﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﻯ. ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ، ﭘﺎﻛﯩﺰ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ، ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﭙﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻗﯘﻟﯘﻡ - ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﺳﯚﺯﻣﻪﻥ- ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻰ، ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻼ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯘﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺩﻩﻡ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻳﯩﭙﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ. ﺋﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﯞﺍﻳﻼﺭ ﻛﯜﻟﯜﺷﯜﭖ : ‹‹ ‹ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺷﻮﺥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺷﻮﺥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ › ، ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺰﻩ ﺷﻮﺥ ، ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﻧﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻳﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ›› ﺩﯨﻴﯩﺸﻪﺗﺘﻰ .
     ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻥ 17-18 ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﻧﺠﺎﻧﻐﺎ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ.ﺋﯩﺰﯨﻤﯩﺮﺩﺍ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺯﻩﺭﯨﻒ ﺑﻪﻱ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﭗ،ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍ ﻳﯜﻙ ﭘﺎﺭﺍﺧﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﻳﯜﻙ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﭘﺎﺭﺍﺧﯘﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻣﺎﻧﭽﯩﺴﺘﯩﺮ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﻳﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻣﻮﻳﻨﺎ(ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﺗﯩﺮﯨﺴﻰ)ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ،ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻝ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺳﯩﺒﯩﺮﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎ،ﺭﻭﺳﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺷﻪﻣﻪﻱ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
     ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺗﯜﮔﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ-ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ، ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺧﯩﻠﻤﯘ-ﺧﯩﻠﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ، ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﺗﯜﺳﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ، ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
    ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻥ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﭽﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺋﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﺘﻰ، ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰﻻ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﻯ. ﺷﯘ ﻣﻪﺯﯨﻠﺪﻩ ﺋﯘ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﻠﯘﻗﻰ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﺎﻱ-ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ.ﺋﯘﻻﺭﻳﺎﺵ- ﻗﯘﺭﺍﻣﻰ ﺗﻪﯓ، ﺯﯨﮭﻨﻰ ﻛﯜﭼﻰ، ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﻰ ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻼ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ، ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻗﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ،ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺵ، ﻗﺎﻥ-ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﯩﺘﺘﻰ.ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﻮﻱ- ﭘﯩﻜﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ.ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻥ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﯩﻞ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﺳﯩﻐﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ، ﻳﯘﺭﯨﺘﻘﺎ ﻛﻪﺗﻜﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ، ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ، ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻮﺷﯘﻕ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﺪ ، ﺑﺎﯞﺩﯗﻧﺒﺎﻱ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻣﯘ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﮪ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﻮﻗﻮﺗﯘﺵ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ، ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻳﯩﯖﯩﭽﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﺵ، ﺗﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻮﻱ -ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﻣﺎﭖ ،ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗ - ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﯩﭗ،ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﺷﺘﻰ.ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻱ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻧﻨﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯜﭺ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺗﻮﭘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺳﯘﺱ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺗﯘﺗﺘﻰ.ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻼﺭ ﭘﺎﻣﯩﺮ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻚ- ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯘﺯ-ﺩﺍﯞﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻗﻘﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﮬﯩﻐﺎ ﺑﺎﻱ ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻕ ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.


       1880-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﮔﻮﺭﻭﭘﭙﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ.ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻥ ،ﺗﺎﻳﺎﺧﯘﻥ،ﻧﺎﻣﺎﻧﻜﺎﻡ ،ﺧﻪﻟﻪﻣﻜﺎﻡ،ﻧﻪﺳﭙﺎﺧﯘﻥ،ﺳﻮﭘﯩﻜﺎﻡ،ﻧﯘﺩﯗﻛﻜﺎﻡ،ﻧﻪﺑﯩﻜﺎﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻕ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﺩﻯ .ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺑﻮﺭﺍﻥ-ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ-ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯘﻟﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻣﺒﻪﺭﭼﻪﺱ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
    1927-ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺮﯦﻞ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﻯ. ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﺑﯩﺸﻰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺘﮕﺎﮬﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﯕﻐﯘﻝ-ﺩﻭﯕﻐﯘﻝ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﺋﯩﺮﻏﺎﯕﻼﭖ ﺗﯧﺰ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﺎﺕ-ﺋﯘﻻﻕ ﯞﻩ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺗﻼ ﺩﻭﯕﻐﺎﻗﻼﭖ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻳﻼﺭ، ﺋﯩﺸﺘﺎﻧﺴﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭﻩﻧﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮬﯘﺩﯗﻗﯘﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﯩﺸﻪﺗﺘﻰ. ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﭼﺎﯓ ﺗﻮﺯﯨﺘﯩﭗ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﭙﺘﻪ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻐﺎ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ، ﻗﯩﺰﯨﻘﺴﯩﻨﯩﺶ، ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯜﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﮬﯩﺴﻴﺎﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ.
    ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭘﻪﺭﻩﻧﺠﯩﮕﻪ ﻳﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﺵ، ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﻮﭼﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺭﺍﻗﻼﭖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﭘﻪﺭﻩﻧﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﺮﯞﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯚﮔﻪﭖ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﮬﺎﺭﯞﯨﻨﻰ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺩﻩﻗﯩﻘﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘ ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﭼﯩﺮﺍﻳﻨﻰ، ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺧﯩﺮﻩﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ‹‹ ﯞﺍﻱ ﺋﯩﺴﯩﺖ !›› ﺩﻩﭖ ﻗﻠﯩﺸﺘﻰ.
   ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﻧﻪﺩﯨﻨﺪﯗﺭ ﺑﯘﺭﻛﯜﺗﺘﻪﻙ ﺋﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﺷﻘﯩﻨﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﭼﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯘﻣﯩﻠﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺗﻼﺭ ﮬﯚﺭﻛﯜﭖ، ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ﺗﺎﺭﺍﻗﺸﯩﺘﯩﭗ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻻﺷﺘﻰ. ﺑﯘ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ‹‹ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻢ ؟ ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪﻥ ؟ ››، ‹‹ ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺘﯩﯔ ؟ ›› ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﻣﯜﭘﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .
     ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ، - ﺩﯨﺪﻯ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﯞﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﯞﺍﺑﺴﯩﺰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍﯞﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﺎﻳﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
     ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻟﺴﯘﻟﻨﯩﯔ ﺧﺎﻧﯩﻤﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﻧﯜﺷﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻧﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻳﯩﮕﺘﻨﯩﯔ ﭼﻪﺑﺪﻩﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ﻳﯘﻣﯘﻟﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺧﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪﺩﻩ ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﻪﺑﺪﻩﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪﺩﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪ ،ﺑﺎﻳﯩﻼ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ....
     ﮔﯧﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺧﻮﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻜﻪﺷﻜﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﻗﺎﺭﺍ ﭼﺎﭺ ﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺳﺎﺭﻏﯘﭺ ﻗﺎﺭﺍﻣﺘﯘﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ، ﻳﺎﯕﺎﻕ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﺭﺗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 30 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ، ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺱ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ. ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯩﺰ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ، ﺑﯘ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﮬﺎﺭﯞﯨﻐﺎ ﮬﺎﯕﯟﺍﻗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﻪﮬﺮﺍﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ‹‹ ﭼﯚﭼﯚﺗﯜﭖ ›› ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ. ﺋﯘ، ﻗﯘﺭﻗﯘﻧﯩﭽﺘﯩﻦ ﺋﺎﻻﻕ - ﺟﺎﻻﻕ ﺑﻮﭘﻜﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺰ ﺳﯘﺭﺋﻪﺗﺘﻪ، ﺳﯜﺭﻛﯩﺸﯩﭗ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﺪﻯ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜﭖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﻛﯚﺭﻩﯕﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﯞﻩﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯧﺸﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺋﯧﺸﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﺗﯩﮕﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﻻ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ، ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﯩﺪﻯ. ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯩﺪﻩﻙ ﺳﻪﯞﺭ- ﺗﺎﻗﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺘﺘﻰ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﮔﯧﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﮬﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﻪﮒ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ. ﮔﯧﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺟﯩﻴﻪﻛﻠﯩﻚ ﻓﻮﺭﻣﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ، ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﺪﺍ ﮔﯩﺪﯨﻴﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻜﻪﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﺋﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﻴﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺷﯘﯕﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻳﺪﻩﺷﻨﻰ ﺟﯩﻜﯩﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ: - ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻐﯘ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻘﻰ، ﺗﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ. ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﯞﯗ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﯓ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﻮﻗﺮﺍﺗﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ..... ﺋﺎﯞﯗ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ. ﻟﻮﻧﺪﯗﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﯩﺴﺎﺑﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﻤﻪﻳﺴﯩﺰ، ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ، ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﭼﯩﭽﻪﻥ - ﮬﻪ. ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ......
      ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺯﻩﯕﮕﻪﺭ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺗﯩﻜﯩﭗ، ‹‹ ﻣﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ›› ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﯘﺭﺕ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
     ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﯕﻐﯘﻝ - ﺩﻭﯕﻐﯘﻝ ﻛﻮﭼﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺭﻩﺳﺘﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﺭﺟﯩﮕﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ. ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﻳﯩﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ، ﻳﻪﻝ - ﻳﯩﻤﯩﺶ، ﻛﯩﻴﯩﻢ - ﻛﯩﭽﻪﻙ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ، ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ، ﺋﯩﺶ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﮬﺎﻣﻤﺎﻝ - ﻣﻪﺩﯨﻜﺎﺭﻻﺭ، ﭼﯚﺭﯨﺪﯨﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺟﯧﻤﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻨﻰ ﺳﻮﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﯩﻼﺭ، ﺳﺎﭘﺎﻳﻰ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪﻩﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺟﺎﻣﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺗﯧﺮﻩﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﭼﯚﭼﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘﭘﯩﻼﺭﺩﺍ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺳﻪﻟﻠﯩﻠﯩﻚ، ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺩﻭﭘﭙﯩﻠﯩﻖ، ﺗﯘﻣﺎﻗﻠﯩﻖ، ﺑﻪﻗﻪﺳﻪﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﻛﻤﻪﻥ ﺗﻮﻥ ﻛﯧﻴﯩﭗ ﺑﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﯓ، ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭘﻪﺭﯨﺠﻪ ﻛﯩﻴﯩﭗ، ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﭘﻘﺎﻥ، ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻧﺪﺍ - ﺳﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻟﯩﻖ ﮔﯩﺮﺩﻩ ﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ، ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺗﻪﯞﻩﯕﻨﻰ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺳﯧﺮﻛﯩﭽﯩﺪﻩﻙ ﻣﯩﻎ- ﻣﯩﻎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ ﺷﺎﮔﯩﺮﯨﺖ ﺑﺎﻻ ، ﮬﯩﻠﯩﻼ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺧﻮﺭﯨﺰﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﯩﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺩﯦﮭﻘﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ. ﻗﺎﻣﺎ ﺗﯘﻣﺎﻕ، ﺗﺎﯞﺍﺭ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﭼﺎﭘﺎﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﻳﯟﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻻﻣﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﻮﻗﯘﺷﻘﺎﻕ ﺧﻮﺭﺍﺯﻻﺭﺩﻩﻙ ﮔﯩﺪﯨﻴﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺸﻪﺗﺘﻰ. ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺳﯩﺪﺍﻕ ﻣﻪﭘﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﯕﻐﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﯩﺮﯨﯖﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻛﺎﺗﺘﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﻪﭘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ، ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ: ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻼﺭﻣﯘ ﭘﺎﻻﻧﭽﻰ ﮬﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻧﭽﻰ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﻣﻪﭘﯩﺴﻰ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ . ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﺷﯘﭖ ﺗﺎﻛﻰ ﻣﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻳﯩﺘﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻛﯩﻠﺪﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺰﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺯﺍ ﻣﺎﺧﺘﯩﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻟﻪﭖ ﻣﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺟﯘﺭ - ﺑﯘﺟﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﭽﻪ ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺯﻭﺭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﻩ ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﭘﺎﻛﺎﺭ، ﺩﻭﻏﯩﻼﻕ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﻗﺎﺳﺴﺎﭖ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﮔﯚﺵ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻜﻪﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﻪﺭﯨﺖ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﺘﺎ ﻛﯚﻳﯜﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﺍﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺧﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻛﯜﻟﯜﺷﯜﭖ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ. ﺑﻪﺯﯨﻠﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﻪﺭ، ﺑﯘ ﻳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺳﯩﻼﭖ ﺑﯩﻘﯩﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﯖﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﺷﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﯩﭙﺘﯩﻦ : ‹‹ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ ؟ ›› ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﻛﺎﺗﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ : ‹‹ ﻛﻪﭼﯘﺭﺳﯩﺰ ﺧﺎﻧﯩﻢ، ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ›› ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
      ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻜﻪﺵ ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﯛﭖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﭼﯩﯟﻩﺭ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯜﺭﺳﻪﺕ ﺗﺎﭘﺴﯩﻼ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯩﺰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
     ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﯩﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﻪﭘﻪ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺭﻩﺳﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﭽﯩﻠﺪﻯ، ﭘﻪﯨﻴﺘﯘﻧﻜﻪﺵ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ‹‹ ﮬﺎﺭﺍﻣﺘﺎﻣﺎﻕ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺭ، ﻳﺎﻟﻘﺎﯞﻻﺭ ›› ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻼﭖ ، ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺭﻩﺳﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﮬﻪﻳﺪﯨﺪﻯ. ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺭﻩﺳﺘﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻪﯕﺮﻩﻙ ، ﺭﻩﺗﻠﯩﻜﺮﻩﻙ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ. ﻛﻮﭼﺎ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻳﺎﻏﺎﭺ ، ﺑﻮﺭﯨﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﭙﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘ ﻳﻪﺭ -ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﻛﻮﭼﯩﻨﻰ ﺧﯩﺮﻩ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻛﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﺑﯩﻚ، ﮬﯩﻨﺪﻯ ﯞﻩ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﻱ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭ، ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﺨﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺧﯩﺶ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺩﯗﻛﺎﻧﻠﯩﺮﻯ، ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻟﯘﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﻩﺭﮔﻪﺭ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﺩﯗﻛﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺭﻩﺧﺖ، ﻣﻮﻳﻨﺎ، ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﮔﯩﻠﻪﻣﻠﯩﺮﻯ، ﺧﺎﯕﺠﯘ ﯞﻩ ﺧﻮﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﺭﻩﺧﺖ، ﺋﻪﺗﻠﻪﺳﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺘﯩﻼﺗﺘﻰ. ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺯﻩﺭﮔﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ - ﻛﯚﻣﯜﺵ، ﺯﯨﺒﯘ - ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺧﯩﻠﻰ ﺳﯩﭙﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.ﮔﯩﻠﻠﯧﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ. ﺋﺎﺷﯘ ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺧﯩﻠﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻣﺎﻝ ﺩﯗﻛﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯗﻛﻜﺎﻥ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﺘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺳﯩﺮﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ، ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﯩﻠﺘﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﺎﯞﺍﺭ ﭘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﭘﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ.
     ﻣﻪﭘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﯘﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺳﻪﻝ ﻧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻛﯩﺮﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ، ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺗﯩﯟﯨﺸﻰ، ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ، ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﻕ - ﺷﯘﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ - ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﯜﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﻟﯩﻐﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﻞ ، ﮬﺎﯞﺍﺭﻩﯓ ﻛﯚﯕﻠﻪﻙ، ﺯﻩﺭﻟﯩﻚ ﺗﺎﯞﺍﺭ ﻛﻪﻣﺰﯗﻝ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮔﯜﻝ ﺑﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻱ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ -ﻛﯚﻣﯜﺵ ،ﻗﺎﺷﺘﯩﺸﻰ ﺯﯨﺒﯘ -ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﭖ، ﻗﯩﻨﯩﻖ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﺧﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﭗ، ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﻳﯘﭘﯘﺭﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻩ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﯞﻩﺱ، ﺋﯧﭽﯩﺮﻗﺎﺵ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺟﯘﻝ - ﺟﯘﻝ، ﻳﯘﺯ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﺳﻤﺎﻕ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﮔﻮﻣﯘﺵ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻳﺎﺵ ﺧﯩﻨﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﯩﯖﮕﯩﻴﯩﭗ ﻛﯜﻟﯜﯞﯨﺪﻯ، ﻗﯩﻠﯩﻦ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﺟﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﻏﯩﻐﺎﻥ ﺷﯚﻟﮕﯩﻴﻰ ﻳﯩﭙﺘﻪﻙ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﻮﺯﯗﻟﯘﭖ ، ﻛﯩﺮﺩﯨﻦ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.ﺋﻪﺭﻛﻪ- ﻧﺎﻳﻨﺎﻕ ﺧﯧﻨﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ:
   -ﺋﻪﻳﻴﯘ، ﺟﯩﮕﯥ، ﺳﯩﯖﻜﯘ! ﺋﯧﺸﯩﻦ ﺳﯩﻠﻰ،- ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ، ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﯜﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﮔﻮﻣﯘﺷﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﺷﺘﻼﭖ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﺧﺎﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﭺ - ﺗﯚﺗﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﻨﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﻯ..............
     ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘﭖ ﺋﺎﭼﻘﯩﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ - ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪﭖ ﻣﻪﭘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ، ﻣﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ، ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﻩ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﮔﻮﻣﯘﺵ ﺗﯩﺨﯩﭽﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﯖﺮﺍﭖ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﺴﻰ ﺩﻩﻟﺪﻩﯕﺸﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ‹‹ ﯞﺍﻳﺠﺎﻥ - ﯞﺍﻳﻴﻪﻱ ›› ﺩﻩﭖ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺩﯗﻛﻜﺎﻥ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﻯ، ﺧﯩﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ، ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺗﺎﻣﺎﺷﻪ ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﺳﻮﻏﯘﻗﻠﯘﻕ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺷﯜﺭﻛﯜﻧﺪﯛﺭﻩﺗﺘﻰ......
    ﮔﯩﻠﻠﯧﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﻯ.ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﺎﻝ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻦ، ﺑﯘ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻜﻰ، ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﻳﻰ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
      ﭼﯩﻨﺒﺎﻍ - ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﯗﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ. ﺋﯩﻴﺘﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺴﯩﻤﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﻛﻪﻣﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻨﺒﺎﻍ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.
     ﭼﯩﻨﺒﺎﻍ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻱ. ﺑﯘﻛﻜﯩﺪﻩ ﺩﻩﻝ - ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﭘﻮﺳﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺭﺍﯞﺍﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺳﯩﭙﯩﻠﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﯨﺸﯩﭗ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﺮﯨﮕﻪ ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯧﺘﯩﺰ - ﺑﺎﻏﻼﺭﻏﺎ، ﺋﻪﮔﺮﻯ- ﺑﯜﮔﺮﻯ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎ - ﺋﯩﻘﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﮬﻪﻳﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﺎﻣﯩﺮ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﭖ -ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﯜﺕ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺗﻜﻪ، ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﺎﯞﻗﯘﻥ - ﺳﯜﺭﻩﻧﻠﯩﻚ ﻛﻪﯓ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﯞﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﯩﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎﺭﺍﻝ، ﭼﯚﻝ -ﺟﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﮔﯧﺮﺑﻰ ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺳﻮﻛﻨﯘﺩﯨﻦ ﻓﻮﺭﻣﺎ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺳﻪﻟﻠﯩﻠﯩﻚ ، ﺑﻮﻣﺒﯘﺭ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﯩﻨﺪﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺧﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
      ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺟﻮﺭﺝ. ﺷﯩﺮﯨﻒ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺧﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﮭﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ. ﭘﻪﻳﺘﯘﻥ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻳﻰ، ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ، ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺩﯙﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻛﻰ ﻗﻮﺭﯗﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ. ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻜﻪﺵ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺷﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺷﺘﻰ.ﮔﯩﻠﻠﯧﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﻜﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺩﯨﺮﯨﺰﯨﻠﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﻥ ﻧﻮﺭﯨﺪﺍ ﯞﺍﻟﯩﻠﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ    ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻐﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﯘ، ﭘﻪﻱ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺷﯩﻠﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻕ ﺗﻮﺭ ﭘﻪﻟﯩﻴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺷﻜﻪﭺ ﻛﻪﯓ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ :
     -ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
    -ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ،-- ﺩﯨﺪﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎﺭ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ. ﺋﯘ ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﻣﯘﯕﮕﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﺵ ﺳﯚﻛﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺑﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻨﻰ ، ﺗﻮﺭﯗﺳﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ، ﺗﯩﭙﺘﯩﻨﯩﭻ، ﺳﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﻩﻟﮕﻪﻥ، ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﻴﺎﺭﺕ ﺷﯩﺮﻩﺳﻰ ، ﭘﺎﺗﯩﻔﯘﻥ، ﺗﺎﻡ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯩﺸﻜﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﮔﯩﻠﻠﯧﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ، ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﻛﺎﻟﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﻠﻤﯘ -ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻱ -ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﺷﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺧﺎﻻﻳﯩﺘﺘﻰ- ﮬﻪ. ﮬﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ، ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮﺗﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﯩﻤﺮﯨﻴﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﻠﯧﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻣﺎﺧﺖـﺍﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭﯗﭖ ﯞﻩ ﻳﯩﻨﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺗﻪﻧﺒﯩﮫ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭘﻪﺳﻜﻮﻳﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ. ﺧﺎﻧﯩﻤﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺗﺎﭘﺎﺗﺘﻰ.
     ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯩﺸﻜﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﺳﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ‹‹ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﯚﺟﻘﻪﺗﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ››، ‹‹ ﺋﻮﯞﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﯘﺳﻰ ››، ‹‹ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﺎ ﺭﻭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ›› ﺩﻩﭖ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻱ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻏﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻡ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺮﻩﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﺗﯩﻔﯘﻥ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻖ - ﮬﻪ! ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﭘﺎﺗﯩﻔﯘﻧﻨﻰ ‹‹ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻧﻪﻏﻤﯩﺴﻰ ›› ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﯩﺪﯗ.
     ﺋﯘ ﭘﺎﺗﯩﻔﯘﻧﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻨﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ، ﺋﯘ ﻣﻮﺯﺍﺭﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ - ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻣﻮﺯﺍﺭﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ.
     ﺋﯘ ﺗﻪﯞﺭﻩﻧﻤﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯜﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﯜﺯﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻧﻮﺑﯩﺸﻰ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯩﻜﯩﻘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﻣﯩﻨﻰ - ﻧﺎﺯﯗﻙ، ﻻﺗﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘﺭﻛﯜﺗﺘﻪﻙ ﭼﻪﺑﺪﻩﺱ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﺪﻯ.
     ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﺰ ﻗﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﯚﯓ، ﻳﯘﻣﯩﻼﻗﺮﺍﻕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﭗ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﯞﻩ ﮬﯩﺴﻴﺎﺕ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻠﯩﻚ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﯞﻩ ﻣﯘﯓ ﭼﯚﻛﻜﻪﻥ، ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺳﯧﮭﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺎﻧﺪﯗﻗﺘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻧﺪﯗﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﮔﺎﮪ ﻏﻪﺯﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﭼﺎﻗﻨﺎﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ، ﮔﺎﮪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ، ﺧﯘﻣﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ. ﻩﯞﻟﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﺪﯗ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ-ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﺱ ﺗﯩﺘﺮﻩﻳﺘﺘﻰ .... ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ - ﮬﻪ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﺑﻮﻝ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﭘﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﯨﻢ. ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﺰﻩ .... ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﯓ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯨﯔ ؟ ﺳﯩﻨﯩﻘﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﻪﻥ، ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﻪﻧﺪﻩﯕﻨﻰ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻤﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻳﺴﻪﻥ، ﺋﺎﮪ، ﺧﯘﺩﺍ !
      ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯞﯨﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻤﯩﺪﻯ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻤﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﮬﯩﻴﺘﮕﺎﮬﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﺎﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﯘﻳﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯘﮔﯜﺭﻩﻙ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
     ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﺗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ، ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ، ﺋﻮﻕ ﺗﻪﻛﻜﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻜﺘﻪﻙ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﯩﻨﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﯘﺩﯗﻗﯘﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻗﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﺍﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻟﻪﭘﭙﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ- ﺩﻩ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎﭖ ﺋﯚﻳﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﺎﺭ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
     ﺋﯘ، ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ، ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﺷﺘﯩﻦ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺘﺮﻩﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻨﻰ، ﺋﯘﻳﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﺩﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻟﻪﭘﭙﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﺭﻧﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﻳﯘﺭﯨﻜﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯧﺰﯨﯟﺍﻻﺗﺘﻰ. ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯧﺨﯩﻞ ﭘﯘﻝ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺯﻭﻕ - ﻟﻪﺯﺯﻩﺕ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ . ﺑﯘ ﺯﻭﻕ ﯞﻩ ﻟﻪﺯﺯﻩﺕ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﻛﯜﭺ - ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻩﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﺋﯩﭻ - ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻱ، ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﺸﯩﻞ ﺩﺍﻟﯩﻨﻰ، ﻳﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻗﭽﯩﺪﻩﻙ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺷﺎﻣﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻪﮔﺮﻯ - ﺗﻮﻗﺎﻱ ﻳﻮﻟﻼﺭ، ﺋﯩﮕﯩﺰ - ﭘﻪﺱ ﺳﺎﺭﻏﯘﭺ ﺩﯙﯕﻠﻪﺭ ، ﻛﯚﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﺕ - ﭼﯚﭖ ﭼﺎﺗﻘﺎﻟﻼﺭ، ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﻪﻙ ﺭﻩﯕﺪﺍﺭ ﺗﺎﻏﻼﺭ ﮬﻪﺯﺭﻩﺕ، ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺑﻪﺷﻜﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﻘﯘﺭ ﺗﺎﭘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯘﺭﺕ - ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻧﻪ ﮬﻪﻣﺮﺍ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺧﯜﯞﻩﻳﻨﻰ ﺋﯜﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺑﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﯨﻞ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ. ﻗﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﻍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯚﻟﺪﻩﺭﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
       ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﮬﻪﺑﯩﺐ ﺋﻪﺟﻪﻡ ﻣﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻣﯘﻧﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰﻟﻪﺗﺘﻰ. ﮬﻪﺑﯩﺐ ﺋﻪﺟﻪﻡ ﻣﺎﺯﯨﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ، ﻳﺎﻕ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯘﺭ، ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺭﻭﮪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻧﺪﯗ......
     ﻣﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﭖ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﺭﭘﯘﺱ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺑﯩﻨﺎ ، ﻗﺎﭘﻘﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﯞﺍﺭﻩﯓ ﺳﯩﺮﻻﻧﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﻠﯩﻚ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭ ، ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ، ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﻯ، ﺗﺎﺵ ﻣﯘﻧﭽﺎ، ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺧﺎﻧﺎ، ﻛﻪﯓ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ...... ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﻗﯩﺘﺌﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ - ‹‹ﮬﯚﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ ›› ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﻯ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﺑﯩﻠﯩﻚ، ﺋﺎﻕ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﺎﺭﻻﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
     ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ -ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ . ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺌﺎﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ، ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﻪﺭﯨﮕﯜﻝ ﺋﯩﺪﻯ . ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﯨﻖ - ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜﭖ، ﻻﻱ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺋﯩﺪﻯ . ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻣﻪﺭﯨﮕﯜﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪﻙ ﺑﺎﻍ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ-ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﻰ. ﺋﯘﻻ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻟﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﻩﻙ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻﻏﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻟﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺩﯗﻛﺎﻧﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻩﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﺧﻪﺕ-ﺧﻪﯞﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻧﺎ-ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﮬﻮﻳﻠﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳﺎﺷﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻨﻦ ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻢ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﺪﺍ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺗﺎﯞﺍﻗﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘﭖ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﭼﯩﮕﯩﭗ:« ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻﻡ، ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻣﺎﯞﯗ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻧﺎﯕﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭ. ﺋﺎﺵ ﺳﻮﯞﯗﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ، ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻝ!» ﺩﻩﻳﯩﺘﺘﻰ. ﻗﯘﻟﻘﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﭘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﭘﯩﻠﺪﯨﺮﻻﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ. ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ « ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻧﻪﯞﺭﻩﻡ، ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯ ﻧﻪﯞﺭﻩﻡ» ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺭﻛﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ. ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺳﺎﭘﺴﯩﺮﯨﻖ، ﺷﯩﺮﯨﻦ ﻗﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ:«ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺋﺎﻧﺎﯓ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ، ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ-ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﻳﯜﯕﮕﻪ ﻛﻪﺗﻜﯩﻦ، ﺑﯩﺮﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯧﺘﯩﯖﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻐﯩﻦ›› ﺩﻩﭖ ﺗﺎﭘﯩﻼﻳﯩﺘﺘﻰ.ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻧﻰ ﺗﯘﺗﯟﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ، ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﯚﻱ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﭼﺎﭘﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﮬﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ« ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ» ﻣﻪﻛﯩﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ. ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﻪﭖ ﺋﯩﺴﺴﺴﯩﻖ ﻣﯘﻧﭽﯩﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﯘﻳﯘﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻨﻰ، ﺳﺎﺭﻏﯘﭺ ﻣﺎﺗﺎﺩﺍ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻓﻮﺭﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯘ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﻙ، ﭼﻪﺑﺪﻩﺳﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ. ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﻼﭖ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ، ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯧﻨﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﯩﭽﻰ، ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ 100ﻣﯧﺘﯩﺮﻏﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺷﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ-ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ «ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ، ﺋﺎﺗﺎﯕﻐﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﻙ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪﻣﯘﺭﺍﺩ-ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺴﻪﻥ» ﺩﻩﭖ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﺳﻪﻝ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺘﯩﻠﻪﭖ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﭘﯘﺗﭙﻮﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ؛ «ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯘﺯﺍﻗﻘﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﻼ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﯘﺟﯘﻣﭽﻰ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﯩﺪﯗ»ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ. ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺱ-ﻳﺎﺩﻯ ﭘﯘﺗﭙﯘﻟﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﺪﻯ. ﺋﯘ، «ﻛﯧﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ »ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻐﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘﺷﺘﻪﻙ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻼ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻥ، ﺋﻪﯓ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﯚﺯﻳﻪﺗﻜﯜﺳﯩﺰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺪﻯ.
     ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﻗﻮﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻤﯜ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭙﻼ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﯜﮔﺮﻩﻳﺘﺘﻰ. ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺭﺍﻕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻏﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻮﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ. ﻗﺎﺷﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﻼﭖ، ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﭽﻪﺗﺘﻰ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯚﺭﻩ ﺋﯩﺘﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺗﺎﭘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﮕﻪﺭ-ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯧﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﭗ، ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺗﺎﯓ ﻧﯘﺭﻯ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﮬﻪﺑﯩﺐ ﺋﻪﺟﻪﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﭙﻪﻟﻪﻙ ﭘﻪﺷﺘﯩﻘﯩﻨﻰ، ﭘﻪﺷﺘﺎﻕ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭﻧﻰ، ﺗﻮﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﻰ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﯞﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺗﯧﺮﻩﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻏﯘﯞﺍ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ. ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﻠﻪﻙ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ، ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺑﻮﻱ، ﺧﯘﺷﭙﯩﭽﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ:
   _ ﺗﯩﻨﭻ ﻗﻮﭘﯘﭘﺴﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ؟ _ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ.
   _ ﺗﯩﻨﭻ ﻗﻮﭘﺘﯘﻡ، ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ، ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﻗﻮﭘﯘﭘﺴﯩﺰﻣﯘ؟_ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻐﺎ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ. ﻛﯧﺮﻩﻡ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﻩﺭﻩﺧﻜﻪ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﭖ ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯘ، ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻮﺯﺩﯗﺯﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﯘﭖ ﺗﯩﻜﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺳﺎﺭﻏﯘﭺ ﺗﯧﺮﻩ ﺗﻮﭖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺧﺎﻟﺘﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯘﻣﺎﻕ، ﺑﯚﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ، ﺯﯨﻐﯩﺮ ﭘﺎﺧﯩﻠﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﭘﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺗﻮﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻤﻪﻥ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﺗﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻞ ﺭﻩﺧﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻣﺎﺗﺎﺩﺍ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻮﭘﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻮﻳﻠﯩﺪﺍ، ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ، ﺧﺎﻣﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ. ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺭﺍﭖ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﭺ ﺭﻩﺧﺘﺘﯩﻦ ﮔﯜﻝ ﺗﻪﭘﭽﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﻮﭘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻳﯜﺭﯨﺸﻪﺗﺘﻰ.
   ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﺎﺱ ﺑﯧﺮﯨﭗ، ﺗﻮﭘﻨﻰ ﭘﯘﺕ، ﺑﻪﻝ، ﻣﯜﺭﻩ، ﺑﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺳﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
   ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ، ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﻰ، ﺗﯩﺰﻯ، ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﻜﯜﭺ ﺗﻪﭘﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯧﭙﯩﭗ، ﮔﺎﮪ ﺗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ، ﮔﺎﮪ ﻣﯜﺭﻩ، ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﮬﯜﻧﻪﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺗﻮﭖ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﻧﻪﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﻮﭖ ﺗﻪﭘﺴﻪ، ﻛﯧﺮﻩﻡ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﮕﻪ، ﺑﻮﻳﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ-ﻗﻮﭘﯘﭖ، ﺩﻭﻣﯩﻼﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺗﻮﭖ ﺗﻪﭘﻜﻪﻧﺪﻩ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ، ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺑﺎﺭﺍ- ﺑﺎﺭﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﺑﺪﯨﺮﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﺋﺎﻟﯩﺰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ، ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﯩﯟﻩﺭ، ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ،ﻏﻮﭘﯘﺭ، ﭘﻪﺧﺮﯨﺪﯨﻦ، ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﻗﺎﺭﻯ، ﺑﯧﺸﯩﺮﺍﺧﯘﻧﻼﺭ ﻳﯩﻐﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺋﺎﺑﺪﯨﺮﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﻣﯘ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻯ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﯕﺰﻯ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻜﻪﻥ ﺗﻮﭘﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ. ﺷﯘﯕﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
   ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﻪﺵ-ﺋﺎﻟﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯦﮭﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻣﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ، ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻗﯩﻘﺎﺱ-ﭼﯘﻗﺎﻥ، ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ ﺳﺎﺩﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ-ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﻪﺗﺘﻰ.
   ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﺩﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﯩﻤﻨﺎﺳﺘﯩﻜﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ. ﮬﻪﺭ-ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﯘﻡ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﺰﯨﻼﺗﺘﻰ. ﺋﺎﺑﺪﯨﺮﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺧﯘﯞﯗﻱ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﻧﺎﻏﺮﺍ-ﺳﯘﻧﺎﻱ، ﻧﻪﻱ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ. ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﺎﺩﺍﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﯕﻜﻪﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯩﻤﻨﺎﺳﺘﯩﻜﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ. ﮔﯩﻤﻨﺎﺳﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯚﯞﻩﺗﭽﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ، ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ- ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ، ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺗﺘﻰ، ﺋﻪﻻﭼﻰ- ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﯩﻨﻪﺗﺘﻰ، ﺳﻪﯞﻩﻧﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ. ﺧﯘﻻﺳﻪ ﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﻳﺎﯕﺮﺍﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ:
ﻗﻮﭖ ﺋﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺗﯘﺭ،
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻕ.
ﺑﺎﻕ ﻧﻪ ﻛﯚﺭﻩﺭﺳﻪﻥ،
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻦ ﺋﯘﺯﺍﻕ!
...
   ﻣﺎﺭﺵ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ. «ﮬﯚﺳﻪﻳﻨﯩﻴﻪ»ﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
   «ﮬﯚﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ»ﺩﻩ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺑﯧﺸﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ. ﭼﺎﺭﺷﻪﻧﺒﻪ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﻪﺟﯩﯟﯨﺖ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﻥ «ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ» ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺷﯩﭙﺎﮬﯩﻴﻪ ﻳﺎﺕ ﺋﯩﻤﻼ، ﮬﯩﺴﺎﭖ، ﻳﯘﺭﺕ ﺗﻪﮬﺴﯩﻠﻰ،ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ، ﺭﯗﺱ ﺗﯩﻠﻰ، ﺋﻪﺭﻩﭖ ﺗﯩﻠﻰ، ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﻪﺭ ﺋﯚﺗﯜﻟﻪﺗﺘﻰ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺷﯩﭙﺎﮬﯩﻴﻪ، ﻳﺎﺕ ﺋﯩﻤﻼ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﯕﻼﻳﯩﺘﺘﻰ، ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﻰ ﻛﯩﻠﻪﺭﻛﯩﻦ، ﺩﻩﭖ ﺗﯚﺕ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯩﺸﻪﺗﺘﻰ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ «ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﺶ، ﺗﻮﻏﺮﺍﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪﺭ-ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﯞﻩ ﻗﻪﺭﺯﺩﯗﺭ. ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ، ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎ، ﺩﺍﺩﺍ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﺷﻨﻰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﺸﻨﻰ، ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﺪﯗﻕ.
       ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍﻧﻰ، ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭽﯩﻠﻘﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ-ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﻕ. ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﻴﯩﺘﺘﯘﻕ. ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﯘﻕ. ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﮔﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ، ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ، ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﺸﯩﻤﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ» ﺩﻩﻳﯩﺘﺘﻰ.ﺩﻩﺭﯨﺴﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﯚﺗﯜﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺋﯩﻤﻼ ﯞﻩ ﺗﯩﻞ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯚﺯﻯ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ،ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﺎﺯﺍﺗﺘﻰ. ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﺰﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ، ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﻩﻙ ﻗﯩﺰﻗﺎﺭﻟﯩﻖ، ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ. ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﻰ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ، ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﻰ، ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻠﯩﻚ، ﺋﺎﺯﺍﭖ-ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ، ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ، ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﻩﺷﻜﻪﻥ، ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﻜﻪﻥ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻪﺯﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ، ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﺑﯩﻠﯩﻢ-ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ، ﺋﯚﺯ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻛﯩﺰﯨﭗ، ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﯞﻩ ﻳﯜﺯ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺳﺎﻧﺎﭖ،« ﺋﻪﺷﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺗﻠﯘﻕ، ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻚ ﻗﺎﻥ-ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻣﺪﯗﻕ؟» ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ.ﻳﯘﺭﯗﺗﻨﻰ، ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺗﺎﻍ-ﺩﻩﺭﻳﺎﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﻨﻰ، ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ، ﻳﯘﺭﯗﺕ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﺷﻪﮬﻪﺭ، ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﺗﻼﭖ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﻢ ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ:
    ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟- ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
   13-14 ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﭗ، ﺋﯜﻧﺪﯨﻤﻪﻱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ. ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ:
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟- ﺩﯨﺪﻯ.
   ---ﻣﻪﻥ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ!
   ---ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ!
   ---ﻣﻪﻧﻐﯘ ﺧﺎﻻﻳﺘﯩﻢ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺷﯘ ... ﺋﺎﺷﯘ...
    ﭘﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﺎﻻ ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻙ ﯞﻩ ﻳﯩﭙﯩﻨﭽﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﮬﯩﻴﮕﺎﮪ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ، ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﯨﺮﺳﻪ، ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭗ ﻣﻪﻗﺒﻪﺭﯨﺴﻰ، ﺑﯘﻻﻕ ﺑﯩﺸﻰ، ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ ﻣﺎﺯﯨﺮﻯ، ﮬﻪﺯﺭﻩﺕ ﻗﺎﺍﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ. ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ، ﻣﯩﻎ-ﻣﯩﻎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﻻ-ﭼﻪﻛﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﯟﻩﺗﺘﻰ. ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻱ، ﺳﯩﺮﯨﻖ ﭼﺎﭺ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻜﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻳﻮﯕﻠﺪﻯ ﺋﯩﺰﺯﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﯨﺮﺳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﯩﭙﯩﺸﻘﺎﻧﺪﻯ. ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺯﺍﻥ، ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﻮﻝ، ﭘﺎﺭﯨﮋ، ﺑﯩﺮﻟﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﭼﻮﯕﻠﯩﻖ، ﺋﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﯩﻠﯩﻘﻰ، ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ، ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻞ، ﭘﻮﻳﯩﺰ ﭘﺎﺭﺍﺧﻮﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ، ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯚﭼﻪﻛﺘﻪﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
   ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺩﻩﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ. ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻳﺎﺯ ﻛﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺗﯜﻧﻪﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯜﻧﭽﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﺰﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ، ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ، ﺋﺎﻱ، ﻛﯜﻥ ﭼﻮﻟﭙﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﺸﻰ، ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ. ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯜﺭﯞﺍﻳﻪﺕ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﻧﺎﺭ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻧﺎﺭ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﺵ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻛﻪﻧﺖ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻣﺴﺎﯓ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﯚﻣﯜﭖ، ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﻍ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﻗﯘﻡ ﺩﯙﯞﻟﻪﭖ، ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻧﺎﺭ ﺗﺎﻍ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ، ﻗﺎﯕﺸﺎﺭﻟﯩﻖ، ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻱ، ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ، ﺗﯩﺘﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ، ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﺍﻟﯩﻐﺎ، ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺵ، ﺳﯘ ﺋﯜﺯﯛﺵ، ﭼﯩﻠﯩﺸﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯜﭖ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ، ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻗﻮﻏﻼﺷﺘﺎ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ. ﺋﯘﺑﻪﻙ ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﻠﯩﻖ، ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺋﯩﺪﻯ، ﮬﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ، ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﮬﺎﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﯞﺍﻻﺗﺘﻰ. ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ-ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ، ﻗﻮﻟﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﯨﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺮﺍﻏﺎ ﻗﺎﭘﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺟﯩﺮﺍﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯩﻴﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺘﻰ. ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﯩﯔ ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﻰ ﺑﺎﻏﻼﻧﺪﻯ. ﺑﺎﻏﻼﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺩﯨﺮ-ﺩﯨﺮ ﺗﯩﺘﯩﺮﻩﻳﯩﺘﺘﻰ، ﻳﺎﺵ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯚﺭﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﻘﺎ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﺗﻪﻟﻨﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﻤﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﯩﭽﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘﭖ، ﮔﯚﺷﻨﻰ ﻛﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺷﯜﻛﻠﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﻤﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺟﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ:
   ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ، ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﻩﺗﺴﻪﻙ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻻﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
   ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ. «ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟ ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺗﺘﯘﻕ؟ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ، ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻛﺎﯞﺍﭘﻨﻰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﻤﯩﮕﯜﺩﻩﻛﻤﯩﺰ؟» ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺑﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺷﯘ ﻣﻪﻧﺎ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
   ﺑﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ. ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻳﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ، ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺟﯩﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ، ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯩﻨﻰ، ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﺮﻯ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ، ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻧﺪﯗ.
   ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﻮﻏﺎﻥ، ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﺗﻮﻟﺪﻯ.
   ---ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ، ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺘﻪﻳﻠﻰ،- ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﯩﺘﯩﺮﻩﻙ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ.
   ---ﻗﻮﻳﯟﯨﺘﻪﻳﻠﻰ!-ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ.
  --- ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺑﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﻗﻼﭖ-ﺗﺎﻗﻼﭖ ﻗﯩﻴﺎﻻ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﯩﻨﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﺷﻠﯩﻚ ﻳﻮﻗﺎﭖ، ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ، ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺋﻮﯞﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
   ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺗﻮﭖ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺗﺎﻏﺴﻰ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻣﻪﺯﯨﻨﮕﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻜﻪﻥ ﺗﻮﭖ ﺩﻩﻝ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﯕﺸﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻣﻪﺯﯨﻦ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯩﻠﺘﺎﭖ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﺘﯩﭗ، ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺷﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ﭼﺎﭼﺮﺍﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ؛
   ---ﮬﯘ ﺟﻮﻳﯘﺩ، ﻣﯘﺭﺗﻪﺩ! ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﺪﺍ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎﻥ ﻗﯩﭙﻰ! ﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﯖﮕﻪ ﭘﺎﺗﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﯩﺘﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻥ ﭼﺎﭘﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯩﺪﻯ!
   ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻣﻪﺯﯨﻦ ﻳﯩﯖﯩﭽﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺋﯚﭼﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺑﯩﮕﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﺎﺯﻯ-ﻗﻮﺯﺍﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ: «ﻣﯘﺳﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﭘﻪﺭﻩﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺗﺎﭘﺘﻰ. ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﺎﻟﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺗﻮﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺵ-ﻧﺎﻥ ﭼﯩﻘﻤﺎﻣﺪﯨﻜﻪﻥ؟» ﺩﻩﭖ ﯞﻩﺯ ﺋﯩﻴﺘﺎﺗﺘﻰ. ﺗﺎﻏﺴﻰ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﻰ ﻧﻪﺩﻩ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﭘﻪﻧﺪﻯ-ﻧﻪﺳﮭﻪﺕ ﻗﻼﺗﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﯞﻩﺯ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻣﯩﺸﯩﻠﺪﺍﭖ ﻳﯩﻐﻼﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﮬﻪﻕ. ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﺪﻩﻙ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺟﯩﻦ ﭼﺎﭘﻼﺷﺘﯩﻜﯩﻦ، ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎ، ﻗﻮﭘﺴﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ. ﻛﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺟﯚﻳﻠﯜﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯟﺍﺗﻘﺎﻥ، ﭼﯜﺷﻪﻛﻪﭖ، ﺗﻮﭖ ﺗﻪﭘﺘﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ، ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﺷﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ....ﺋﯘ،ﺋﺎﻛﯩﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﭖ، ﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﯛﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﻰ،ﻧﻪﺳﮭﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ، ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﻰ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ، ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺗﯩﺨﻰ، ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﺭﺩﻯ. ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﻮﯓ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻜﻪﻥ.ﻛﯩﺮﻩﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ، ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﺗﯩﺰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ، ﺗﻮﭘﻨﻰ ﯞﺍﺭﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﯩﻨﯩﻨﻰ، ﺗﻮﭖ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ«ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ، ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﻪﺕ!»،«ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ!» ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ ﮬﻪﻡ ﻛﯚﺭﺩﻯ. ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﺎﮬﯩﺪﺍ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯘﻳﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﻰ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯨﯟﯨﻠﯩﭗ:«ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ، ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﻰ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!» ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻯ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﺎﯞﺍﻙ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﺮﻩﻣﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺗﯩﺨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ، ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:«ﺋﺎﻧﺎ، ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﭘﻪﺭﻩﯕﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﭘﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻮﭘﻨﯩﻤﯘ ﺗﯩﭙﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ. ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺯﯨﻐﯩﺮ ﭘﺎﺧﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﻐﺎ ﺷﯩﻐﯩﻞ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻪ» ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﻮﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﻪﭘﻜﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻻﯕﺌﺎﻳﺎﻍ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ،ﻗﺎﻧﺎﭘﻤﯘ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﯩﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯘ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﭖ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺗﯩﺨﻰ ﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺗﻮﭖ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﯩﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
   ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯘﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻳﺎﺳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﺗﯩﭙﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭖ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺗﺎﻣﻠﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺗﺎﻡ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ-ﭘﻪﻟﻪﻙ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺳﻪﮔﯜ ﺗﯩﺮﻩﻛﻠﻪﺭ ﺑﺎﻏﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺷﻮﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ﻛﯩﺮﺩﻯ. ﺑﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻣﻪﺭﯨﮕﯜﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ.ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯩﻠﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
   ----ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ، ﺳﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺪﻩﻳﺪﯨﻐﯘ،ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟- ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻝ ﺑﯘﻻﻗﺘﻪﻙ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﭗ.
   ---ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﻣﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻳﻤﻪﻥ،ﺩﯨﺪﻯ،- ﺩﯨﺪﻯ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
   ---ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟
   ---ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﺍ ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻧﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ، ﺩﻩﻳﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ.
   ---ﺋﯘﻏﯘ ﺭﺍﺳﺖ، ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻧﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،- ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﯞﯨﺘﯩﭗ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﮬﻪﻡ ﭼﻪﺑﺪﻩﺱ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺑﺎﻍ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﻪﭘﺘﻰ. ﺗﻮﭖ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ، ﻛﯚﻛﯜﺵ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪﮔﯜ ﺗﯩﺮﻩﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻏﯘﻳﯘﻟﺪﺍﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
   ---ﻧﯩﻤﻪ،ﺳﻪﻥ....ﺳﻪﻥ؟
   ---ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﭖ ﺋﻮﻳﻨﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯨﯔ،- ﺩﯨﺪﻯ ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻝ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﻣﺴﺎﻳﺘﯩﭗ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﺪﻯ،- ﻣﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭘﯘﻡ ﺑﺎﺭ، ﺋﺎﯞﯗ ﺑﯘﻟﯘﯕﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺗﯩﺨﻰ.
   ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ،- ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﺮﻩﻣﻤﯘ ﻛﯜﻟﯩﯟﻩﺗﺘﻰ.
   ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺑﺎﻍ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ، ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻟﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
   ---ﺭﺍﺳﺖ، ﺳﻪﻥ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯔ؟ ﻣﻪﻥ ﮬﯩﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺩﯨﻤﯩﮕﻪﻧﺘﯩﻢ.
   ---ﻛﺎﻟﯟﺍ،- ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻝ ﺳﻪﺩﻩﭘﺘﻪﻙ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯜﻟﺪﻯ،- ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺳﯩﻨﯩﯖﻼ ﮔﯩﭙﯩﯔ، ﺗﯧﺨﻰ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﻧﺠﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﺠﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﺑﺎﺭ!
........
   ﻛﯩﺮﻩﻣﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺗﯜﯞﯨﺪﻩ ﺗﻮﭖ ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮ- ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯚﯞﻩﺕ ﺗﻮﭖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﺎﻏﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﻏﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﭘﺎﺕ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺷﻮﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻳﺎﻧﻤﯘ-ﻳﺎﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ«ﮔﯜﻟﻤﻪﺭﻩﻡ»ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﺪﯨﻜﻰ، ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺗﺎﺭﯨﻨﻰ ﭼﯩﻜﯩﭗ، ﺋﯘﺯﺍﻗﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ.
    ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﺭﯨﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﮬﻪﻣﺮﺍﺑﺎﻱ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻜﻰ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﯞﻩ ﻏﻪﺯﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ.«ﻧﻰ-ﻧﻰ ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﻳﯜﺭﺳﻪﻙ، ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻻﯕﺘﯚﺵ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺋﻮﻏﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﭙﯩﺸﯩﭙﺘﯩﻤﯘ. ﯞﺍﻱ ﺋﯩﺴﯩﺖ، ﻗﯩﺰﺑﺎﻻ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﯩﻤﯘ ﺑﺎﻗﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ!»ﺩﻩﭖ ﻧﺎﻟﻪ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﭼﯩﻜﯩﭗ، ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﻛﺎﻳﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﯗﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﯩﻨﮭﺎﻥ ﻗﻮﺭﯗ-ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﺪﻯ! ﺋﯘﮬﻪﭘﺘﻪ، ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻧﻮ ﺑﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻﻳﯩﺘﺘﻰ. ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻟﻤﯘ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩﻳﺎﻟﻐﯘﺯ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮﻯ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﻮﭼﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ. ﺋﯘ، ﭘﻪﺭﻩﻧﺠﯩﮕﻪ ﻳﯚﮔﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻟﻪﭘﭙﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ، ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻩﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ، ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ. ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﻩﻟﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﻰ، ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ، ﯞﯨﺴﺎﻝ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻘﺎﺭﺍﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﻱ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ.
   ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻛﻜﯩﺪﻩ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﺭ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﯜﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻡ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﭼﯚﻟﺪﻩ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﯩﭽﯩﻠﻪﺭﺩﻩ، ﺗﺎﯓ ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﯞﻩ ﮔﯘﮔﯘﻡ ﭘﻪﻳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺴﺎ، ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﻛﯩﭽﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﭘﺘﺎﭖ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯ ﻛﯜﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﺎﻟﺪﻩﻙ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﭖ ﻧﯘﺭ ﭼﺎﭼﯩﺪﯗ. ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﻳﯘﺭﯗﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﯩﻐﺎﺗﺘﻪﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ. ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯘ ﺷﯩﺨﯩﻞ ﺗﺎﺷﺘﺎ ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﺎ، ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﯞﻣﻰ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻨﯔ ﺋﻪﯓ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻛﯩﺰﯨﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ.
   ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﺴﯩﺰ، ﻗﯘﺭﻏﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ، ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺟﺎﮬﺎﻥ ﻛﯩﺰﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﯩﭙﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﯞﻻﺩﻣﯘ-ﺋﻪﯞﻻﺩ ﺗﺎﻍ-ﺩﺍﯞﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﭗ، ﭼﯚﻝ-ﺑﺎﻳﺎﯞﺍﻥ،ﺩﯨﯖﯩﺰ-ﺋﻮﻛﻴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ. ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼ ﻳﯩﺮﯨﺪﻩ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﯩﭙﯩﭗ، ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﻨﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ، ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻳﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﯨﭻ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻧﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ. ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.19-ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﯘﺳﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭ. ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ «ﮬﯜﺳﻪﻳﻨﯩﻴﻪ»،«ﮬﻪﺑﯩﺒﯩﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﯨﻠﻤﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﯩﻦ» ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﻯ، ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﻻﯞﯗﻟﺪﺍﭖ ﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﺌﻪﻟﺪﻩﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯞﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﻠﺪﯗﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ......ﻟﯩﻜﯩﻦ ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﻘﻰ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻩﻗﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯚﭖ ﯞﻩ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﮬﻪ......
   ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺑﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﻏﻪﺯﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﺴﯩﻴﯩﭗ، ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﺘﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺑﻪﮒ ﯞﻩ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯜﻛﯜﺭﯛﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﭼﯩﺮﺗﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ«ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪﻧﯩﯔ» ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ، ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭼﻮﯓ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ-ﺋﺎﮬﺎﻧﻪﺕ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﺯﻯ-ﻗﯘﺯﺯﺍﺕ، ﺋﯩﺸﺎﻥ ﻣﻪﺯﯨﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
   -ﻛﻮﻧﯩﭽﻪ ﻣﻪﺩﯨﺮﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ؟ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﺪﻩﻙ ﻳﯘﯞﺍﺵ-ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ، ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﭖ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ، ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪﺩﯨﺮﯨﺴﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!
   ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺩﻩﺭﯨﺲ ﺩﻩﭖ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ، «ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻛﻪﺭﯨﻢ»، ﮬﻪﺩﺱ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻛﻜﻪ ﺧﯩﻠﻼﭖ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ! ﻳﻪﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻻ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯨﺪﻩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺟﻪﺩﯨﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﻳﻪﺭ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺗﻮﭘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﭼﯚﺭﮔﯩﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﺩﻩﺭﯨﺲ ﺋﯚﺗﻜﯩﺪﻩﻙ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯞﯗ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻱ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﭽﻪ ﻳﯘﻣﯩﻼﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻱ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﻪﺧﯘﺩﯛﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ، ﮬﺎ.....ﮬﺎ.....
   ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻏﻤﯘ-ﺗﺎﻍ، ﺑﺎﻏﻤﯘ-ﺑﺎﻍ ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﯞﺍﻳﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯞﻩﺗﺘﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ. ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﭘﻪﺭﻩﯕﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺗﻮﭘﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﭘﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻧﻪﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺷﯘ،ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺧﺎﺗﯘﻥ ﺧﻪﻗﻠﻪﺭﻣﯘ ﭼﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.ﺑﺎﻟﯩﻼ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
   ﺋﺎﯞﯗ ﺋﻪﻣﺮﯗﻟﻼ ﺑﻪﮔﻨﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﻮﯕﻠﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﺳﻪﻙ، ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﺎﺵ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﻣﯜﭖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺘﯩﭗ، «ﻳﺎﻧﺎﺭ ﺗﺎﻍ» ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﻳﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ. ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﻳﺎ ﺋﻪﺭﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ! ﺳﯩﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺴﯩﻼ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﺳﯩﻠﻰ ﭼﻮﯓ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ، ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ. ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ، ﺩﻩﮬﺮﯨﻴﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻧﯩﻤﻪ؟! ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺗﻪﻱ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻐﯘ، ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯘ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ.
   ﺋﯩﮕﯩﺰ ﭘﺎﭘﺎﺥ، ﺋﺎﻕ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﭙﭙﺪﻩ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺭﻩﯓ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺳﻪﻟﻠﯩﻚ، ﭘﺎﺭ-ﭘﯘﺭ ﺗﻮﻧﻠﯘﻕ، ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻗﺎﺯﻯ-ﻗﯘﺯﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ، ﺧﯘﺷﭙﯩﭽﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺸﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ، ﻧﯩﭙﯩﺰ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﯨﯩﯔ ﺑﯘﺭﺟﯩﻜﯩﺪﻩ ﺳﯘﺳﻘﯩﻨﻪ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﮔﻪﻥ ﭘﯩﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ. ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ 430ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﭘﻪﺭﻩﯕﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪﻩ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﻛﻮﭘﯩﺮﻧﯩﻚ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻼﻧﯩﺖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭﯞﺍﻳﻪﺕ ﻧﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻧﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﮔﺎﻟﻠﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻛﻮﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﻠﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛﻮﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻜﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، 1600-ﻳﯩﻠﻰ ﮔﯩﺌﻮﺭﺩﺍﻧﻮ ﺑﺮﻭﻧﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﻮﭘﯩﺮﻧﯩﻚ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺭﯨﻢ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ....ﻟﯩﻜﯩﻦ، ﺑﯘ ﻧﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻧﯩﺖ ﯞﻩ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﻳﻪﻛﯜﻥ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﺘﻪﻙ ﭼﺎﻗﻨﺎﭖ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﺸﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﺘﯩﻨﻰ ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺗﻜﯩﻨﻰ.....ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻧﯩﻴﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﻯ. ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﯜﻙ، ﺗﻪﻣﻪ ﯞﻩ ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭﭼﻪ ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﻳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﺋﯘﻻ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﮬﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﻱ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:
   ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﻨﯩﯔ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ، ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ. ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻏﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻼ.ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻢ-ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﮬﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﻠﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﮔﯩﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯩﻤﯩﺰ. ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻼ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﺮﺍﻕ، ﺑﻪﻳﺴﺎﻕ، ﺗﺎﻗﯘﺕ، ﻳﻮﻟﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻞ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯘﺭﯗﺕ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﻍ، ﻳﯘﺭﯗﺗﻨﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯘﺭﯗﺕ، ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﻳﺎ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻗﺎﺗﻤﯘ-ﻗﺎﺕ ﺩﯨﯖﯩﺰ- ﺋﻮﻛﻴﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﺷﯘ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﯩﯔ، ﺩﯨﯖﯩﺰ-ﺋﻮﻛﻴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﺷﯘ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﯩﯔ، ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﯩﯔ، ﺩﯨﯖﯩﺰ-ﺋﻮﻛﻴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﯩﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻧﻰ-ﻧﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺩﯗﺭﺑﯘﻥ، ﺗﯩﻠﯩﺴﻜﯘﭘﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﻠﻤﯘ-ﺧﯩﻞ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ، ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ، ﭘﺎﺭﺍﺧﯘﺕ، ﭘﻮﻳﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺴﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻧﮕﻪ، ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﻐﯩﻠﻰ، ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ. ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯞﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﻛﺎﯓ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻱ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ، ﺩﻩﭖ ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﭙﺘﺎ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ. ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﺍﻳﻰ ﺷﻪﺭﻓﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ«ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺟﻪﺩﯨﺖ ﯞﺍﺟﯩﭗ» ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟! ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ، ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯩﭽﯩﻠﺴﯘﻥ ﺟﺎﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ، ﺩﻩﭖ«ﮬﯜﺳﻪﻳﻨﯩﻴﻪ»ﻧﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ، ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺟﻪﺩﯨﺖ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﯓ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺑﻪﺩﻩﻥ ﭼﯩﻨﯩﻘﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺭﻭﮬﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﺭﻭﮪ ﯞﻩ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻪﺩﻩﻧﺴﯩﺰ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ. ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ، ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯞﺍﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ. ﭘﯩﻘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺑﯩﺰ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﺴﺎﻕ، ﺗﻮﺧﺘﺎﻡ ﺳﯘ ﭼﯩﺮﯨﻨﺪﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺳﯘﺩﯗﺭ. ﺋﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﺳﯘﻻﺭ ﺳﺎﭖ، ﺗﺎﺯﺍ ﯞﻩ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺳﯘ ﮬﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﯞﺍﺟﯩﺪﻯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﭼﯩﻨﯩﻘﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ؟ ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﺍﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻜﯩﻦ؟
   ﻳﯘﺭﯗﺕ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ﺑﯩﺮ- ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ﺟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﻛﯘﺳﯘﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ، ﺩﯨﻤﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻘﯩﭗ، ﮔﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺷﻤﯘ-ﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﻰ:
   ---ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ، ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ. ﺋﯘﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﻢ؟ ﺑﯩﺰ ﻛﯩﻢ؟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻣﯘ، ﺋﯚﺭﯨﭗ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ، ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﺳﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺷﺎﭖ، ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﻮﯓ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺧﻪﻗﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﯕﺪﺍ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﻠﻰ ﻳﻪﻧﻪ! ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﻛﺎﻳﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻜﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ. ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺧﻪﻕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ، ﺷﻪﺭﻩﺋﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ، ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ﻧﺎﻧﯩﻨﻰ ﻳﻪﭖ، ﺗﯩﻨﯩﭻ ﺋﯚﺗﺴﻪﻙ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ.
   ﺋﯘﺩﯗﻧﻴﺎ، ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺩﻩﭘﻼ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻕ ﺑﯩﺰ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ- ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯜﺯﻩﻝ، ﺑﺎﻱ-ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟ ﻳﺎﺭﺗﻘﯘﭼﻰ ﻣﻪﻥ، ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﯘ! ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻐﯘ! ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻱ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﯘﺭﯗﺗﻘﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﺩﻩﻙ. ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻛﻪﻟﺴﯩﻐﯘ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﺱ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯜﺯﯛﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ. ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ، ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺳﯩﻠﻪﭖ ﻛﯚﭘﻪﻳﺪﻯ، ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ. ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰ. ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ.
   ﻳﯘﺭﯗﺕ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯚﯞﻩﺕ ﺟﯩﻢ ﺑﻮﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ. ﺑﯘ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺳﻮﺯﯗﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﻪﺭﮔﯜﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ-ﺩﻩ. ﺋﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ-ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺩﻩﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻤﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﺎﻱ. ﮬﯩﻠﯩﻐﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﻮﯕﻼﺭﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯚﻟﻜﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯚﺭﺕ-ﭘﯚﺭﺕ ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻴﯩﺘﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ....
   ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻼ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﺳﯘ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺴﻘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺕ ﺋﯩﺸﯩﻤﯘ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﭖ، ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﯕﭽﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺋﯚﺯﺭﻩ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ...
   ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺗﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺰﯨﻢ، ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺷﻠﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﻠﯘﻕ ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ، ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﯨﻢ، ﺧﯘﺷﻠﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﻳﺎﺵ، ﻗﺎﯞﯗﻝ ﺋﯩﺪﻯ. ﻣﻪﺧﻤﻪﻟﺪﻩﻙ ﻗﻮﻳﯘﻕ، ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﭘﺎﭘﺎﺧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﭼﺎﻗﻨﺎﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ، ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ، ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ، ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ، ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.ﺋﯘ:
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﯩﺮﺷﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﭖ، ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻤﯩﺰ ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﻨﯩﯟﯨﻠﯩﯖﻼﺭ، ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﺕ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﺰ، ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﺕ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ...ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﯩﺪﻩ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻠﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻛﯘﺭﯗﺳﻼﺭﺩﺍ، ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻢ ﻳﯘﺭﯗﺗﻰ«ﺳﯘﻟﺘﺎﻧﻪﻡ»ﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ. ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ-ﮬﯩﺴﺎﺏ، ﺗﯩﻞ-ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ، ﺗﺎﺭﯨﺦ،ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪ، ﺭﻩﺳﯩﻢ، ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ، ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﻭﻧﻮﻣﯩﻴﻪ، ﮬﯩﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ، ﺗﯜﺭﯛﻛﭽﯩﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ، ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯘﺯ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻧﯩﻤﯘ ﺋﯜﮔﻪﻧﺪﻯ. ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ، ﺗﻮﭖ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﺸﺘﻰ. ﺋﺎﺧﯩﺮ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﯩﺪﻩ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻥ، ﺋﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺋﯩﺴﺖ، ﺋﺎﺷﯘ ﭼﻪﺕ ﻗﺎﻻﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻛﯩﺘﯩﺴﻪﻥ، ﺩﻩﭖ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺸﺘﻰ.ﺋﯘﻧﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﺭﯗﺗﻰ، ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻯ. ﺋﯘ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﻳﯘﺭﯗﺗﻰ ﯞﻩ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﻳﯜﭖ ﭘﯩﺸﺘﻰ،ﮬﻪﺭﻳﺎﻥ ﭼﺎﭘﺘﻰ، ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﮔﻪ ﺋﯘﻻﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ. ﺋﯘﯞﺍﻟﭽﯩﻠﯩﻖ، ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ، ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ، ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺧﻪﯞﯨﭗ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺋﯘ، ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﮕﻪ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ. ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ.ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ، ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﯩﻨﻰ، ﺑﻪﺧﯩﺖ ﯞﻩ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ «ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ»ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻯ .
   «ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ» ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺷﺌﻪﻟﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺋﯘ ﺟﺎﮬﺎﻟﻪﺕ، ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﯩﻨﻰ- ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﻻﭖ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ-ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ 40ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻧﺪﻯ. ﮬﻪﺭﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﻗﺎﭘﻼﭖ، ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﺭﺍﻥ-ﭼﺎﭘﻘﯘﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺳﯘﺳﻼﭖ ﺋﯚﭼﯜﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺑﻮﺭﺍﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ، ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺠﯩﺪﻯ، ﻻﯞﯗﻟﺪﺍﭖ ﺋﯘﻟﻐﺎﻳﺪﻯ.
   ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ، ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺳﻪﮔﯜ ﺗﯩﺮﻩﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﻐﯩﻞ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭﮔﻪ، ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ.ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻍ ﭼﻮﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺷﺌﻪﻝ ﻻﯞﯗﻟﺪﺍﭖ ﻳﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ، ﻣﻪﺷﺌﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩﯨﮭﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﯩﻘﻤﺎ-ﺗﯩﻘﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯗﻧﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﻪﻟﻪﻡ، ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﻮﭖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪﯨﺴﻪ، ﺗﻮﭖ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻏﻮﺭﯗﺭ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻨﻰ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﯕﮕﯜﯞﺍﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
   ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﭙﯩﭗ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﺎﻕ ﺗﯩﯟﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺳﻪﮔﻪﻛﻠﻪﺷﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﯜﭘﻜﯜﻧﺪﯛﺯﺩﻩ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻮﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﯩﻘﯩﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻧﻪﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﭘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﯘﺷﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﻯ.ﺋﯘ، ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﭼﯩﺘﯩﮕﯩﺮﻩﻙ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ: «ﺗﯩﻨﯩﭻ-ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻤﯘ ﻣﻮﻟﻼ ﺋﺎﻛﺎ. ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ، ﺳﯩﻨﻰ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ. ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻢ...»ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﺩﻯ. ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻪﻧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﺎ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻗﯘﻻﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺎﺗﺘﻰ.
   -ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ، ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﯘﺳﺎ، ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪﯕﻤﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﮬﻪ، ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗ ؟
ﺳﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯩﻠﺸﺘﻰ، ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.ﺗﯩﺰﺭﻩﻙ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﺋﻪﻣﺴﻪ،- ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﻗﺎﻣﭽﯩﻼﭖ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
   ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻨﺒﺎﻍ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺑﺎﻍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﺮﻩﻛﻠﻪﺭ ﭘﻮﺗﻼ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻳﯩﺸﯩﻞ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ.
   ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻪﻙ ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﯩﺮﻯ، ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻏﺎﭺ،ﺳﯩﺪﻩ، ﺋﻪﺭﻣﯘﺩﯗﻥ ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﮔﯜﭼﻠﯩﺮﻧﻰ ﻳﯩﺸﯩﭗ، ﺧﯩﻠﻤﯘ-ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻳﯩﺸﯩﻞ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﺘﻰ. ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺵ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻤﻼﺭ ﻳﯩﺸﯩﻞ ﻣﻪﺧﻤﻪﻟﺪﻩﻙ ﺗﺎﯞﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ. ﺑﺎﺵ ﺑﺎﮬﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻳﯩﺸﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﯞﺍﻟﻠﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ، ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻳﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﻙ، ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﻳﯩﺸﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻛﯜﻧﮕﻪﻱ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﺋﯜﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﯩﮕﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯘﺷﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺨﻰ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﻼ ﻗﻮﺭﯗﺩﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎ، ﺋﯜﺭﯛﻛﻠﻪﺭ ﻏﯘﭼﯩﭽﯩﺪﻩ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ.
   ﭘﺎﻛﺎﺭ،ﯞﯨﺠﯩﻚ، ﻣﯩﺴﺮﻩﯓ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﻗﺎﺕ-ﻗﺎﺕ ﻗﻮﺭﯗﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻏﯟﻩﻥ ﮔﯜﻟﻠﯜﻛﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺑﯩﺦ ﻳﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﻣﺎﻳﺴﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﻳﯩﺘﺘﻰ. ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭﮔﻪ:«ﺗﯩﻨﯩﭻ-ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯜﻧﯜﭖ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ؟ ﻗﻮﺭﯗﻗﻤﺎﯕﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯩﻠﺪﯗ، ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﺘﺎ ﺋﯩﺘﯩﺘﯩﻚ-ﺋﯩﺘﯩﺘﯩﻚ ﺋﯚﺳﯜﯕﻼﺭ...»ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻳﯜﺭﺩﻯ. ﺑﺎﻏﯟﻩﻥ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﯞﺍﻻﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻗﯩﺮﺍﺗﺘﻰ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭙﻤﯘ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﯦﺘﺎ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺩﻩﭖ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ،«ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﺨﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﺍﺗﺘﻰ. ﮔﯩﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺟﯩﻠﯩﻠﺌﺎﺧﯘﻥ، ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﻻ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻗﯩﺮﻯ ﻣﯩﺴﺴﺴﺌﻮﻧﯧﺮﻧﻰ «ﮔﯩﻠﺪﯨﯖﺒﺎﺵ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ» ﺩﻩﻳﯩﺘﺘﻰ. ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﮔﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻏﺪﺍ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎﺭﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﭙﯩﻞ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﺋﯜﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ-ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﺩﻯ. ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﮕﻪ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋﺎﻕ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ، ﺳﺎﻟﯧﻔﯩﺘﻜﺎ، ﺗﻪﺧﺴﻪ،ﯞﯦﻠﻜﺎ-ﻗﻮﺷﯘﻕ، ﺭﯗﻣﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﻟﻮﻧﺪﯗﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯘﺱ ﻛﯜﻟﺮﻩﯓ ﺷﯩﻢ-ﻛﺎﺳﺘﻮﻣﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ، ﮔﺎﻟﯩﺴﺘﯜﻙ ﺗﺎﻗﯩﻐﺎﻥ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻗﺎ ﯞﻩ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﻮﺭ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ، ﺋﯚﺭﻩ ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻕ ﻛﻮﭘﺘﺎ، ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﺗﻼﻕ ﻳﻮﭘﻜﺎ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ،ﻣﯜ.ﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﻧﯩﭙﯩﺰ ﺗﻮﺭﻧﻰ ﻳﯩﭙﯩﻨﭽﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﺳﯩﺮﯨﻖ ﭼﯩﻨﮕﯩﻠﻪﻙ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯜﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﮔﯧﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻛﯜﺗﯩﯟﯨﻠﯩﭗ، ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﭘﺎﺳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻳﯚﻟﻪﻧﭽﯜﻛﻠﯜﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﻛﻮﻧﺴﻮﻝ ﺷﯩﺮﯨﻒ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﮬﺎﻥ. ﺋﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﺷﯧﯟﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﺴﺴﯩﺌﻮﻧﯧﺮ، ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺷﯘﻧﺎﺱ ﺭﺍﻛﻮﻳﺘﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ،ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻗﺴﯚﯕﻪﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ 1-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺟﻪﯓ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻴﺪﯨﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛﭖ، ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﮬﻪﺕ-ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﺪﻩ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺭﯦﭽﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﻢ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﭽﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮ ﻣﯧﭽﯩﻞ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﭘﺎﻣﯩﺮ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﻠﯩﺮﯨﯩﻜﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﺸﯘﻧﺎﺱ ﻓﯩﺮﺍﻧﻚ. ﻟﻮﺩﯨﻠﻮ، ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻪ ﻟﯧﻴﺘﯩﻨﺎﻧﺘﻰ ﮔﯩﺮﮔﯩﺴﯧﻦ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ، ﺗﯧﺰﻻ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭘﺎﺭﺍﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ.ﭘﺎﻣﯩﺮ، ﻗﺎﺭﺍﻗﯘﺭﯗﻡ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﻪﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻼﺭﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ﺷﻮﺗﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﯞﯨﺴﻜﯩﺴﻰ، ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻤﯘ-ﻗﺎﺕ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﻳﯘﺳﯘﻧﻠﯩﺮﻯ، ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻏﯩﻤﻰ،ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ،ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﺗﯜﺳﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﯘ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ، ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﺳﻰ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻﭖ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭﻩ-ﻛﯩﭙﯩﻨﻪﻛﻠﻪﺭ....ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﺳﺎﮬﯩﭙﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﯚﺗﯜﺭﯞﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
   ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﻮﻧﺪﯗﻥ ﯞﻩ ﻧﯩﻴﯘ-ﻳﯘﺭﻙ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﻛﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯩﯖﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺗﯩﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺑﺌﻰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﺳﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯩﺸﯩﻐﺎ، ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﺴﺴﺌﻮﻧﯧﺮ، ﯞﯨﺮﺍﭺ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺭﺧﺘﯩﻜﺘﻮﺭ ﺧﺎﯞﮔﯩﺮﯨﮕﻨﯩﯔ ﻻﻳﮭﯩﻠﯩﺸﻰ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﺎﻣﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﺪﺍ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﯞﻩ ﺋﻪﭘﻠﯩﻚ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩﻤﺎﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ، ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﻣﺎﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ- ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﯩﻠﻼﭖ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳﺎﺷﺎﭖ، ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﺴﺴﺌﻮﻧﯩﺮ ﮬﯩﻨﺪﯨﺮﻛﯩﺴﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﺪﻯ. ﻛﯚﭖ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺧﯩﻠﻤﯘ-ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ ﺋﻪﺳﻠﻪﻧﺪﻯ. ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺭﺍﻛﻮﻳﺘﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﻮﻧﺎ ﮬﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﯞﺭﯨﻞ.ﺳﯩﺘﻪﻳﯩﻦ،ﺳﯩﯟﯨﻦ ﮬﯩﺪﯨﻦ،ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻚ ﻓﻮﻥ.ﻟﯩﻜﻮﻙ، ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻻﺗﯩﻤﯘﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﻗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ 19- ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ، 20-ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺳﺎﺭ ﺋﻪﺗﯩﻘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ، ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺭﺧﺌﻮﻟﻮﮒ، ﺋﯩﻜﯩﭙﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻴﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺯﻏﺎﻥ ﯞﻩ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺩﺩﻯ-ﮬﯩﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺕ ﻣﯩﺮﺍﺳﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ-ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻼﭖ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺧﻮﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﭙﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﻮﻟﺪﯗﺭﻻﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
   ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻰ ﻣﺎﻛﺎﺭﺗﯩﻨﻰ، ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻰ ﭘﯩﺘﺮﻭﯞﯨﺴﻜﯩﻲ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺭﺧﯩﺌﻮﻟﻮﮔﻼﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﺌﺎﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻳﯩﺰﯨﻘﺘﺎ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ، ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ، ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ، ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﻛﺎﻟﯩﻜﯘﺗﺘﺎ، ﺳﺎﻥ-ﭘﯩﺘﯩﺒﯘﺭﮒ، ﻟﻮﻧﺪﯗﻥ، ﭘﺎﺭﯨﮋﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﯞﻩ ﻛﯜﺗﯜﺑﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯘ« ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻳﯩﺰﯨﻖ» ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﺶ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺗﯩﺮﺷﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻠﯩﻚ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ﺳﯩﺮ ﺭﻭﺩﻭﻟﻒ. ﺧﻮﺋﯩﻨﻠﻰ ﺑﯘ «ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻖ» ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻞ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺭﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﭙﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﯘﻗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ. ﺳﯩﺘﻪﻳﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﺋﺎﻣﺒﯩﻠﻰ ﻓﻪﻥ ﺩﺍﺭﯨﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﯩﻨﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﯩﺒﻪﺳﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻣﺌﺎﺧﯘﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍﻕ ﻳﯩﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﯩﮕﻪ ﭼﯩﻼﭖ ﺳﺎﺭﻏﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﻛﯩﺘﺎﭘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯩﺴﯩﭗ، ﺗﯜﭘﻠﻪﭖ، ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ-ﺩﻩ،ﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﭼﺎﻗﻨﯩﯔ ﻣﻮﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ....ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﻰ-ﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ، ﺋﺎﺭﺧﺌﻮﻟﻮﮔﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﭖ ﻗﺎﻳﻤﯩﻘﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘ« ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻳﯩﺰﯨﻘﺘﺎ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ »ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﻠﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻣﯜﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
   ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ، ﺧﯘﺭﺍﭘﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﻩ ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﭘﯩﺘﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻭﺯﯨﺨﻴﻼﺭ، ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺷﺘﻰ. ﻟﯩﺘﻨﺎﺕ، ﻣﯘﻏﺒﯩﺮ ﯞﻩ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ :ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻠﻖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺩﯨﺪﻯ. ﺭﺍﻛﻮﻳﯩﺘﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﻮﭘﻠﯩﺖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻗﻮﺷﺎﻕ ﯞﻩ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﻰ. ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ:
   ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ. ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ، ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯩﻜﯩﻦ، ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﯩﺴﻞ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ، ﺑﻮﯞﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪﻡ ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺳﯜﻟﻜﻪﺗﻠﯩﻚ. ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﮔﯜﺯﻩﻝ... ﺋﯘ ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ، ﻧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜﻟﻠﯜﻛﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ-ﺩﻩ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﻠﺪﻯ:- ﺋﺎﯞﯗ ﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯗ. ﻳﯩﯖﻰ ﺋﯜﻧﯜﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﺎﻳﺴﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ:« ﺗﯩﻨﯩﭻ-ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯜﻧﯜﭖ ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﻮﺭﯗﻗﻤﺎﯕﻼﺭ،ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ» ﺩﻩﻳﺪﯗ. ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘﮔﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺷﯩﺌﺮﻯ ﻣﻪﻧﺎ ﺑﺎﺭﺩﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ....
   ﻳﺎﺵ ﮬﻪﻡ ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ:
   ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻛﯜﺯﻩﺗﺴﻪﻙ، ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﺎﺭ. ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﻡ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ-ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪﻡ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻛﯜﭼﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻤﯘ ﻳﻮﻕ.
   ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ. ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﯜﭘﺘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ،- ﺩﻩﭖ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﻰ ﺋﺎﻧﺪﺳﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ،- ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻧﯩﻤﺸﻘﯩﺪﯗﺭ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﯞﻩﺗﻪﻥ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﯖﻰ ﻳﻮﻕ، ﺑﯘﻻﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ. ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪ، ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ، ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﺎﯞﺍﺵ، ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻥ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﭘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻘﯩﻼ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.
   ﻣﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﺯﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ،- ﺩﯨﺪﻯ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮ ﮬﻪﻡ ﺳﺎﺗﺎﮬﻪﺗﭽﻰ ﻣﯧﭽﯩﻞ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ، - ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﺴﺴﺌﻮﻧﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ، ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺸﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻨﻤﯘ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟
   ---ﺑﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ،- ﺩﯨﺪﻯ ﺭﺍﻛﻮﻳﺘﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ،- ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﻧﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﺩﻩ ﺋﻪﺟﺪﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻛﺎﺳﻜﺎﺭﯨﺖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻥ ﻗﯘﻣﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﻗﯘﺗﯘﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﻕ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺯﻭﺭ.
   ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﭙﻪﺯ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﺩﯨﯖﻨﯩﯔ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻨﯩﯔ ﺗﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻮﻝ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﮭﻤﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺩﯨﮭﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺧﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﻮﻻﺷﻤﯩﺪﻯ. ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﻴﻠﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ،ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﯩﺮﯨﻖ ﭼﺎﭺ، ﻳﺎﺷﻘﯩﻨﻪ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﺸﯘﻧﺎﺱ:
   ---ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻤﻪﻥ،- ﺩﻩﭖ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ،- ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ، ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻥ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻪﯞﯨﺞ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺩﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﺘﻰ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻠﯩﻚ، ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺩﯨﯖﯩﺰﺩﯗﺭ. ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﺟﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯗﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ. ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ، ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ-ﻗﯩﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﺪﯗ.
   ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯜﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺑﯩﺪﻩﻡ ﺟﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ:
   ---ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﯘ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﺭ،- ﺩﯨﺪﻯ.
   ---ﻛﻪﭼﯜﺭﯕﻼﺭ، ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺸﻤﺎﻳﻠﻰ،ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﮬﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﺎﻳﻠﻰ، ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﺎﯕﻼﻳﻠﻰ، ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻠﻰ....
            ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﭼﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺗﯩﻔﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ«ﺑﺎﮬﺎﺭ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ» ﺩﯨﮕﻪﻥ ﯞﺍﻟﯩﺲ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﺗﻮﻧﯘﺵ-ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﯩﻠﻮﺩﯨﻴﻪ، ﻳﻪﺭ-ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭ، ﺯﻩﯕﮕﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﻨﭽﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﯘﭘﻘﺎ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﯞﯨﻨﺎ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﺳﻪﻳﻠﻪ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﺗﺘﻰ. ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻟﻴﯩﺘﯩﻨﺎﻧﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺵ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﯞﺍﻟﯩﺲ ﺋﺎﮬﺎﯕﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺷﯩﺮﯨﻒ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﭽﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﻤﻤﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ....ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﯩﺘﺘﻪ، ﺳﯩﭙﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﯕﺮﺍﻕ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﺗﯩﻔﯘﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺴﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﻗﻮﭘﺎﻝ، ﺳﻪﻝ ﻏﺎﮊ-ﻏﯘﮊ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﻪﻟﯩﭙﻜﺎﺭ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﻮﭼﯘﻥ، ﺳﺎﺩﺩﺍ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﯩﻠﻼ ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﮬﺎﯕﻐﺎ ﺟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺗﻮﯞﻻﻳﯩﺘﺘﻰ....
    ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ، ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯩﯩﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺭﺍﭖ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﺧﺸﯩﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﺪﻯ. ﺳﯩﭙﯩﻞ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻪﻙ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﺗﻤﻪﻧﻨﻰ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺩﯨﮭﻘﺎﻥ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﭗ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﺋﯘ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺧﻪﻟﻘﻰ، «ﮬﯜﺳﻪﻳﻨﯩﻴﻪ»ﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ-ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﺩﻩﻙ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﻳﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﺳﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﺪﻯ. ﻛﯜﺗﯜﯞﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻓﻮﺭﻣﺎ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﭘﯘﺗﭙﯘﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﻣﺎﺭﺷﻘﺎ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﭖ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺧﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﻘﺎﻥ ﻛﯧﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﺎﻧﺎﺭﺩﻩﻙ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺗﯩﭙﭽﻪﻛﻠﻪﭖ ﻗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﯩﺘﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ، ﻛﻪﻧﯩﺘﺘﻪ، ﻛﻪﻧﯩﺘﯩﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪﻩ، «ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ» ﺩﻩ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﯘ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺟﻪﯕﮕﻰ-ﺟﯩﺪﻩﻝ، ﺋﺎﺩﺍﯞﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،ﺋﯚﻟﯜﻡ-ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ:ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﯗﺗﻠﯘﻕ، ﻗﺎﻥ-ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺧﯘﺩﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﯘﻧﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻱ-ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻱ،ﺳﯩﻨﯩﯔ-ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻤﻪﻱ ﺗﻪﯓ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ؟-ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻧﺘﺘﯩﻜﻰ ﻳﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﻩﺗﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﭗ، ﺳﯘﻧﻰ ﻧﯚﯞﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ. ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺩﯨﻞ، ﺋﻪﯓ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯩﺮﺍﺑﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﻟﻼﭘﺘﯘ.ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﭘﺘﯘ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﺘﺎ ﺳﯘ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﯩﻤﯘ ﻳﯜ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.       ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﺎ ﻳﯩﺘﯩﻢ-ﻳﯩﺴﯩﺮ، ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﺨﻮﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺷﯘ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﻜﻪﻥ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻦ ﺑﺎﻱ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﺘﺎ«ﯞﺍﺭﺩﺍﺕ»ﯞﻩ«ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻰ»ﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ -ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻤﻰ، ﺳﻮﺩﺍ ﺷﯩﺮﯨﻨﻜﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻤﻰ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ«ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﭘﯘﻟﻰ»، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻏﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻼﺭ« ﯞﺍﺭﺩﺍﺕ» ﻗﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﭼﺮﻩ-ﻛﻪﭘﺴﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ«ﯞﺍﺭﺩﺍﺕ» ﮬﺎﺟﻪﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺳﯜﻣﺴﯩﺰ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻗﻪﺭﯨﺰﻧﻰ ﺗﯚﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﺴﻪ، ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﯨﺰﻧﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯚﺷﺮﻩ ﻛﻪﭘﺴﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺠﻪﺷﻠﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﭼﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ، ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ، ﺗﻮﻱ-ﺗﯚﻛﯜﻥ، ﻧﻪﺯﯨﺮ -ﭼﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ، ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ، ﮬﯜﻧﻪﺭﻟﯩﻚ، ﺋﻪﺩﻩﭖ-ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ، ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ، ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺵ، ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻦ ﺑﺎﻱ، ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﺪﻩﻙ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﻧﻰ-ﻧﻰ ﺯﺍﯞﯗﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ-ﮬﻪ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﻠﯩﺮﮔﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻻﻳﯩﻖ ﭼﯩﻘﺴﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﭗ، ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭙﻼ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯ-ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺭﺍﯞﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﯘﻻﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ-ﮬﻪ....
    ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ،«ﮔﯘﺱ-ﮔﯘﺱ» ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ    ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﯘﻧﺪﺍﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﯞﯨﻠﯩﻠﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ-ﺧﯘﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ،ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﭼﯩﯔ ﺑﺎﺳﺘﻰ. ﻳﯩﻘﯩﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺑﯩﮕﻰ، ﺋﯩﻤﺎﻥ-ﺋﯩﺸﺎﻧﻼﺭ «ﻳﯩﯖﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻧﯩﻨﻰ ﺩﻩﺭﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗﺗﻨﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ» ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﯩﻠﯩﻜﻨﻰ، ﮬﻪﺗﺘﺎ، ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﺎﻱ، ﺩﻭﺗﻪﻳﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻗﯘﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﯞﺍﺭ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭙﺎﺯﻯ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ....ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ، ﮬﯩﻠﯩﻼ ﺧﻮﺷﻠﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯩﭙﭽﻪﻛﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﺷﻠﯩﻚ ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.«ﺗﻮﭘﺘﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﮔﯘﻧﺎﮪ؟ ﺗﻮﭖ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﻰ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺑﻮﻟﯘﯓ-ﭘﯘﺷﻘﺎﻗﻼﺭﺩﺍ ﮬﻮﺷﯘﻕ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ، ﻧﯩﺸﻪ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﻻﻣﺘﻰ ﺋﻪﻣﺴﻪ!»
    ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ. ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻕ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭ ﺗﯧﻤﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﻪﺩﯨﺮﯨﺴﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ-ﺯﯨﻤﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ. ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺭﻭﮬﻠﯘﻕ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ.ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﻩ ﺩﺍﺩﯨﻞ، ﺋﻮﭼﯘﻕ-ﻳﻮﺭﯗﻕ، ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺷﯩﻖ، ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ:«ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﭙﯘﻝ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﭼﻪﺕ ﻳﯩﺰﯨﺪﺍ ﺑﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﺋﻮﻣﻮﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﻪﻛﻪﭘﺘﯘ» ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﻴﯩﺘﺘﻰ: ﺗﻮﭘﺘﺎ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﻳﻮﻕ، ﺗﻮﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﺘﺎ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﻳﻮﻕ! ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺋﺎﺷﯘﻻﺭﺩﺍ ، ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ، ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻥ، ﻧﺎﺩﺍﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﺍ. ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ. ﭘﯘﺗﺒﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻗﻘﺎ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺋﻪﻛﯩﺮﮔﻪﻥ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﻪﻥ ، ﻳﺎﻧﺘﺎﻳﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺑﯘﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻪﺟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ. ﺭﻭﮬﻠﯘﻕ-ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ، ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﻲ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻰ........
    ﺗﻮﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﻛﯧﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﺪﻯ. ﺋﯘ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ‹‹ﻛﻪﻟﺪﻯ، ﻛﻪﻟﺪﻯ!››ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ، ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ.
    ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺗﻮﭘﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﮕﯩﺮﻩﻙ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ. ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﻪﭘﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻣﻪﭘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﺘﻰ. ﮔﺎﮬﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺳﯩﻘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ، ﻣﯜﺭﻩ ﻗﯩﻘﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ. ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻮﭘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
    ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﭘﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﯩﻜﯩﻠﻪﭖ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯩﺰﻻ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﯕﺮﺍﻕ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﺍﻟﯩﻨﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ.
    ﭼﻪﻛﻪ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻗﺎﺭﻏﺎﻥ، ﺟﯜﺩﻩﭖ، ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﻯ ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ، ﻣﯩﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﯘﺭﻯ ﭼﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ، ﻛﯩﻴﻨﯩﺸﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﻟﻪﺗﻠﯩﻚ، ﻣﯩﮭﺮﻯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻮﭘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ:
    -ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﻟﯩﻘﻢ !-ﺩﻩﭖ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺑﺎﺵ ﭼﯚﻛﯜﺭﯛﭖ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮬﯜ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ،ﻗﻮﺷﺎﻕ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻘﺪﺍ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﻳﺎﯕﺮﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺒﯩﺮ-ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ، ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﭼﻪﺑﺪﻩﺱ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﯩﺮﻩﭖ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﻗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ. ﺋﯘ، ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ-ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﭗ:«ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﺴﻪﻥ ﺑﺎﻻﻡ؟» ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭖ، ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﺪﻯ. ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺧﯩﻠﻰ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻣﯩﯖﯩﭗ، ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ، ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ، ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪﭼﻮﯓ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ، ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﻗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺯﻩﻥ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﯕﻼﭖ، ﺋﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﻪﮬﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺩﻩﺭﯞﻩﻗﻪ، ﺑﺎﮬﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ، ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺳﯩﺪﻩ ﺋﯚﻣﯜﺭﯞﺍﻳﻪﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
    ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﯩﺮﯨﭗ ﭼﺎﺭﭼﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﻣﺎﻱ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ «ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ»ﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﮬﻪﺯﯨﺮﺗﻰ ﮬﻪﺑﯩﭗ ﺋﻪﺟﻪﻡ ﻣﺎﺯﯨﺮﻯ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﺪﻯ، ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﻩﻛﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻼﺭ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ «ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ» ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ. ﺑﯘ، 1927-ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﯩﻴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ 77ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺗﯩﭙﺘﯩﻨﯩﭻ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻛﻪﻧﺖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﻳﻪﺭ-ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺋﯜﺭﯛﻛﻠﯜﻙ، ﺷﺎﭘﺘﯘﻝ، ﺋﯜﺯﯛﻣﻠﯜﻙ ﺑﺎﻍ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻙ ﺗﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺷﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﻛﻪﻧﯩﺖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻣﻪﺯﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ «ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻼ ﻛﻪﻧﯩﺘﻨﯩﯔ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺪﺍ-ﺳﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺑﻪﺯﻯ-ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﭘﻴﯩﺸﯩﻞ ﻗﻮﻧﺎﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ-ﺩﻩ، ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ.ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻠﺪﺍ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ.


        ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻨﯩﯔ ﺯﯨﺮﯨﻜﻜﻪﻛﻠﯩﻚ، ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﯘﺯﯗﻟﺪﻯ. ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﺘﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ، ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﯘﺷﻘﺎ، ﺋﯘﻟﯘﻏﭽﺎﺕ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺳﯩﺪﺍﻕ ﻣﻪﭘﯩﻠﻪﺭ، ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﻗﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺟﯩﺮﯨﯖﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﻞ ،ﮬﻮﻳﻠﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻣﻪﭘﯩﻠﻪﺭ، ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻚ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﯘﺳﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ، ﻳﯩﻘﯩﻦ-ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻧﺎﮬﻴﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﭼﯩﮕﺮﺍ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺩﺍ ﯞﺍﻛﺎﻟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ، ﺋﻪﻝ-ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻳﯘﺭﯗﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﮬﻠﻰ، ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ، ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺗﯩﯟﯨﭙﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﮬﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺑﺎﻳﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ، ﺳﺎﻗﻠﻘﻰ ﻳﻮﻗﻠﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﺗﯩﭙﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻨﻰ ﺳﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺳﺎﮬﯩﺒﺨﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ، ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﯩﭗ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﺸﯩﺘﻰ. ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻮﭼﺎ ﺑﯩﺸﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﺯﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ. ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﯚﯕﻠﯜﻙ، ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﻳﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﻙ، ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﯩﺴﯩﺖ ﮬﻪﻡ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﺷﻪﯞﻗﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﮔﯩﻤﻨﺎﺳﺘﯩﻜﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﯩﺪﺍ، ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﯜﻟﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﻨﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ- ﻳﯩﺮﯨﻤﺪﻩﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﯜﺋﻪﻟﻠﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﺩﯗﺭﯗﭖ، ﺧﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ، ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﻪﻙ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ. ﻳﯩﺘﯩﻢ-ﻳﯩﺴﯩﺮ، ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ. ﺑﻪﺯﯨﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﭘﯘﻝ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯩﭽﻪﻙ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻰ، «ﯞﺍﺭﺩﺍﺕ»ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺭﯞﯗﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﻪﮬﻪﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺘﯩﺰ-ﺋﯩﺮﯨﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻﭖ، ﭼﻮﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ، ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ، ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﻩﺗﺘﻰ. ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺍ ﺑﺎﺝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ، ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﻠﻪﭖ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﯕﻼﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺗﯘﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ، ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ، ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﯩﺘﺘﻰ:
ﺋﯚﻣﯜﺭﯛﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﺎ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ، ﻛﯚﭖ ﺋﻪﻟﻨﻰ ﻛﯩﺰﯨﭙﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺑﺎﻳﯟﻩﺗﭽﻪ، ﺑﺎﻱ، ﮬﺎﺟﻰ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﺭﺍﮬﻪﺕ-ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺗﺘﻪ، ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ-ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯩﻨﺪﻙ ﻗﯩﻨﯩﻢ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﮬﯩﭻ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻻﭖ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﻣﻪﻙ ﻧﺎﻥ، ﺯﺍﻏﺮﯨﻼﺭﻧﻰ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯘﻳﻤﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﻼﺭﺩﺍ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺗﯘﺷﻠﯘﻗﻤﻪﻥ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺩﺍﺩﺍﻣﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ. ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻢ، ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﻤﻐﺎ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ، ﺩﻩﭖ ﭘﯘﭼﯘﻟﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﺩﯛﻡ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ «ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ» ﻧﯩﯔ ﯞﻩﺯﻧﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭﯞﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩﺯﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺋﺎﺗﺎ-ﺑﻮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻯ«ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ» ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺭﻩﮬﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﮬﻪﺯﯨﺮﺗﻰ ﮬﻪﺑﯩﺐ ﺋﻪﺟﻪﻣﻨﻰ، ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ«ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ»ﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺘﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ....
    ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺗﯘﻳﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﺋﺎﺗﯘﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻠﺶ ﻳﻮﻕ ﻣﺎﯕﺎ. ﺷﯘﯕﺎ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩﺳﯩﻴﺘﯩﻢ ﺷﯘ ﺑﺎﻻﻡ:«ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ» ﺧﺎﺭﺍﭖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ...
    ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﻥ-ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﺋﺎﯕﻼﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺋﯘ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﻖ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﯜﺯ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﭘﺎﻝ، ﻗﺎﺭﺍﻣﺘﯘﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺯﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﯞﻩ ﺗﻪﺳﻪﻟﻰ ﺗﺎﭘﺎﺗﺘﻰ.
    ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﺭﯛﻙ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻗﻮﺵ-ﻗﻮﺵ ﺩﯗﺧﺎﯞﺍ ﺗﻪﻛﯩﻴﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯩﻨﯩﺴﻨﯩﯔ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﺎﺑﯩﺪﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜ ﭘﻪﺗﻤﯘﺳﺘﺎ ﭼﺎﻱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺗﻪﺭﭘﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﭼﺎﻱ ﺋﻮﺗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪﯨﻦ:
    -ﺗﺎﻏﺎ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻗﻮﺷﯘﻣﺎﯕﻨﻰ ﺗﯜﺭﯛﭖ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﻪﻥ، ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟- ﺩﯨﺪﻯ.
    «13-14 ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ، ﺋﯚﯕﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻣﯜﺷﺘﻪﻙ ﺳﯜﺯﯛﻙ، ﻗﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺟﯩﻴﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﺪﻯ:
    -ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ، ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﯩﺪﻩﻡ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﺘﯘﺭ، ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ، ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻪﺕ ﻳﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.
    -ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ، ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ!- ﻗﯩﺰ ﻧﯩﭙﯩﺰ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺭﯗﭖ ﺩﻭﻣﺴﺎﻳﻐﻨﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﯩﻨﺎ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﯞﯗ ﺑﺎﻏﯟﻩﻥ ﺗﺎﻏﺎﯕﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯞﯨﺘﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ،- ﺩﯨﺪﻯ ﺑﺎﻱ. ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﭘﭙﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﭼﺎﭺ ﺋﯚﺭﯛﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﺘﯩﭗ ﮬﻮﻳﻼ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ. ﮬﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﺘﻪﻙ ﺋﺎﻗﺎﺭﻏﺎﻥ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﯕﺰﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺗﯩﻤﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻏﯟﻩﻥ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﺑﺎﻱ ﺳﻪﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯜﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ:
    ---ﺗﯘﺭﺩﯨﻜﺎ، ﺑﺎﻍ ﺑﻪﻙ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ،ﺑﯩﺮ ﺳﯘﻏﯘﺭﯞﻩﺗﺴﻪﯓ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟
    ---ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ﮬﺎﺟﯩﻢ، ﺷﯘﻏﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ.ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺳﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﯟﻩﺭﮔﯩﻦ، ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪ، ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ، ﺩﻩ.
    ﺑﺎﻏﯟﻩﻥ ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.ﻛﯚﭖ ﺋـﯙﺗﻤﻪﻱ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮﯨﻘﻘﺎ ﺷﯩﻠﺪﯨﺮﻻﭖ ﺳﯘ ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﻗﯩﺮﻯ ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﻤﯘ ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ-ﮬﯚﻣﯩﺪﻩﭖ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
    ﻣﻪﻥ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ ﮬﺎﺟﯩﻢ، ﺋﺎﯞﯗﺕ ﻣﯩﺮﺍﭖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻳﯜﺯﺳﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ، ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﯜﺯ-ﺧﺎﺗﺮﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﯘ. ﺳﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﻐﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﻩﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ-ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ«ﺋﯩﭽﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﺕ!ﺋﻪﺕ ﺩﯦﺪﯨﻢ ﺋﻪﺕ!››ﺩﻩﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻧﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻱ ﺋﺎﭺ ﺩﯦﮕﻪﻥ، ﺩﯦﺴﻪﻡ، ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﻴﯩﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ، ﺑﺎﺵ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﯟﻩ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ...
    ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯩﭽﯩﻠﺪﻯ. ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺑﯩﺪﻩﻡ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﯜﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻣﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﺪﻯ، ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻛﺎﻝ ﻣﯩﺮﺍﺑﻘﺎ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻱ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ، ﻛﯜﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺗﯩﺨﻰ،ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧﺪﻯ.
    ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻱ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﻣﯩﺮﺍﺑﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﻯ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻦ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ:«ﺳﯘ ﻳﯘﺭﯗﺗﻨﯩﯔ، ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ. ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﺎﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎﺭ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ، ﺋﯚﺯ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ. ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ- ﻳﯘﺳﯘﻥ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺧﯩﺖ- ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺕ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ›› ﺩﯨﺪﻯ . ﺷﯘ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﻣﯩﺮﺍﺑﻘﺎ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﺩﻯ. ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﭗ ، ﺋﯩﻐﯩﺰﺩﯨﻦ- ﺋﯩﻐﯩﺰﻏﺎ ، ﺋﻪﯞﻻﺩﺗﯩﻦ- ﺋﻪﯞﻻﺩﻗﺎ ﺗﺎﺭﺍﻟﺪﻯ. ﺋﺎﯞﯗﺕ ﻣﯩﺮﺍﺑﻤﯘ ﺋﯩﻜﯩﺴﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﯞﻩﻟﯩﺨﺎﻧﺒﺎﻱ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﯘ، ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﻮﺩﺍ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﯞﻩﻟﯩﺨﺎﻧﺒﺎﻱ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.ﺋﯘ ﺑﯘﻗﯩﺘﯩﻢ ﺧﯘﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ، ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﺨﻮﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺯﻩﻟﯩﺪﯨﻦ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﺎﺝ-ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻣﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﯩﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻼ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺠﻰ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺳﺴﯩﻠﻪﭖ ﺑﺎﺝ ﺋﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﻖ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻗﺘﻰ-ﺳﻮﻗﯩﺘﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺟﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺧﺎﻡ ﺋﻪﺷﻴﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺗﯚﻛﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺘﯩﭗ، ﻣﯘﺳﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻧﻰ ﻛﺎﺳﺎﺗﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ. ﯞﻩﻟﯩﺨﺎﻧﺒﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻱ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﯞﻩﻟﯩﺨﺎﻧﺒﺎﻱ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ. ﭼﯩﻦ ﺑﺎﻏﺪﺍ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﮔﯩﻠﻠﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻩﺑﺪﻩﺑﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺗﻪﻛﻪﻟﻠﯘﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ، ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯘﺵ-ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﭼﯩﻴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺗﯘﺭﺩﯗﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺭﺍﯞﺍﻥ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ-ﺑﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﻣﯘﺳﺎ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ﺋﯩﮭﺘﯩﺮﺍﻣﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﮬﺎﯞﺍﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﺩﻯ-ﺳﺎﺩﺩﺍ، ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﻪﮬﺮﺍﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ﯞﻩ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭﻟﯩﺸﯩﭗ، ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﯜﺱ ﺋﺎﻟﺪﻯ. ﯞﻩﻟﯩﺨﺎﻧﺒﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ، ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺑﻮﻳﯘﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﺷﻨﻰ ﺭﺍﯞﺍ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﻯ.ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﻪ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﺷﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻤﯘ،ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﻘﻼﺭﻣﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﮔﯩﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﯩﻨﯩﻘﻼﺵ ﯞﻩ ﺗﯜﺯﺗﯩﺸﻜﻪ ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ. ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺗﻤﯘﺳﺘﺎ ﻗﻪﻥ-ﮔﯩﺰﻩﻙ ﯞﻩ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﺭﺍﯞﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﮔﻪ ﻛﯚﺯ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺭﺍﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞﯨﻨﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺕ ﻣﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ، ﮬﺎﺭﯞﺍ-ﻣﻪﭘﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ، ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﻰ ﻛﻪﯓ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﭘﻴﯩﺸﯩﻞ ﺋﯩﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺮﯨﺴﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﻟﯚﻣﺸﯜﭖ ﺋﺎﻗﺎﺗﺘﻰ.ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺗﻼﺭ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﻣﯩﻨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﯞﺩﺍﻕ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﺳﯘ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯘﻟﯘﻡ، ﺳﯘﻏﻼﺭ ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻛﻠﻪﺭ، ﭼﯩﻠﻪﻛﻜﻪ ﺳﯘ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﻮﻳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ، ﺋﯚﮔﺰﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭﻩﺧﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ ﺭﺍﯞﺍﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﻏﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ، ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﺭﺍﯓ-ﭼﯘﺭﯗﯕﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ....ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ-ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﻐﺎﻧﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭﻩﺕ-ﺭﻩﺕ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ، ﮔﯘﻟﻠﯘﻛﻠﻪﺭ، ﮬﯚﭘﭙﯩﺪﻩﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭ، ﺗﻮﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﻪﯓ ﻳﯩﻴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯘﺭﻩﺗﺘﻪﻙ ﻛﯚﺭﯗﻧﻪﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍﭘﯘﺗﭙﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻗﻮﯕﻮﺭﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ. ﺋﯘﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﻩﻥ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﮕﯩﺰﺑﯘﻱ، ﻗﺎﯞﯗﻝ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﺋﯩﺪﻯ،ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻤﯘﺧﯩﻠﻰ ﺋﯜﺳﺘﯘﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .
  ﮔﯩﻠﻠﻴﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯘﻟﯘﻣﺴﯩﺮﺩﻯ :
    ---ﺑﯘﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﻗﯩﺰﻗﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰﻏﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ،ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ؟
    ﯞﻩﻟﯩﺨﻨﺒﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﻧﯩﺪﺍﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ :
   ---ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﺮﻯ، ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﺪﯨﻤﯘﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﯘﺗﭙﯘﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ.ﻣﯘﺷﯘﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﺴﻰ. ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻠﺸﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﯩﺪﯨﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .
    ﻛﻮﻧﺴﻮﻝ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﻮﯞﯨﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭﺩﯦﮭﻘﺎﻥ ﭘﯘﺗﭙﯘﻟﭽﯩﻼﺭﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ.ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﺴﮕﻪﺋﯩﻠﭗ، ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﺮﯦﺘﺎﻧﯩﻴﻪ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍﺋﺎﺳﻴﺎﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .
    ---ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﺑﯘﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍﯕﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﺪﺍﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ. ﺑﯩﺰﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻠﻰ. ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ. ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻨﯩﯔ، ﻳﻪﻧﻪﺑﯩﺮﻯ ﺷﯩﯟﺗﺴﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ. ﻣﯩﻨﯖﭽﻪﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ...
    ﺷﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﻛﻮﻧﺴﻮﻟﻰ ﺷﯩﺮﯨﻒ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﯟﺗﺴﻴﻪﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﺴﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻮﭘﻠﯩﺮﻧﻰ، ﻳﺎﻻﯕﺌﺎﻳﺎﻍ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﺩﺍﺗﻮﭖ ﺗﯩﭙﭗ ﺋﻮﻳﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻠﯩﺮﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ 20-،21-ﻣﺎﻳﺪﺍﺋﯚﺗﻜﯚﺯﯛﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
    ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ، ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﮕﻪﺗﺎﺭﺍﻟﺪﻯ. ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻢ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﺗﯩﻠﻤﮕﻪﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
    ---ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﻻﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﻢ؟ﺑﯩﺰ ﻛﯩﻢ؟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺷﯟﺍﺳﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ.....
    ---ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ-ﺷﯟﯦﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﺪﺍ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻪﻥ،ﺩﯨﻴﯩﺶ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺷﯩﻠﯩﺘﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻧﯩﻤﻪ!
    ---ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﭘﯘﺗﺒﯘﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ!
    ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﺸﺎﺗﺘﻰ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ-ﺗﯩﻠﻠﯩﺸﭗ، ﻛﺎﻟﻼ-ﻗﺎﭘﺎﻕ ﻳﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
       ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﺎﻱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎﻳﻰ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﭖ «ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺰ-ﺷﯟﯦﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﻪﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﯖﯩﺸﻘﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻳﯩﯖﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺩﻩﺯ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ، ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻧﺎﺑﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﻩﺧﻠﻰ-ﺗﻪﺭﯗﺯ ﻳﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ. ﺟﺎﻧﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ»ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ. ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺩﻭﺗﯩﻴﻰ ﻣﺎﺷﺎﯞﯗﺭﻣﯘ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ:« ﺋﻪﻝ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺩﺍﺋﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺩﻩﺧﻠﯩﻴﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ» ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ«ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ»ﺩﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ، ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺳﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ:
      «ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ، ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎ ﻳﻮﻕ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺟﺎﻧﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﻜﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ. ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺳﺎﻕ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ. ﭘﯩﻘﯩﺮ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﻮﻟﻴﯘﺭﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﻤﻪﻥ»ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ.
      ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻡ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ، ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﺸﻘﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻧﺪﺍ، ﮔﯩﻠﻠﯧﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻖ ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﯘﻧﻰ ﺳﻮﯞﯨﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻰ ﺩﻭﻣﭙﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﻟﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺩﻭﺗﻪﻱ ﺟﺎﻧﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﯩﻠﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ. ﺩﻭﺗﻪﻱ ﻣﺎﺷﺎﯞﯞﯗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ:
     ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻼﺭ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ «ﺟﯘﯕﮕﯘ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ» ﻻ ﺩﻩﻳﻠﻰ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﻳﻮﻕ، ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻤﺎﻱ ﺗﻮﭖ ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﯘﻥ ﺩﻩﭘﺘﯘ!-ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ، ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﺭ ﺑﯘ«ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ»ﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ. ﺷﯘ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﮬﻮﺷﯘﺭ ﮬﺎﺟﻰ ﺳﻪﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻱ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻼﻧﻼﺭ ﭼﺎﭘﻠﯩﻨﯩﭗ، ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﺟﺎﻛﺎﺭﭼﯩﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
    ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻼﺭ ﭘﻪﺳﻜﻮﻳﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮬﻪﻣﺮﺍ ﺑﺎﻳﻼ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻛﻮﺗﯘﻟﺪﺍﭖ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ. ﻳﯘﺭﯗﺗﯩﺪﯨﻜﻰ «ﺗﻮﭘﺎ ﺗﻮﺯﯨﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﯚﺕ-ﺑﻪﺵ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪﻩﺭ»ﻧﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻝ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺘﻰ:
    ---ﺩﺍﺩﺍ ﻳﯘﺭﯗﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﯟﯦﺘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﯖﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺳﻪﻥ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟
ﻳﯩﯖﻪﻟﻪﻣﺘﯩﻜﻰ، ﻳﯩﯖﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺋﯘ ﺧﻪﻕ!
    ---ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﻳﯩﯖﯩﯟﺍﻟﺴﯩﭽﯘ...؟
    ---ﺩﯨﺪﯨﻤﻐﯘ ﻳﯩﯖﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ.
    ---ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻳﯩﯖﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﻪﻥ؟
       ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﻪﻣﺮﺍﺑﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ«ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﺴﻤﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﺩﻭﺭﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩ، ﺋﯩﺴﯩﺖ، ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ» ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ. ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﺳﯩﯖﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯩﻤﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﯘﺭﻗﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﺨﯩﻠﺪﺍﭖ ﻛﯜﻟﯩﯟﻩﺗﺘﻰ:
    ---ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﺘﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻧﺎﻏﺮﺍ ﺳﯘﻧﺎﻱ ﭼﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮﻩﺭﻣﻪﻥ ﺷﯘ.
    ---ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻤﺎ؟-ﺩﯨﺪﻯ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﻣﭽﻪﻳﺘﯩﭗ.
    ---ﮬﻪ ﺑﻮﻻﭘﺘﯘ، ﺋﺎﯞﯗ ﺋﯩﻐﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮﯨﻜﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘﭖ ﻣﯩﮭﻤﺎﻥ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺴﻪ،- ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﯞﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﯞﻩﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﺎﭘﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ،- ﻗﯩﻨﻰ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯘﺗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ...
      ﻣﯘﺷﯘ ﺯﯨﻤﯩﻦ،ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﻏﻼﺭ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ-ﮬﻪ!ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﯞﺍﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻏﻪﻡ-ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﻠﯩﺮﻧﻰ، ﺳﯩﻐﯩﺰ ﺗﻮﭘﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﭗ، ﮔﯩﺮﻩﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﭘﺮﻩﯓ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ، ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﯩﻠﺘﯩﯖﻼﭖ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﭗ، ﻗﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ؛ ﻧﻰ-ﻧﻰ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﺩﺍ-ﻗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻗﺎﭼﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻛﯜﻟﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺟﺪﯨﮭﺎﺭﺩﻩﻙ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﻦ ﺳﯩﭙﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺳﻮﻗﯘﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ، ﺳﯩﭙﯩﻠﻐﺎ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ. ﺋﻪﺟﺪﯨﮭﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﺪﻩﻙ ﺳﯜﺭﻟﯜﻙ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ. ﺳﯩﭙﯩﻞ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻛﯩﺮﯨﭗ-ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻼﺭ ﯞﻩ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻼﺭﻧﻰ، ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻼﺭ، ﺋﯩﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ، ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ، ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ، ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﯘﺭﯗﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﭘﯩﺴﻰ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ﺳﻪﻳﻴﺎﮪ-ﺟﺎﮬﺎﻧﻜﻪﺯﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﻪﻡ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪﻩﻙ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﯘﺩﻩﻙ ﺋﺎﻗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ.
   ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ-ﮬﻪ؟ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﻼ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻪﯞﺭﻩﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ، ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ. ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ-ﻧﺎﯞﺍﻳﺨﺎﻧﯩﻼﺭ، ﺩﯗﻛﺎﻧﻼﺭ ﺗﺎﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭ ﭼﯚﻟﺪﻩﺭﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﻤﺎ ﺭﺍﯞﺍﻥ ﻳﺎﺭﺑﺎﻍ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻐﯩﭽﻪ، ﻧﺎﭼﯘﻕ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺕ-ﺋﯩﺸﻪﻛﻠﯩﻚ، ﮬﺎﺭﯞﯨﻠﯩﻖ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﻗﻤﺎﻗﺘﺎ.
     ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﮬﺎﯓ ﭼﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ «ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﭼﻜﺮﯨﺪﻩﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﻘﺎﻧﯩﺪﻯ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﮬﻪﻣﺮﺍ ﺑﺎﻱ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﻧﺎﻏﺮﺍ-ﺳﯘﻧﺎﻳﭽﯩﻼﺭ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﻼ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺷﻮﺥ ﺋﺎﮬﺎﯕﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻠﯩﭗ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ، ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﺭﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﺘﺎ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ «ﺗﯚﺭ» ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﻭﺗﻪﻱ، ﺷﻪﮬﻪﺭ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻼﺭ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ، ﺋﺎﺩﺩﻯ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭ- ﺳﻪﻟﻠﯩﻚ، ﺩﻭﭘﭙﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﯘﻣﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ، ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ، ﭼﺎﭘﺎﻥ-ﭼﺎﺭﺍ، ﻛﯩﮕﯩﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩﺍﺷﻘﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻧﯩﺪﻯ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪﻝ ﻧﯩﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﻳﺎﻳﻤﯩﭽﯩﻼﺭ، ﺩﻭﻏﺎﭘﭽﯩﻼﺭ، ﻏﺎﻟﺘﻪﻛﭽﯩﻠﻪﺭ، ﺳﺎﻣﺴﯩﭙﻪﺯ-ﻣﺎﻧﺘﯩﭙﻪﺯ،ﺋﯚﭘﻜﻪ ﮬﯩﺴﺎﺑﭽﯩﻼﺭ، ﮔﺎﺯﯨﺮ-ﭘﯘﺭﭼﺎﻗﭽﻰ، ﻟﻪﯕﭙﯘﯕﭽﯩﻼﺭ ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﭼﯩﭙﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯘﻧﻰ-ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻳﯩﻴﺸﻪﺗﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﮬﯩﻴﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﯜﺯﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﺍﺋﯩﺮﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ. ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺩﯨﮭﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪﭖ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ، ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺧﯩﺠﺎﻟﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮬﺎﺷﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ، ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺰ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﻛﯩﻢ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ. ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﻣﯘﺭﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ. ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﺩﯨﺴﻪ ﺟﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ﻗﻮﻧﻐﺎﻥ ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﯨﺮﯨﺴﻪﺩﻩ ﺑﯘ ﺳﻪﭖ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭﺍﻳﺪﻯ. ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺷﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻤﯘ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯜﻣﯩﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺷﭙﻪﺯ-ﻧﺎﯞﺍﻳﻼﺭ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ، ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ ﻧﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺩﻭﻏﺎﭘﭽﯩﻼﺭ:«ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﮔﯩﺘﯩﭗ، ﺟﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺷﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﻏﺎﭖ ﺑﯘ» ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭗ، ﻳﻮﻏﺎﻥ ﭼﯩﻨﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﻭﻏﺎﭖ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯗ؟ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻍ ﻳﯜﺩﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺳﯩﺰﻩﺗﺘﻰ. ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﯩﮕﻰ-ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺗﻮﻕ، ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﺎﯞﯗﻝ، ﭼﻪﺑﺪﻩﺱ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ، ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚﭘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮬﻪﻡ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﯩﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ. ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺟﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ. ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ-ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎﯞﯗ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﭼﻪﺑﺪﻩﺱ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﻰ، ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ، ﻗﺎﺭﺍﻛﯚﺯ، ﻗﺎﯕﺸﺎﺭﻟﯩﻖ، ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻱ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﻧﻰ، ﺑﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ، ﺳﯩﺮﯨﻖ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻨﻰ، ﻳﻮﻏﺎﻥ-ﻳﻮﺭﭘﺎ، ﻗﺎﯞﯗﻝ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺪﻩﻙ ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻏﻮﭘﯘﺭﻧﻰ، ﻳﺎﯞﺍﺵ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯩﺸﺮﺍﺧﯘﻧﻨﻰ، ﻣﯘﺳﺎ ﭘﺎﻟﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﻗﺎﻣﻪﺕ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﻗﺎﺭﯨﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭﻧﻰ.... ﺑﻪﻙ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺗﺘﻰ. ﮬﻪﺭ-ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﻰ، ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ، ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ-ﻛﻪﻡ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺵ ﻗﻮﻟﺪﻩﻙ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ. ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻳﺎﯞﺍﺵ، ﺟﯩﻤﻐﯘﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ. ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﻯ ﺧﯩﻠﻼ ﺋﻮﺭﯗﻗﻼﭖ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺩﺍﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺭﻭﮬﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﯕﮕﯜ ﺋﯩﺪﻯ. ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﻤﻪﺱ-ﺗﯜﮔﻤﻪﺱ ﻛﯜﭺ ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ. ﻣﺎﻧﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﯩﻤﯘ:
    ﺋﺎﻗﺎﺩﺍﺷﻼﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﺎﻳﻠﻰ، ﺟﻪﮬﻠﯩﻦ ﺋﻮﻳﻨﻰ ﺑﯘﺯﻏﯩﻠﻰ،
    ﺋﻪﻝ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭘﻪﺭﺩﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﯨﺘﻘﯩﻠﻰ.
    ﺋﯩﻨﻘﯩﺮﺍﺯﺩﯨﻦ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯗﺭ،
    ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺩﻩﻝ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮬﻪﻡ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻜﺰﻯ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺭ.
   ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﻳﻨﻰ-ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﭖ ﺋﻮﻗﯘﭖ، ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﭘﯩﺪﻩ-ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﻕ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ، ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻱ، ﺳﯩﺮﯨﻖ ﭼﺎﭺ، ﻛﯚﻙ ﻛﯚﺯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﻻﺭ ﯞﻩ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ «ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ» ﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺩﻩﻡ-ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺷﯩﯟﯦﺖ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻡ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻯ.
    ﻛﻪﻳﻨﻪ-ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﭘﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﻭﺗﻪﻱ ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﻯ، ﻗﺎﺯﯨﻜﺎﻻﻥ، ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﯞﻩ ﻛﺎﺗﺘﺎ، ﺯﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﻳﻼ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻼ ﺭﯗﺳﭽﻪ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﺪﺍ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺳﻮﯞﯨﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻠﯩﺮﻯ، ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﺳﺎﻧﺠﺎﻕ-ﺳﺎﻧﺠﺎﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺳﯩﻐﻘﯘﺩﻩﻙ ﻳﻪﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ، ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﻰ، ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺗﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﭘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﻰ. ﺩﻭﺗﻪﻱ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﯩﺸﯩﺘﺘﻰ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻱ، ﺋﺎﯞﺍﻕ ﺗﯩﻠﻤﺎﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﯩﺮﺍﻕ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﯘ- ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﻴﻪ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺗﯩﺸﻰ ﺑﻮﭘﻘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺗﻮﭘﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻣﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﮔﯧﻠﻠﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ، ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﻳﯘﺭﯗﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﻩ «ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ»ﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﻰ ﮬﻪﻡ ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﮕﻪ، ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻳﺎﺭﺗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ. «ﺟﯘﯕﮕﯘ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ»ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﺋﺎﻣﻪﻩﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ.ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻳﯘﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ: ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺴﺎ، ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯚﻣﯜﺵ ﺋﯩﮕﻪﺭ ﺟﺎﭘﺪﯗﻗﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﭖ ﺋﺎﺭﻏﯩﻤﺎﻕ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﯞﻩﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻕ ﺟﯘﯕﮕﯘﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﯩﻦ؟ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ. ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﺷﺘﻰ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﯩﻠﻤﺎﭼﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺸﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻳﻼ، ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ:
    ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ!-ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺗﯩﻠﻤﺎﭺ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼ ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ ﺋﯩﻴﯩﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﺎﯞﺍﻙ ﭼﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ.
    ﺑﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻏﺮﺍ-ﺳﯘﻧﺎﻱ، ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﻚ«ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ» ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺷﯩﺮﯨﻒ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻯ، ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮ ﮬﻪﻡ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﭽﻰ، ﺷﺎﭖ ﺑﯘﺭﯗﺕ ﻣﯧﭽﯩﻞ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﻟﯩﻴﺘﻨﺎﻧﺘﻰ ﮔﯩﺮﮔﯩﺴﯩﻦ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﺎﺵ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪ ﺷﯘﻧﺎﺱ ﯞﻩ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﭺ ﺧﺎﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭙﻠﯩﻖ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﮬﺮﺍﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻨﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭﻯ ﺷﯩﺮﯨﻒ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻟﻮﻧﺪﯗﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﻛﻮﻟﯘﺑﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻮﭖ ﺗﻪﭘﻜﻪﻥ، ﭘﯘﺗﺒﯘﻟﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﻮﺑﺮﯗﺯﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻣﯩﭽﯩﻞ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻣﺎﮬﯩﺮﻯ ﮔﯩﺮﮔﯩﺴﯩﻨﻼﺭ ﺗﯘﺭﺳﺎ. ﺧﻪﻳﺮﻳﻪﺕ، ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﻤﻠﯩﻖ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﺴﻰ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﻐﯘﺳﻰ. ﻣﺎﯞﯗ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﻲ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ، ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ، ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﺮﺷﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﭙﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻠﻪﺭ. ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻕ ﺩﻭﭘﭙﺎ، ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻕ ﻣﺎﺗﺎ ﻛﯚﻳﻨﻪﻙ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ، ﺑﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻟﯟﺍﻍ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ، ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﻪ ﻛﺎﻻﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﻠﻤﯘ-ﺧﯩﻞ ﺷﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﺑﺎﻏﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺯﻩﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﻘﯩﻨﻰ، ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ«ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﻛﯜﭺ»ﯞﻩ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﺟﯩﻐﯩﻠﺪﺍﺗﻘﯩﺪﻩﻙ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻼﻻﻳﯩﺘﺘﻰ.
    ﺳﻮﯞﯨﺖ ﺋﯩﺘﺘﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ﺭﯨﭙﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﯜﺷﺘﻪﻙ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ، ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﻪﭘﺘﻰ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ«ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ»ﻻﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺲ -ﺗﯜﺗﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
    ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﭘﻪﻳﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ-ﺯﯨﻤﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ.
    ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻧﺎﺗﯘﻧﯘﺵ، ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺭﻩﻗﯩﺐ، ﺗﯜﻣﻪﻧﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﯨﯖﯩﺰ ﺷﺎﯞﻗﯘﻧﯩﺪﻩﻙ ﭼﯘﻗﺎﻥ-ﺳﯜﺭﻩﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
    ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﺷﯩﮕﻪ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﻘﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻜﻠﻪﺭ ﭼﻪﺑﺪﻩﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯘﺟﯘﻣﻰ ﮬﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﺭﺍﻧﺪﻩﻙ ﻏﻪﺯﻩﺑﻠﯩﻚ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻳﺎﯕﺮﯨﺪﻯ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ. ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻨﯩﯔ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﻪﻣﺒﻪﻝ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺘﯩﺮﺗﯩﭗ:«...ﺋﻮﻳﻨﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯓ ﭼﯜﺷﻪ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻦ! ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﯔ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻱ ﺳﺎﻣﺎﻏﺎ ﭼﯜﺷﺘﯩﯖﻤﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ؟!» ﺩﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯘ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺗﻮﭘﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯩﺪﻯ. ﻧﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﮬﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﮔﯩﺘﺘﻰ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻐﺎ ﺋﺎﭘﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ. ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺋﯘ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﭼﻪﺑﺪﻩﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺑﯜﺭﻛﯜﺗﺘﻪﻙ ﺋﯩﺘﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺋﺎﻟﺪﻯ....
    ---ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ! ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻣﺎﻧﺎ.
   ---ﺋﺎﺗﺎﯕﻐﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ!- ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ.ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ، ﮬﯘﺟﯘﻣﭽﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ-ﺩﻩ، «ﺋﺎﻟﻪ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ» ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪﺗﻮﭘﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﺗﻪﭘﺘﻰ. ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯩﻜﻰ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻤﯘ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﻰ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﭖ، ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
     ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﯞﺍﺭﺗﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﻩﻙ ﺗﯩﺰ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ. ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻨﯩﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﺎﮬﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ، ﺗﻮﭘﻨﻰ ﯞﺍﺭﺗﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﺗﻪﭘﺘﻰ. ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﻯ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﺑﻪﺧﺶ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﻪﺷﺘﻰ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﮬﯘﺟﯘﻣﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﺭﺍﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﭼﯘﻗﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯜﺯﯨﯟﻩﺗﺘﻰ. ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﺸﯩﺸﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﻣﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺟﺪﺩﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻳﯜﺭﻩﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﭗ، ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ «ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ» ﻻﺭﻧﻰ ﺑﻮﺵ ﭼﺎﻏﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ، ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻛﺎﯞﯗﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﺗﻮﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯗﺟﯘﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
    ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﻘﻼﺭ ﻛﻪﻳﻨﻰ-ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯩﺮﻩﺗﺘﻰ، ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﮬﯩﺘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭼﯘﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﻩ ﺳﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﮬﺎﻝ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﮬﯘﺟﯘﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﯩﻴﯩﺘﻨﺎﻧﺖ ﮔﯩﺮﮔﯩﺴﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﺩﻯ. «ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯘ، ﻣﺎﯞﯗ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﻳﺎﻏﻼﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﯘ. ﻣﻪﻳﻠﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﯖﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ. ﺑﯘ ﻳﺎﯞﺍﻳﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﺮﯦﺘﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻐﺎ ﻧﻮﻗﺴﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻻﺭ ﻳﯩﺮﯨﺘﻘﯘﭺ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ، ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ!»ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻳﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻏﻪﺯﻩﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ، ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﺸﺸﯩﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
     ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻣﺎﮬﯩﺮﻟﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺸﺮﺍﺧﯘﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﯕﯘﺭ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻜﺘﻮﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ، ﺑﯩﺸﯩﺮﺍﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﮬﻮﺷﯘﻗﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﻪﭘﺘﻰ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺸﯩﺮﺍﺧﯘﻥ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﻘﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯘﻣﯩﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
    ---ﻳﺎﺧﺸﻰ! ﺩﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺩﻯ ﻟﯩﯧﻴﺘﻨﺎﻧﯩﺖ،- ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﭘﺎﻟﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯩﺮﻙ.
    ---ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻧﺎﻣﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟!
    ---ﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ! ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﺳﻼﺭ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺴﯘﻥ!
    ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺳﺎﺩﺍﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﻯ. ﺳﻮﯞﯨﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺭﯨﭙﯩﺮ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﭘﯜﺷﺘﻪﻙ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯧﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﻜﺴﺎﻕ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎﺷﻼﺗﻘﯘﺯﺩﻯ.
    ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭ ﻛﻪﻳﻨﻰ-ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ. ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ، ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﻯ. ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻏﻪﺯﻩﭖ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻰ ﭼﺎﭼﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
    ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯩﭽﯩﻞ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ«ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ»ﺩﯨﻦ ﺗﻮﻻ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯩﭽﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﺭﻯ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻣﯩﭽﯩﻞ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺩﻭﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯜﺳﺘﻰ.
    ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻱ ﻣﯩﭽﯩﻞ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺩﻩﺭﻩﺧﺘﻪﻙ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜﭖ، ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯘﻣﯩﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺭﯨﭙﯩﺮ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﭘﯜﺷﺘﻪﻙ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺗﻮﭖ ﺑﺎﺷﻼﺗﻘﯘﺯﺩﻯ. ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﺗﯘﺷﻤﯘ-ﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺭﯨﭙﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺧﯩﻼﭖ ﮬﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺩﻩﭖ ﺗﺎﻟﺸﯩﺸﺘﻰ.

       ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﻜﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﻪﭘﺘﻰ. ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺗﻮﯕﭙﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭ ﺑﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﺰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﮬﯘﺩﯗﻗﯘﭖ، ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﮬﺎﯕﯟﯨﻘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺭﯨﭙﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ، ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﭖ ﺑﺎﺷﻼﺷﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺩﻯ.
   ﮔﯩﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ، ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭼﺎﯞﺍﻙ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭ ﺑﻮﺭﺍﻧﺪﻩﻙ ﮔﯜﺭﻛﯩﺮﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺷﺘﻰ:
   ---ﻧﺎﮬﻪﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ، ﻧﺎﮬﻪﻕ!
   ---ﮬﯘ ﻧﺎﻣﻪﺭﺩﻟﻪﺭ، ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺷﺸﯘﻕ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘ!
  ---ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﭼﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ، ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ، ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ! ﺑﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﻪﺕ-ﺑﯩﺮﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﭼﯘﻗﺎﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ، ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﮔﯜﭖ ﺳﻪﻛﺮﻩﺷﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺷﯘﺗﺎﭘﺘﺎ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﻮﭘﭽﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ. ﮬﯧﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﯚﺭﻛﻪﺷﻠﻪﭖ، ﺩﯨﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﻳﯩﺘﺘﻰ.
   ﺳﻮﯞﯨﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ﺭﯨﭙﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ-ﺩﻩ، ﺋﻜﺴﺎﻕ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭘﯜﺷﺘﻪﻙ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺩﻯ. ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ، ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮﻗﺎﻥ-ﺳﯜﺭﻩﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﺍﻳﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
   ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺳﺎﻳﯩﯟﻩﻥ ﺑﯩﻜﺘﯩﭗ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺭﺍﺳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺷﯩﯟﯦﺖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﭘﺎﻳﭙﯩﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺎﺗﺘﻰ، ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﯞﻻﭖ، ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﺷﺎﺗﺘﻰ.
   ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺸﺘﻰ.
   ---ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﺰ ﻣﺎﯞﯗ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﯩﺰ، - ﺩﯨﺪﻯ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ،- ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﯩﻤﯩﺰ، ﻛﯜﭺ-ﻗﯘﯞﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ. ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ، ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺭﻩﻗﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯩﯖﯩﭗ، ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟﯩﻤﯩﺰ. ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ، ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻳﻮﻝ ﻳﻮﻕ. ﺭﻩﻗﯩﺒﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ، ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ.
   ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﻤﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﯨﭗ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﺋﯘ، ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﯩﭙﯩﺪﻩ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ، ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘ، ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺴﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ:
   ---ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ، ﭘﺎﻟﯟﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻢ، ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ، ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺟﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﯨﯖﻼﺭ، ﺋﺎﯞﯗ ﮬﺎﻛﺎﯞﯗﺭ ﭘﻪﺭﻩﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﯕﻼﺭ، ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼ ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘﻛﯜﭺ-ﻗﯜﯞﻩﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻱ، ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﯖﯩﻠﻤﻪﺱ ﻧﯜﺳﺮﻩﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ، ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﻛﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻼﮬﯩﻢ، ﺋﺎﻣﯩﻦ!-ﺩﻩﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ، ﺋﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
   ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﻳﯩﻨﯩﭗ، ﺗﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺭﻛﻪﺷﻠﻪﭖ ﺋﺎﻗﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ، ﺑﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜﻧﻪﻧﻠﯩﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯩﻜﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﻚ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ. ﺑﯘ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ، 70 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﯞﺍﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﻥ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﺋﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ.
   ﺭﯨﭙﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﯘﺷﺘﻪﻙ ﭼﺎﻟﺪﻯ. ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﺟﻪﯓ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ.
   ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﻘﻼﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﻩﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﯗﻗﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ، ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺷﯩﺮﺩﻩﻙ ﺋﯩﺘﯩﻼﺗﺘﻰ. ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺳﯩﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﮬﯘﺟﯘﻣﻼﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﯨﯖﯩﺰ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ، ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﻴﻪﺩﯨﻼ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ، ﺗﯩﭙﻪﺗﺘﻰ، ﭘﯘﺗﻼﻳﯩﺘﺘﻰ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﺘﺎﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﻘﻼﺭ ﻳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﭘﺎﺗﺘﻰ-ﺩﻩ، ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﻳﯜﮔﯩﺮﻩﻳﯩﺘﺘﻰ، ﺋﯩﺘﯩﻼﺗﺘﻰ، ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ، ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯜﮔﺮﻩﻳﯩﺘﺘﻰ، ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯜﯞﻩﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﻩﯕﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ، ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﻗﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪﻯ.
   ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﭘﻪﺧﯩﺮﺩﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﺎﺳﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺩﻩ، ﺗﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ. ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯩﺪﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ ﭘﻪﻣﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﻧﻰ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﻩﻙ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﮬﯚﺭﻛﯩﺮﻩﺷﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯘﻣﯩﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ. ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﻏﺎ ﺗﻪﭘﻤﻪﺳﺘﯩﻦ، ﻳﺎﻥ ﺳﯩﺰﯨﻘﺘﯩﻦ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﻩﺗﺘﻰ-ﺩﻩ، ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﻧﻰ ﻳﯚﻟﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﭖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﻮﻧﺴﺌﻮﻝ ﮔﯩﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻧﯩﻤﻤﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﭼﺎﯞﺍﻙ ﭼﺎﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﭼﺎﯞﺍﻙ ﭼﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﯩﻪ ﺋﯜﺯﯨﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﻣﯩﺪﺍ ﮔﯩﻠﻠﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ:« ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﻩ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﺷﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻨﻰ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﯞﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭﻛﻰ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﺮﯦﺘﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯞﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ. ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ، ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ، ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ»ﺩﯨﺪﻯ.
   ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ، ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺟﻪﯓ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ. ﻳﺎﭘﻴﯩﺸﯩﻞ ﺑﯩﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ 22ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ، ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﺳﯩﭙﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﮔﻪ ﭘﺎﺱ ﺑﯩﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﮬﯘﺟﯘﻣﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻳﺎﻥ-ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﻪﮔﯩﭗ، ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﺘﻰ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮﻏﻼﭘﻤﯘ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﮔﻪ ﻳﯩﺘﯩﺸﻪﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺋﯘ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﺋﻮﯓ ﺑﯘﺭﺟﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺗﻮﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻧﺎﻏﺮﺍ-ﺳﯘﻧﺎﻱ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ، ﻗﯩﻘﻪﺱ ﺳﯜﺭﻩﻥ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺭﯨﭙﯩﺮ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﻪﯕﺸﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
   ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﻴﻪﺩﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﭼﻘﺎ، ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺳﯩﻜﯘﻧﯩﺘﻼﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ، ﺭﯨﭙﯩﺮ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﯩﺘﺘﻰ، ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ. ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﻮﺷﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﻜﻤﯘ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻯ.
   ﺗﻮﭖ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﯞﺍﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯞﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﭘﺎﺱ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ. ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪﻩﻙ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻟﯩﺘﻨﺎﻧﯩﺖ ﮔﯩﺮﮔﯩﺴﯩﻨﻨﯔ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﺩﻩ، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﺳﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺰ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﯨﻜﻰ، ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﮔﯩﺮﮔﯩﺴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﭘﯘﺗﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﺪﻩﻙ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻣﺎﮬﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺕ-ﻗﺎﺕ ﺗﻮﺳﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﻘﺎ ﺋﺎﺗﺘﻰ. ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﮭﺮﯨﮕﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩﻩ، ﻗﯘﺭﯗﻕ ﯞﺍﺭﺍﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺟﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺗﻪﭘﺘﻰ، ﺗﻮﭖ ﻛﯩﺮﺩﻯ.
   ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯜﻣﮕﻪﻥ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﻪﻛﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ، ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺷﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ، ﺗﻮﻧﯘﺷﺴﯘﻥ، ﺗﻮﻧﯘﺷﻤﯩﺴﯘﻥ ﻣﻪﮬﻜﻪﻡ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺩﻩﻗﯩﻘﯩﺪﻩ، ﻛﻮﻧﺴﯘﻝ ﺧﺎﻧﯩﻤﻤﻨﯩﯔ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﭘﻪﻳﺘﯘﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﻣﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺭﯨﭙﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﯜﺷﺘﻪﻙ ﭼﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﺳﻪﺯﻣﯩﺪﻯ. ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺳﻪﻟﺪﻩﻙ ﻳﻮﭘﯘﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺗﻮﭘﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﻤﯘ-ﻗﺎﺕ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻴﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﭘﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﮬﻪﻣﺮﺍ ﺑﺎﻳﻤﯘ ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ ﮬﯚﻣﯩﺪﻩﭖ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ. ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯜﺭﯨﺘﻜﻪﭺ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ، ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺳﺎﻧﺠﺎﻕ-ﺳﺎﻧﺠﺎﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺪﺍ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ، ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗﭖ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﯗﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﯩﻠﻼﭖ، ﻗﺎﺭﻏﺎﭖ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﻰ، ﻳﺎ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﭖ ﻣﯩﮭﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻴﯩﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ....
   ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺗﻮﭖ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﭗ، ﻳﻮﻝ ﺋﯩﭽﯩﻠﺪﻯ. ﺩﻭﺗﻪﻱ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﯞﻩ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ، ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ. ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻗﯘﻟﻘﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ، ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻰ ﺩﻭﻣﭙﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ«ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﻰ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ»ﻧﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﭖ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﺗﻮﭘﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺗﻮﭘﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﺘﻰ ﭼﯩﯔ، ﻳﯩﭙﻴﯩﯖﻰ، ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ، ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ، ﻳﻪﻧﻰ 21-ﻣﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ، ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﯕﺪﻯ. ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻖ ﭘﯘﺗﺒﯘﻟﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﯨﺮﯨﺴﮕﯩﭽﻪ ﺋﺎﭘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
   ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﻼ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻳﯩﺘﺘﻰ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻥ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﺭﯗﺕ ﺧﻪﻟﯩﻘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ. ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺗﻮﭘﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﭖ ﭼﻮﯓ ﺗﻮﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﺗﻮﻳﻼﺭ ﺗﻮﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺷﯘ ﺗﻮﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﺗﻮﭘﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭﯨﮕﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﻯ.
   ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺑﻮﻟﺪﯗ، ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺗﯘﻝ ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ، ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﯩﭽﻜﯩﻢ ﻛﯩﺮﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﭘﻨﻰ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯩﺮﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯩﻨﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛﯚﻛﻠﻪﭖ ، ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﻰ.
   ﺋﯩﻴﯘﻝ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻱ ﻏﯘﻟﺠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﺋﯩﻜﺴﺎﻕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﻐﺎ- ﺯﺍﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ. ﺑﺎﮬﺎﯞﯗﺩﯗﻧﺒﺎﻱ ﻏﯘﻟﺠﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ، ﻳﻪﻧﻰ 1928-ﻳﯩﻠﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
   ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﯩﯟﻩﺭﺩﻯ . ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ . .ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻟﻮﻧﺪﯗﻧﺪﯨﻜﻰ « ﺋﺎﺭﻛﻮﺱ » ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺳﻮﺳﻠﯘﻕ ﺩﯦﻠﻮﺳﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ، ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﻰ. ﺋﯚﻟﻜﻪ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻨﯩﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﻗﺎﭘﻼﭖ ، ﺟﯘﺩﯗﻥ -ﭼﺎﭘﻘﯘﻥ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺪﻯ.
   1937-ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺷﯩﯔ ﺳﯩﺴﯩﻪﻱ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.
   ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﺘﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ. ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭ ﭼﻮﯕﺎﻳﺪﻯ، ﭼﻮﯕﻼﺭ ﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ. ‹‹ ﮬﯚﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ ›› ﻧﯩﯔ ﻣﯜﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻳﻨﻰ-ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ. ﻗﯩﺮﯨﭗ- ﭼﯩﭙﯩﻠﺪﻯ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ‹‹ ﮬﯚﺳﻪﻳﯩﻨﯩﻴﻪ ›› ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ، ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﺒﻮﻟﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﯩﻤﯘ ﺋﯚﭼﻤﯩﺪﻯ.
   1954-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﺴﺎﻗﺘﺎ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ ﺟﻪﻣﯩﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
                                                                  

  ﻣﻪﻧﺒﻪ: «ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ»،2006-ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 3-ﺳﺎﻥ
bagdax

pakat rabimizla bizga hidayat

12

تېما

13

دوست

6047

جۇغلانما

تۆھپىكار ئەزا

ئۆسۈش   20.94%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  9586
يازما سانى: 355
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 1071
تۆھپە : 1108
توردىكى ۋاقتى: 242
سائەت
ئاخىرقى: 2015-1-9
دېۋان
يوللىغان ۋاقتى 2013-9-15 07:05:25 |ئايرىم كۆرۈش
يازغۇچى  خالىدە  ئىسرائىلنىڭ  ‹‹ قۇملۇقنىڭ  چۇشى  ›› ناملىق  پوۋسىتىنى  ئەجەپمۇ  ياقتۇرىمەن  دەڭلا،،،

0

تېما

0

دوست

89

جۇغلانما

يىڭى ئەزا

ئۆسۈش   29.67%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  21943
يازما سانى: 5
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 0
تۆھپە : 28
توردىكى ۋاقتى: 3
سائەت
ئاخىرقى: 2013-9-24
ئورۇندۇق
يوللىغان ۋاقتى 2013-9-15 08:37:22 |ئايرىم كۆرۈش
بۇ پوۋىستنىڭ ئېلكىتاب نۇسخىسى ماۋۇ يەردە بار
http://book.menzil.biz/2013/05/06/526.html

16

تېما

9

دوست

5304

جۇغلانما

تۆھپىكار ئەزا

ئۆسۈش   6.08%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  7463
يازما سانى: 472
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 45
تۆھپە : 1576
توردىكى ۋاقتى: 202
سائەت
ئاخىرقى: 2016-7-25
يەر
يوللىغان ۋاقتى 2013-9-15 09:18:16 |ئايرىم كۆرۈش
ئەتىگەندە شۇنداق ياخشى تىمىدىن بىرنى كۆرگىنىمدىن خۇشالمەن.بولۇپمۇ خالىدە ئاپامنىڭ ئەسەرلىرىنى چىن دىلىدىن ياخشى كۆردىغان مەندەك ئاددى بىر ئوقۇرمەن ئۈچۈن ئەلۋەتتە بۇ بىر ياخىشى پۇرسەت دە...
قۇملۇقنىڭ چۈشى ،ئانا دەريانى ئىزدەپ ،كەچمىش قاتارلىق ئىسىل رومانلارنىڭ ساھىبى پەخىرلىك يازغۇچىمىز خالىدە ئىسرائىل خانىمغا چىن دىلىمدىن بەخىت ھەم خاتىرجەملىك تىلەيمەن.خالىدە ئاپىمىزنىڭ ئەسەرلىرىنى چوقۇم بىر قۇر ئوقۇپ قويۇڭلار ،قالغىنىنى ئوقۇپ بولۇپ بۈلىسىلەر....
bagdax
5#
ئىناۋەتسىز قەۋەت،بۇ تېما ئۆچۈرۈلگەن

0

تېما

0

دوست

281

جۇغلانما

يىڭى ئەزا

ئۆسۈش   93.67%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  19899
يازما سانى: 20
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 5
تۆھپە : 72
توردىكى ۋاقتى: 6
سائەت
ئاخىرقى: 2014-11-19
6#
يوللىغان ۋاقتى 2013-9-15 15:17:46 |ئايرىم كۆرۈش
نىمە مەزمۇن سۆزلىندۇ باللار ؟  

0

تېما

0

دوست

89

جۇغلانما

يىڭى ئەزا

ئۆسۈش   29.67%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  21943
يازما سانى: 5
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 0
تۆھپە : 28
توردىكى ۋاقتى: 3
سائەت
ئاخىرقى: 2013-9-24
7#
يوللىغان ۋاقتى 2013-9-15 21:55:13 |ئايرىم كۆرۈش
jengchi يوللىغان ۋاقتى  2013-9-15 15:17
نىمە مەزمۇن سۆزلىندۇ باللار ؟

ئەينى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ پۇتبولغا بولغان قىزىقىشى ۋە شۇنىڭغا ئائىت ئازراق تارىخلار سۆزلىنىدۇ .

2

تېما

0

دوست

2370

جۇغلانما

ئاكتىپ ئەزا

ئۆسۈش   12.33%

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى:  12213
يازما سانى: 188
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى: 229
تۆھپە : 559
توردىكى ۋاقتى: 80
سائەت
ئاخىرقى: 2013-10-23
8#
يوللىغان ۋاقتى 2013-9-16 00:47:30 |ئايرىم كۆرۈش
يۇركىم ئىزلىپلا كەتتى....ۋولۋوتنىڭ كىنوسىدىن ئوننى كۆرگەندىمۇ بەكرەك ۋۇزۇر ھىس قىلدىم . نىمىنىڭ مۆتۋەرلىك، نىمىنىڭ مىھىر مۇھەببەت ئىكەنلىكىنى ھىس قىلدىم.
كىرگەندىن كېيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | دەرھال تىزىملىتىش

Powered by Discuz! X2.5(NurQut Team)

( 新ICP备06003611号-1 )